ВТК

Транспортні технології

Галузь знань:         27 “Транспорт”

Спеціальність:       275 “Транспортні технології

Освітня програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • Організація автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • Комерційна робота на транспорті; 
 • Організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства;
 • Транспортно-експедиційна робота;
 • Митне законодавство та митно-брокерська діяльність;
 • Податкова система та страхова справа;
 • Аналіз вантажопотоків;
 • Організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • Формування структури і раціональне використання рухомого складу;
 • Розробка транспортно – технологічних схем доставки вантажів тощо.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; автологістичних підприємствах; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій; державних автомобільних інспекціях; дилерських мережах. 

Детальніше

Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Термін навчання після:

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітній рівень Молодший спеціаліст

Кваліфікація Молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

спеціалізація Облік і оподаткування

 

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • агент з нерухомості;
 • аукціоніст;
 • експерт-консультант із страхування;
 • брокер та дилер з цінних паперів;
 • торговець нерухомістю;
 • ріелтор;
 • біржовий маклер;
 • торговий агент;
 • бухгалтер,
 • обліковець,
 • касир;
 • торговельний брокер (маклер);
 • оцінювач рухомого і нерухомого майна;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • оцінювач;
 • оцінювач експерт.

 

Про коледж

Вінницький технічний коледж

Вінницький технічний коледж розпочав свою діяльність більше 50 років тому, 14 грудня 1964 року, як технікум електровакуумного приладобудування. А в 1967 році був перейменований у Вінницький технікум електронних приладів.

З 1995 року Вінницький технічний коледж за наказом Міністерства освіти і науки України на підставі ґрунтовної атестації технікуму набирае статус вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації й нову назву Вінницький технічний коледж.

Сьогодні Вінницький технічний коледж є одним з найбільших і найавторитетніших закладів в області, де готують на денній та заочній формі навчання висококваліфікованих фахівців із 7 спеціальностей:

Очолює Вінницький технічний коледж ось уже протягом 20 років Заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а., член колегії Управління освіти і науки Олег Станіславович Домінський.

Зараз в Вінницькому технічному коледжі працює понад 80 викладачів, серед яких 4 кандидати педагогічних та технічних наук, 14 пошукачів та аспірантів, 26 відмінників освіти України, 37 мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, 13 методистів-наставників.

Вінницький технічний коледж має навчальний та лабораторний корпус, де обладнано 40 навчальних кабінетів, 20 лабораторій та 6 комп'ютерних класи, наочне обладнання та навчально-методичне забезпечення яких дозволяє в повному обсязі забезпечити проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять.

Практичне у Вінницькому технічному коледжі навчання студентів проводиться в навчально-виробничих майстернях, які мають слюсарну, механічну, та радіомонтажну дільниці, комп'ютерні та вимірювальні лабораторії.

До послуг студентів у Вінницькому технічному коледжі є бібліотека, буфет, студентська їдальня та гуртожиток.

В Вінницькому технічному коледжі регулярно відбувається презентація тижнів відділень та предметних комісій: конференції, олімпіади, брейн-ринги, ток-шоу, КВК, зустрічі.

Утвердженню державності в Україні сприяє система клубно-гурткової роботи Вінницького Технічного Коледжу: народний ансамбль Юність Поділля, ансамбль сучасного та бального танцю Поліденс, вокальний ансамбль, театральна студія, оркестр народних інструментів, духовий оркестр.

Також, Клуб, Вінницького Технічного Коледжу Мандрівик знайомить з історією та пам'ятними місцями рідного краю, клуб Подруга та школа Лицарів пропагують здоровий спосіб життя та формують громадянську активність, клуб Червона калина залучає студентів до джерел національної культури, клуб Спілкування, Бізнес-клуб тощо.

Багато уваги у Вінницькому технічному коледжі приділяється розвитку і вдосконаленню фізичної культури та зміцненню здоров'я студентів. Вінницький технічний коледж має спортивний комплекс, в якому є спортивна та тренажерна зала, спортивний майданчик.

Протягом навчального року у Вінницькому технічному коледжі проводяться спартакіади з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу та з інших видів.

Щорічно Вінницький технічний коледж посідає призові місця в обласних олімпіадах з хімії, української мови, інформатики. Коледж є переможцем щорічних виставок технічної творчості викладачів та студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області.

Вінницький технічний коледж плідно працює в системі ступеневої освіти. Так, із 159 випускників 2013 року державної форми навчання  87 осіб продовжили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», в тому числі 59 осіб – за денної формою навчання, та 28 осіб - за заочною.

Із 180 випускників 2014 року державної форми навчання  116 осіб продовжили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», в тому числі 98 осіб – за денною формою навчання, та 18 осіб - за заочною.

Із 174 випускників 2015 року державної форми навчання  150 осіб продовжили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», в тому числі 119 осіб – за денною формою навчання, та 31 осіб - за заочною.

Випускники Вінницького технічного коледжу продовжують навчатись в таких навчальних закладах:

 • Вінницький національний аграрний університет;
 • Харківський автодорожній університет;
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ;
 • Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки;
 • Донецький національний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Київський національний авіаційний університет, тощо.

Наша адреса:
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 91/2,
тел. (0432)51-33-81, (0432)51-33-79, (0432)51-15-53, положення Вінницького Технічного Коледжу на мапі міста із рухом трамваїв № 2, 4, 5 до зупинки "Технічний університет".

Історія Вінницького технічного коледжу

Вінницький технічний коледж заснований в грудні 1964 року під назвою "Технікум електровакуумного будування" згідно постанови Ради народного господарства Подільського економічного району № 411 від 14 грудня 1964 року.

Історія коледжу тісно переплітається з історією розвитку електронної промисловості. Її інтенсивне зростання визначало спеціальності минулих років.
Технікум був базовим по випуску фахівців для електронної промисловості Радянського Союзу, і В 1967 році коледж отримав нову назву "Технікум електронних приладів".

За цей час навчальний заклад пройшов славний шлях, його авторитет ґрунтується на органічному поєднанні кращих традицій, які сформувалися протягом багатьох років з бажанням іти в ногу з часом. Тому, в 1995 році наказом Міністерства Освіти України № 312 від 14.11.1995р. навчальний заклад отримав назву "Вінницький технічний коледж".

Перебудова нашого суспільства внесла свої корективи в напрямки підготовки фахівців. Вивчивши потреби ринку праці, були відкриті нові спеціальності технічного та економічного спрямування.

В ці роки сформувався колектив висококваліфікованих викладачів, який працює під керівництвом кандидата педагогічних наук, відмінника народної освіти, заслуженого працівника освіти України, голови Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області Олега Станіславовича Домінського.