фінансист

Фінансове відділення

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

 

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 1 рік 10 місяців

Кваліфікація

молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

 

Актуальність

В сучасному світі який динамічно розвивається та інтегрує увесь комплекс економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребють кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, страхування, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин, вміє оцінювати рухоме майно та здійснювати аналіз ринку нерухомості.

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової, банківської та страхової діяльності різних підприємницьких та державних структур;

- формувати фінансові стратегії розвитку підприємств, організації та установ на тривалу перспективу;

- удосконалювати фінансовий механізм у таких галузях діяльності як фінанси, банківська справа та страхування.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки:

 • Аналіз ринку нерухомості;
 • Банківські операції;
 • Бухгалтерський облік;
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
 • Бюджетна система;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Казначейська справа;
 • Гроші і кредит;
 • Економічний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності;
 • Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах;
 • Інфраструктура фінансового ринку;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Методи і моделі оцінювання;
 • Методи і моделі оцінювання «Курсова робота»;
 • Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності;
 • Фінансове право;
 • Оціночна діяльність;
 • Оцінювання об'єктів нерухомого майна;
 • Податкова система;
 • Практика «Вступ до фаху»;
 • Практика «Виробнича»;
 • Рієлторська діяльність;
 • Статистика;
 • Страхування;
 • Фінанси;
 • Фінансовий облік;
 • Фінанси підприємства;
 • Фінанси «Курсова робота».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів.

У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах.

У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С:Бухгалтерія», «Парус», «М.Е.Dоc».

Працевлаштування:

Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; органи державного управління; державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, фінансова інспекція); посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу;
 • фахівець в фіскальних органах;
 • бухгалтер, касир (в тому числі в комерційних банках та бюджетних установах);
 • спеціаліст в органах державного казначейства;
 • консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах;
 • страховий агент, брокер, дилер, інспектор;
 • аналітик з оцінки вартості майна та бізнесу.

Участь в олімпіадах, конференціях та форумах

Студенти фінансового відділення є постійними переможцями та призерами обласного конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку»:

у 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 навчальних роках - І місце;

у 2013-2014, 2016-2017 навчальних роках - ІІ місце.

Студенти фінансового відділення є приймають участь та здобувають призові місця в обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні дисципліни)»:

у 2015-2016 навчальному році - І місце;

у 2014-2015 навчальному році - ІІ місце;

у 2016-2017 навчальному році - ІІІ місце.

У 2016-2017 навчальному році студенти фінансового відділення здобули перше місце в обласному конкурсі «Податкових реформ».

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та науковому товаристві Малої академії наук коледжу, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, професійних семінарах, форумах які проводяться як на рівні коледжу так і в фінансово-кредитних, банківських, страхових, фіскальних установах та організаціях на рівні міста та області.

На фінансовому відділенні створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій банківській та страховій сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.