Циклова комісія радіотехніки

Цирульник Сергій Михайлович

Цирульник Сергій Михайлович

Голова ЦК радіотехніки, викладач

Сайт викладача
Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат технічних наук. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 2007 році. Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Радіотехніка", 1995 р. Працює в коледжі з 1995 року.

Викладає: Електронно-обчислювальні машини та мікропроцесори, Контроль якості РЕА, Основи ремонту та регулювання РЕА

Бородай Ярослав Олександрович

Бородай Ярослав Олександрович

Викладач

Спеціаліст другої категорії.Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Радіотехніка", 1997 р. Працює в коледжі з 2009 року.

Викладає: Пристрої та системи телебачення

Кошовий Василь Афіногенович

Кошовий Василь Афіногенович

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1996 році. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю «Обладнання виробництва електровакуумних приладів», 1969 р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка», 1975 р. Працює в коледжі з 1982 року.

Викладає: Схемотехніка радіотехнічних пристроїв, Джерела електроживлення РЕА

Метелиця Артем Олександрович

Метелиця Артем Олександрович

Завідувач лабораторій, викладач

Сайт викладача

Спеціаліст другої категорії. Закінчив Вінницький технічний коледж за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», 2008 р.; Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Радіотехніка», 2012 р. Працює в коледжі з 2011 року.

Викладає: Сигнали і процеси в радіотехніці, Основи ремонту та регулювання РЕА

Погосян Тетяна Василівна

Погосян Тетяна Василівна

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України" у 2007 році. Закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Енергопостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства", 1977 р. Працює в коледжі з 1979 року.

Викладає: Матеріалознавство радіоелектронних засобів

Ткачук Василь Миколайович

Ткачук Василь Миколайович

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст першої категорії. Закінчив Вінницький технічний коледж за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»; Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення», 2006 р. Працює в коледжі з 2006 року.

Викладає: Радіопередавальні пристрої, Радіоприймальні пристрої, Пристрої підсилення сигналів

Тромсюк Володимир Дмитрович

Тромсюк Володимир Дмитрович

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст першої категорії. Закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення», 2013 р. Навчається в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Радіотехнічні прилади та засоби телекомунікацій". Працює в коледжі з 2015 року.

Викладає: Основи конструювання і технологія виробництва РЕА, Пристрої запису і відтворення інформації

Трофімчук Олександр Анатолійович

Трофімчук Олександр Анатолійович

Завідувач лабораторій, викладач

Сайт викладача

Спеціаліст другої категорії. Закінчив Вінницький технічний коледж за спеціальністю "Експлуатація обладнання по виробництву пристроїв електроніки", 1996 р.; Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення", 2001 р. Працює у коледжі з 2001 року по 2012 рік., потім з 2015 року

Викладає: Побутові електроакустичні прилади

Форманчук Микола Ілліч

Форманчук Микола Ілліч

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1999 році. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю "Виробництво напівпровідникових приладів", 1972 р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Радіотехніка", 1980 р. Працює в коледжі з 1977 року.

Викладає: Основи автоматики (РТ), Метрологія та вимірювальна техніка (РТ)

Чехмейструк Роман Юрійович

Чехмейструк Роман Юрійович

Викладач

Спеціаліст. Закінчив Вінницький національний технічний університет "Технології та засоби телекомунікацій", 2012 р. Працює у коледжі з 2015 року.

Викладає: Основи автоматики (РТ), Основи телебачення

Яцькова Олена Олексіївна

Яцькова Олена Олексіївна

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст другої категорії. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», 2008 р.; Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Радіотехніка", 2013 р. Працює в коледжі з 2008 року.

Викладає: Введення в спеціальність, Електронні прилади та мікроелектроніка

  • Введення в спеціальність
  • Вимірювання в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
  • Виробнича переддипломна практика
  • Виробнича технологічна практика (РТ)
  • Вступ до спеціальності (РТ)
  • Джерела електроживлення РЕА
  • Джерела живлення та засоби силової електроніки
  • Дипломне проектування (РТ)
  • Електроніка, мікро та наноелектроніка
  • Електронні прилади та мікроелектроніка
  • Електронно-обчислювальні машини та мікропроцесори
  • Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
  • Контроль якості РЕА
  • Матеріалознавство радіоелектронних засобів
  • Матеріалознавство та елементна база телекомунікаційних та радіотехнічних систем
  • Метрологія та вимірювальна техніка (РТ)
  • Мікропроцесорні пристрої та системи
  • Навчальна електрорадіо вимірювальна практика
  • Навчальна практика для отримання робітничої професії (РТ)
  • Навчальна практика з вимірювань в телекомунікаціях та радіотехніці
  • Надійність, контроль та діагностика радіоелектронної апаратури
  • Основи автоматики (РТ)
  • Основи автоматичного керування та робототехніка
  • Основи конструювання і технології виробництва радіоелектронної апаратури
  • Основи конструювання і технологія виробництва РЕА
  • Основи регулювання і ремонту радіоелектронної апаратури
  • Основи ремонту та регулювання РЕА
  • Основи телебачення
  • Основи телебачення та телевізійні системи
  • Основи теорії кодування та передавання інформації
  • Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки
  • Побутові електроакустичні прилади
  • Пристрої запису і відтворення інформації
  • Пристрої підсилення сигналів
  • Пристрої та системи телебачення
  • Радіопередавальні пристрої
  • Радіоприймальні пристрої
  • Рецензування ДП РТ
  • Робота в ДКК РТ
  • Сигнали і процеси в радіотехніці
  • Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
  • Схемотехніка аналогових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем
  • Схемотехніка радіотехнічних пристроїв
  • Схемотехніка цифрових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем
  • Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації
  • Телекомунікаційні та інформаційні мережі