ГО "Взаємодія, творчість, фах, компетентність"

Мета й завдання організації 

Громадська організація не є прибутковою організацією. 

Громадська організація створена з метою сприяння освітній, інтелектуальній, культурній, оздоровчій, спортивній, науковій та інформаційній діяльності й забезпечення на цій основі інтелектуального, творчого, громадянського і культурного потенціалу освітнього закладу, а також надання фінансової допомоги та матеріально-технічного забезпечення діяльності Вінницького технічного фахового коледжу. 

Для реалізації цієї мети Організація виконує такі завдання: 

 • організовує та забезпечує учасників освітнього процесу можливістю участі в конкурсах, виставках, олімпіадах, турнірах, конференціях, фестивалях та інших неприбуткових заходах; 
 • визначає різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу Вінницького технічного фахового коледжу за особливі досягнення; 
 • сприяє розробці додаткових програм з навчання і виховання здобувачів освіти Вінницького технічного фахового коледжу; 
 • сприяє виданню наукової, художньої, методичної літератури та періодичних та інших неприбуткових  видань; 
 • бере участь в організації освітньої діяльності шляхом залучення відповідних фахівців; 
 • сприяє організації науково-методичної роботи; 
 • сприяє поліпшенню матеріально-технічної бази (придбання, обслуговування та ремонт інвентаря, техніки, обладнання, меблів тощо), здійснює фінансування з утримання та ремонту приміщень;  
 • фінансує проведення освітніх заходів, акцій, свят тощо; 
 • сприяє проведенню наукових конференцій, педагогічних читань, зустрічей, круглих столів тощо з питань узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду; 
 • налагоджує контакти між педагогічними працівниками України та поза її межами; 
 • використовує засоби масової інформації для пропагування своїх ідей та цілей; 
 • одержує від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети своєї діяльності; 
 • взаємодіє з іншими організаціями, установами та підприємствами, в тому числі закордонними; 
 • здійснює інші права та вчиняє дії в межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту. 

Статут

Структура власності

Відомості про керівні органи

Виписка

Лист-прохання