Абітурієнту

Абітурієнту: 100 запитань - 100 відповідей

1. Якими законодавчими і нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?

Організація і проведення вступної кампанії регламентується Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних закладів України на 2011 рік, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 N 961 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/19294; Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 N 225, а також Правилами прийому, що розробляються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Детальніше

Вступні екзамени

ЕКЗАМЕН З МАТЕМАТИКИ

Усі вступні випробування проводяться на основі програм вступних випробувань із предметів, що відповідають навчальним програмам з відповідних предметів (алгебра, геометрія) загальноосвітніх навчальних закладів.

При підготовці до вступу у Вінницький технічний коледж тобі допоможе програма  з математики:

Програма з математики (pdf)

ЕКЗАМЕН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вступне випробування з української мови проводиться на основі програми з української мови загальноосвітніх навчальних закладів. 

При підготовці до вступу у Вінницький технічний коледж тобі допоможе програма  з української мови:

Програма з української мови (pdf)

Детальніше

День відкритих дверей

День відкритих дверей 29.10.11р. о 11.00 год.

Детальніше

Денна форма навчання

Навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.
На перший курс приймаються особи з базовою середньою освітою (9 кл.) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на всі спеціальності.
Абітурієнти складають іспити з профілюючого предмету – математики (усно) та української мови (диктант). При зарахуванні враховується середній бал документа про освіту.
На другий курс приймаються особи з загальною середньою освітою (11 кл.) за контрактом на всі спеціальності для поповнення груп другого курсу при наявності вільних місць.
Для вступу абітурієнти пред’являють сертифікати УЦОЯО з балами не нижче 124.
- на економічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або географія 
- на технічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або фізика 

Детальніше

Заочна форма

На заочну форму навчання приймаються особи з повною загальною освітою (11 кл.) за сертифікатами УЦОЯО, що закінчили школу у 2008-2011 роках, а також всі випускники до 2007 року включно – за результатами вступних випробувань.
Випускники ПТНЗ, які навчались за спорідненими спеціальностями складають фахове вступне випробування і зараховуються на навчання за скороченим терміном.