Стратегія розвитку

 

Місія коледжу полягає у підготовці висококваліфікованих практико-орієнтованих фахівців зі ступенем фахової передвищої освіти для потреб ринку праці та економічного розвитку України, задоволенні освітніх потреб молоді, сприянні розвитку здібностей, самореалізації особистості, її громадянському і культурному розвитку

Візія коледжу 

 

Ключові цінності

          Вінницький технічний фаховий коледж це:
 • сучасний заклад фахової передвищої освіти
 • громадсько-активний заклад освіти
 • креативний заклад освіти
 • людино орієнтований заклад освіти
 • коледж підприємницького типу
 • коледж із сталими демократичними та доброчесними традиціями

 

 
 • людино орієнтованість
 • соціальна відповідальність
 • публічність і прозорість
 • інноваційність та якість
 • креативність та сталий розвиток
 • конкурентоспроможність

 

 

 

Стратегія розвитку 
Вінницького технічного фахового коледжу на 2023 - 2028 роки

 

Кодекс корпоративної культури
Вінницького технічного фахового коледжу

 

Кодекс академічної доброчесності
Вінницького технічного фахового коледжу