Участь у проектах: Обласна програма розвитку інформаційних технологій

Автоматизована система управління навчальним процесом Вінницького технічного коледжу 2015 р.

У 2015 році з проектом «Автоматизована система управління навчальним процесом у Вінницькому технічному коледжі» Коваль Михайло та Ващук Максим виграли Грант за зайняте 1-е місце. АСУ, запропонована в проекті Вінницького технічного коледжу  вирішує велику кількість автоматизованих функцій управління, у тому числі: електронну реєстрацію, обробку даних та документообіг в єдиній інформаційній системі для кожного структурного підрозділу окремо і установи в цілому; планування, контроль та аналіз навчальної діяльності; оперативний доступ до інформації, що супроводжує навчальний процес; єдину систему звітів, як внутрішніх так і за вимогами МОН України; системи безпеки даних з урахуванням вимог законодавства; управління та розподіл прав доступу системи з використанням апаратно-програмних засобів.

Детальніше

Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна» 2014 р.

У 2014 році з проектом «Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна»»  Довгань Діана Юріївна та Довгань Олександра Вячеславівна виграли Грант за зайняте 1-е місце. Одним з пріоритетних напрямів виховання молоді в національній системі вищої освіти є патріотичне виховання, чільне місце в якому належить вихованню любові й дбайливого ставлення до рідної землі, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, шанобливого ставлення до рідної природи. Формування всебічно розвиненої особистості, громадянина й патріота суверенної Української держави є одним із найважливіших завдань демократичного суспільства, реалiзацiя якого покладається на систему освіти.

Детальніше

Центр з розвитку та підтримки обдарованої студентської молоді Вінницького технічного коледжу 2013 р.

у 2013 році з  проекту «Центр з розвитку та підтримки обдарованої студентської молоді Вінницького технічного коледжу» Довгань Діана Юріївна виграла Грант за зайняте 2-е місце. Практична цінність запропонованого проекту  полягає у використанні інформаційних технологій та всебічному залученні студентства до діяльності, спрямованої покращенню адаптації молодих фахівців на сучасному ринку праці. Враховуючи актуальність розглянутого питання,  досвід організації та функціонування даного центру може бути використаний у вищих навчальних закладах Вінницької області та України в цілому.

Детальніше

Створення інформаційного центру студентської служби сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Вінницького технічного коледжу 2012 р.

У 2012 році з проектом «Створення інформаційного центру студентської служби сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Вінницького технічного коледжу» Масловата Дар’я Романівна та Бортнік Віталій Миколайович виграли Грант за зайняте 2-е місце. Практична цінність даного проекту  полягає в розробці такого інформаційного центру, досвід якого можна буде запровадити в інших навчальних закладах. Це сприятиме  полегшенню адаптації молодих людей на сучасному ринку праці, росту їх конкурентноздатності та підвищенню рівня зайнятості молодих фахівців. Зміна соціально-економічного середовища в Україні протягом останніх десятків років докорінно змінила перспективу працевлаштування молодих фахівців – випускників вищих навчальних закладів та набула проблемного характеру. Працевлаштуванню студентів і випускників перешкоджає відсутність досвіду практичної діяльності, навиків пошуку роботи, спілкування з роботодавцями, а також недостатня інформованість про ринок праці.

Детальніше

Створення банку веб-ресурсів навчальних дисциплін Вінницького технічного коледжу 2011 р.

У 2011 році з проектом «Створення банку веб-ресурсів навчальних дисциплін Вінницького технічного коледжу» Довгань Діана Юріївна виграла Грант за зайняте 2-е місце.

Практична цінність запропонованого Вінницьким технічним коледжем проекту  полягає в розробці такого веб-сервісу, який надасть  змогу авторизованим користувачам коледжу в єдиному веб-середовищі розробляти, публікувати, зберігати у систематизованому вигляді, шукати і використовувати будь-які веб-ресурси  навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами відповідних спеціальностей. За кошти Гранту та коледжу була організована комп’ютеризована бібліотека.  

Детальніше