фінансове відділення

Святковий концерт до дня фінансового відділення

Святковий концерт до дня фінансового відділення

Святкова феєрія продовжувалася а актовій залі 7 листопада. Черговий день народження святкувало фінансове відділення. На концерт було запрошено багато поважних гостей: податкова служба, заступник директора Приват банку, викладачі з Тернопільської Академії Народного Господарства, а також представники з батьківського комітету. Линуло багато вітань… Викладачів, студентів та адміністрацію нагороджено подяками та дипломами за підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Музичні номери вражали своєю майстерністю та виконанням. Тож концерт фінансового відділення залишив по собі дуже яскраві та приємні враження.

Вітаємо зав. фінансовим відділенням Попову О.О., викладачів та студентів зі святом!

Детальніше

Фінансове відділення

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

 

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 1 рік 10 місяців

Кваліфікація

молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

 

Актуальність

В сучасному світі який динамічно розвивається та інтегрує увесь комплекс економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребють кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, страхування, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин, вміє оцінювати рухоме майно та здійснювати аналіз ринку нерухомості.

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової, банківської та страхової діяльності різних підприємницьких та державних структур;

- формувати фінансові стратегії розвитку підприємств, організації та установ на тривалу перспективу;

- удосконалювати фінансовий механізм у таких галузях діяльності як фінанси, банківська справа та страхування.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки:

 • Аналіз ринку нерухомості;
 • Банківські операції;
 • Бухгалтерський облік;
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
 • Бюджетна система;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Казначейська справа;
 • Гроші і кредит;
 • Економічний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності;
 • Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах;
 • Інфраструктура фінансового ринку;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Методи і моделі оцінювання;
 • Методи і моделі оцінювання «Курсова робота»;
 • Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності;
 • Фінансове право;
 • Оціночна діяльність;
 • Оцінювання об'єктів нерухомого майна;
 • Податкова система;
 • Практика «Вступ до фаху»;
 • Практика «Виробнича»;
 • Рієлторська діяльність;
 • Статистика;
 • Страхування;
 • Фінанси;
 • Фінансовий облік;
 • Фінанси підприємства;
 • Фінанси «Курсова робота».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів.

У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах.

У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С:Бухгалтерія», «Парус», «М.Е.Dоc».

Працевлаштування:

Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; органи державного управління; державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, фінансова інспекція); посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу;
 • фахівець в фіскальних органах;
 • бухгалтер, касир (в тому числі в комерційних банках та бюджетних установах);
 • спеціаліст в органах державного казначейства;
 • консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах;
 • страховий агент, брокер, дилер, інспектор;
 • аналітик з оцінки вартості майна та бізнесу.

Участь в олімпіадах, конференціях та форумах

Студенти фінансового відділення є постійними переможцями та призерами обласного конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку»:

у 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 навчальних роках - І місце;

у 2013-2014, 2016-2017 навчальних роках - ІІ місце.

Студенти фінансового відділення є приймають участь та здобувають призові місця в обласному конкурсі «Кращий за професією (економічні дисципліни)»:

у 2015-2016 навчальному році - І місце;

у 2014-2015 навчальному році - ІІ місце;

у 2016-2017 навчальному році - ІІІ місце.

У 2016-2017 навчальному році студенти фінансового відділення здобули перше місце в обласному конкурсі «Податкових реформ».

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та науковому товаристві Малої академії наук коледжу, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, професійних семінарах, форумах які проводяться як на рівні коледжу так і в фінансово-кредитних, банківських, страхових, фіскальних установах та організаціях на рівні міста та області.

На фінансовому відділенні створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій банківській та страховій сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.