Безпечне освітнє середовище

Запорукою безпечного освітнього середовища в коледжі є ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу, а саме це профілактика, просвіта/поінформованість студентів, щодо питань булінгу.

Основною метою протидії булінгу є психологічне, фізичне, економічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, формування негативного ставлення до булінгу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників: здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників, співробітників.

 Головними завданнями є ознайомлення освіти з поняттям «булінг», його видами та проявами; навчання конструктивним формам спілкування, поведінковим реакціям; зняття деструктивних елементів у поведінці; творче вирішення конфліктних ситуацій; усвідомлення і прийняття відмінностей; розвиток адекватного рівня самооцінки й самоконтролю; формування навичок саморегуляції, внутрішніх афективних процесів та емоційної адекватності в контактах здобувачів вищої та фахової передвищої освіти з навколишнім світом; підвищення рівня самосвідомості вищої та фахової передвищої освіти, встановлення зв’язку із власним внутрішнім «я» та один із одним; вміння вільно виражати почуття.

Відповідальною особою за прийом та реєстрацію заяв про випадки булінгу (цькування), повідомлення керівника закладу призначено практичного психолога коледжу. Контактний номер телефону: +380973595200

Ел. адреса: [email protected]

 

Запобігання та протидія булінгу

Запобігання та розв'язання конфліктів