Ресурси бібліотеки

   1202

Система каталогів і картотек

Бібліотечні каталоги та картотеки – своєрідний путівник по фондам бібліотеки.  Кожен каталог має цільове призначення, що  дозволяє проводити пошук  літератури  багатоаспектно, у відповідності з  запитаннями читачів.

До складу довідково – бібліографічного апарату бібліотеки ВТК входять :

Каталоги:

  • алфавітний  каталог;
  • систематичний каталог.

Алфавітний каталог дає точну відповідь, чи є в бібліотеці конкретна книга;

  • дозволяє знайти книжки того або іншого автора, які є у фонді  бібліотеки;
  • дозволяє визначити, якими виданнями представлена книга у фонді бібліотеки;
  • інформує про класифікаційний індекс та авторський знак книги.

Систематичний каталог розкриває зміст фонду бібліотеки з галузей знань та забезпечує інформування читачів про літературу, яка є в бібліотеці. Картки групуються у відповідності до таблиць бібліотечно – бібліографічної класифікації ББК.

Зміст бібліотечного фонду розкривається у каталозі в логічному зв’язку галузей знань, від загального до  конкретного, від простішого до складного. Пошук літератури  ведеться з певної галузі знань чи з певної теми.

Картотеки:

  • картотека на допомогу навчально-виховному процесу;
  • картотека загублених книг;
  • картотека загально - освітніх дисциплін;
  • картотека періодичних видань.

Читачам, які не можуть самостійно знайти потрібну відповідь на свій запит,  надає допомогу бібліотекар.