Спеціальності

Організація перевезень і управління на автотранспорті

Галузь знань: 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Спеціальність: 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік-організатор перевезень

Аналіз ринку праці вказує на постійне зростання автоперевезень на Вінниччині. На сьогоднішній день – автоперевезення є одним з основних видів перевезень в регіоні.

Під час навчання студенти отримують знання і навики з теорії транспортних процесів та систем, організації вантажних та пасажирських перевезень, транспортної логістики та транспортно-експедиційної діяльності, взаємодії видів транспорту та роботи транспортних вузлів, міжнародних автомобільних перевезень.

Можете займати посади:

 •  диспетчера автомобільного транспорту, міжнародних перевезень;
 •  інженера служби руху або менеджер логістичного відділу автотранспортних підприємств;
 •  спеціаліста управління автомобільного транспорту та інфраструктури;
 •  інспектора з охорони праці та техніки безпеки;
 •  ревізора безпеки руху;
 •  техніка-інспектора з контролю за використанням палива
 •  техніка з обліку;
 •  організатора міжнародних перевезень;
 •  техніка відділу безпеки руху та експлуатації;
 •  декларанта експорту і імпорту товарів;
 •  інспектора міжнародних перевезень;

Оціночна діяльність

Галузь знань: 0305 « Економіка та підприємництво»

Спеціальність: 5.03050802 « Оціночна діяльність»

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

Кваліфікація: молодший спеціаліст – оцінювач експерт,оцінювач рухомого і нерухомого майна

На українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі..

Фахівці-випускники зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Спеціальність: 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік з обчислювальної техніки.

Комп’ютери стали невід’ємною частиною нашого життя, комп’ютерні мережі - судини інформаційного простору. Сьогодні - це віртуальний світ, який існує паралельно реальному.

Знання архітектури ЕОМ, будови периферійних пристроїв, мов програмування, операційних систем, програмного забезпечення, вивчення та робота в середовищі локальних комп’ютерних мереж та в мережі INTERNET дозволить вам знайти роботу на будь-якому підприємстві, в банках, навчальних закладах.

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 17 “Електроніка та телекомунікації”.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. 

Напрямок підготовки: 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»;

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: молодший спеціаліст - радіотехнік.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» це:

 • Технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • Програмно-апаратні платформи вбудованих систем; 
 • Технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • Мобільні радіоелектронні пристрої;
 • Сенсори та сенсорні мережі, Інтернет речей (IoT);
 • Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • Радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси; 
 • Мікросистемна техніка і технології;
 • Технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • Автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів 
 • Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • Побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;
 • Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • Електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
 • Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • Квантова електроніка;
 • Методи дослідження геокосмосу;
 • Оптичний запис та обробки інформації;
 • Автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.sp;
 • Управління в телекомунікаційних системах;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Мобільні та бездротові технології;
 • Технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • Апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • Обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • Захист інформації в інфокомунікаціях;
 • Засоби вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • Інформаційно-вимірювальні технології;
 • Smart Sensors and Actuators as MEMS;
 • Robotics;
 • Drones;
 • 3D-Printing;
 • Smart Brain-User Interfaces;
 • Системи на кристалах;
 • Методи і засоби верифікації й тестування.
 • Електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • Наноелектроніка та нанотехнології;
 • Електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • Електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі;
 • Пристрої мікрохвильового діапазону;
 • Приймально-передавальні пристрої;
 • Вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • Методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • Засоби бездротового радіозв'язку;
 • Радіолокація, радіонавігація, радіобачення і радіокерування;
 • Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • Дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • Телевізійні системи, телебачення;
 • Мікро- та наноелектромеханічні системи;
 • Акустичні радіоелектронні системи;
 • Космічні радіоелектронні системи;
 • Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • Радіолокаційні системи безпеки;

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка»

Спеціальність: 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»;

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік.

Професія потрібна Вам і людям. Автомобілі ВАЗ і ГАЗ, Мазда і Опель, Вольво і Форд, Нісан і Фольксваген будуть покірними у Ваших руках, якщо Ви пройдете курс навчання за цією  спеціальністю. Тут Ви отримаєте не тільки відмінні знання, а й підготовку до складання іспитів в ДАЇ на право водіння автомобіля.

Ви зможете обслуговувати, діагностувати, ремонтувати  електричне  та електронне устаткування, бортові комп’ютерні системи, брати участь у проектуванні електронних та мікропроцесорних систем автоматики для автомобілів, працюючи на державних підприємствах та у приватних фірмах.