Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій»

Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій»
   317

На базі Вінницького технічного коледжу відбулося

24 квітня 2018 року

Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій»

 

Учасники Всеукраїнського методичного об’єднання

Назва навчального закладу

Представники

 1.  

Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету

ДЯЧЕНКО Володимир Анатолійович

 1.  

Ніжинський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України

ГОРБАЧ Віктор Іванович

КАРПЕНКО Наталія Миколаївна

 1.  

Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету

ВОЛОБУЄВА Тетяна Вячеславівна

ВЕНГЕР Альбіна Сергіївна

 1.  

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

ЛОЗИНСЬКИЙ Ігор Миколайович

 1.  

Київський транспортно-економічний коледж Національного транспортного університету

ПЕЛЕШЕНКО Ольга Микитівна

 1.  

Куп'янський автотранспортний коледж

БАГІНСЬКА Лариса Василівна

ДРУШЛЯК Тетяна Петрівна

ЩЕРБАКОВА Вікторія Володимирівна

 1.  

Чернівецький транспортний коледж

ГРУДЕЙ Дмитро Анатолійович

БАЛА Віталій Зіновійович

 1.  

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

КАЗИМИРОВИЧ Ігор Юрійович

ЛОТОЦЬКА Вікторія Миколаївна

 1.  

Олександрійський політехнічний коледж

БІРКІНА Тетяна Володимирівна

 1.  

Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування

ШЕВЧЕНКО Оксана Володимирівна

ГРУБА Василь Васильович,

ШЕВЧЕНКО Інна Олегівна

 1.  

Харківський державний автотранспортний коледж

ЯРУТА Антон Миколайович

 1.  

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

БРУСИЛО Юрій Володимирович

КОСТЕНКО Микола Якимович

 1.  

Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет»

ГОЛОВІН Олексій Ілліч

 1.  

Коледж транспорту та комп`ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

ПОЦЕЛУЙКО Ірина Володимирівна

 1.  

Вінницький технічний коледж

ГРИНЧУК Олена Дмитрівна

ФІГОЛЬ Світлана Іванівна

ПОПОВА Олена Олександрівна

 

 

РІШЕННЯ

Трансформаційні процеси в освіті викликали необхідність створення Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій» в  структурі  Ради  директорів (асоціації коледжів та технікумів України).

Метою діяльності Всеукраїнського методичного об’єднання є впровадження нових державних стандартів освітніх програм, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»,  встановлення взаємозв’язків між навчальними закладами, обмін досвідом здійснення освітньої діяльності.

Рішенням засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій» є:

 1. Обрати Головою Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій» Гринчук О.Д. – голову циклової комісії транспортних технологій Вінницького технічного коледжу.
 2. Обрати заступником Голови Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів Яруту А.М. - голову циклової комісії організації і безпеки дорожнього руху Харківського державного автотранспортного коледжу.
 3. Призначити відповідальною за формування та наповнення інформаційного ресурсу Фіголь С.І. – завідувача електромеханічного відділення Вінницького технічного коледжу.
 4. Створити проектні (проблемні) групи за напрямами роботи:
 1. Розробка освітньо-професійної програми та рекомендованого навчального плану на спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

Склад групи:

Головін Олексій Ілліч – голова групи

Шевченко Оксана Володимирівна

Попова Олена Олександрівна

 1. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація пасажирських перевезень».

Склад групи:

  Бала Віталій Зіновійович – голова групи

Шевченко Оксана Володимирівна

Пелешенко Ольга Микитівна

Щербакова Вікторія Володимирівна

Лозинський Ігор Миколайович

Гринчук Олена Дмитрівна

 1. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень».

Склад групи:

Багінська Лариса Василівна – голова групи

Шевченко Інна Олегівна

Волобуєва Тетяна В’ячеславівна

Біркіна Тетяна Володимирівна

Грудей Дмитро Анатолійович

 1. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація та планування роботи підприємства».

Склад групи:

Поцелуйко Ірина Володимирівна - голова

Друшляк Тетяна Петрівна

Попова Олена Олександрівна

 1. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація міжнародних автомобільних перевезень».

Склад групи:

Лозинський Ігор Миколайович – голова групи

Грудей Дмитро Анатолійович

Груба Василь Васильович

 1. Розробка наскрізної програми та навчально-методичного забезпечення практики.

Склад групи:

Казимирович Ігор Юрійович – голова групи

Багінська Лариса Василівна

Брусило Юрій Володимирович

Білоус Валентина Леонідівна

 1. Розробка навчально-методичного забезпечення спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху».

Склад групи:

Ярута Антон Миколайович – голова групи

Венгер Альбіна Сергіївна

Дяченко Володимир Анатолійович

 1. Створити організаційний комітет для проведення Всеукраїнського конкурсу з транспортних технологій (орієнтовно квітень 2019 року). Склад комітету:

Лотоцька Вікторія Миколаївна

Карпенко Наталія Миколаївна

Бєлецької Ольги Михайлівни

 1. Розробити Положення про Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій», Положення про проектні (проблемні групи) (Відповідальні: Гринчук О.Д., Ярута А.М.),  Положення про Всеукраїнський конкурс з транспортних технологій, (Відповідальні: Лотоцька В.М., Карпенко Н.М., Бєлецька О.М.)
 2. Розпочати формування збірника узагальнення перспективного педагогічного досвіду викладачів учасників ВМО.
 3. Розширити склад ВМО викладачами, які забезпечують освітній процес спеціальностей 271 «Річковий та морський транспорт», 272 «Авіаційний транспорт».
 4. Сформувати інформаційний електронний ресурс Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів (далі - ВМО) «Транспортних технологій».
 5. Запланувати проведення чергового засідання ВМО викладачів «Транспортних технологій» на 20 – 22 вересня 2018 року.

 

 

Голова ВМО                                                      О.Д. Гринчук