Стипендіальне забезпечення

Протоколи

Протокол №11

 

 

Протокол №12

 

 

Протокол №14

 

 

Протокол №15

 

Соціальні стипендії

З 1 січня в Україні змінено порядок призначення і виплати соціальної стипендії. Даний порядок регламентують:

  • Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам ВНЗ – постанова КМУ від 28 грудня №1045;
  • Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 81;
  • Положення про порядок призначення та виплати стипендій у Вінницькому технічному коледжі.

Шановні студенти! Згідно чинного законодавства, коледж до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення списки та особові справи студентів, які мають право на отримання  соціальної стипендії. Але, у зв’язку з тим, що подана справа має бути розглянута та затверджена на засіданні стипендіальної комісії, повинна пройти ряд додаткових процедур, просимо Вас подавати завірені документи у двох екземплярах до останнього дня місяця, який передує звітному. Наприклад, якщо Ви подаєте документи до 30 квітня, то з травня місяця Ви маєте право на отримання соціальної стипендії.

Правом на отримання соціальної стипендії користуються студенти денної форми, які навчаються за державним замовленням при умові успішної здачі екзаменаційної сесії та наявності в рейтингових стисках.

Перелік документів, які необхідні для оформлення соціальної стипендії для категорії осіб:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти коледжу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів, завірені в установленому порядку:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

6. Копія свідоцтва про смерть батьків.

 

Особи, які мають пільги, відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

Перелік документів, які необхідні для оформлення соціальної стипендії для категорії осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

 

Перелік документів для категорії осіб: діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

Особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти, відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

Перелік документів для осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка.

6. Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.

 

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи

 

Перелік документів для категорії: діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи.

 

Cтуденти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

 

Перелік документів для категорії осіб: студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

 

Cоціальні стипендії Верховної Ради України

 

Перелік документів для категорії осіб, яким призначені Cоціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:

1. Заява, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

2. Паспорт громадянина України чи свідоцтво про народження дитини;

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4. Студентський квиток.

5. Копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

 

Рейтинги успішності студентів

2016-2017 н.р.

Спеціальності

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

 

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв / Телекомунікації та радіотехніка

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Фінанси і кредит / Фінанси, банківська справа та страхування

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІ курс (поповнення)

ІІІ курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІ курс (поповнення)

Оціночна діяльність / Облік і оподаткування

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

Економіка підприємства / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті / Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Зимова сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

2017-2018 н.р.

Спеціальності

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

 

ІІ курс

 

 

ІІІ курс

 

 

ІV курс

 

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

 

ІІ курс

 

 

ІІІ курс

 

 

ІV курс

 

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв / Телекомунікації та радіотехніка

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

 

ІІ курс

 

 

ІІІ курс

 

 

ІV курс

 

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Фінанси і кредит / Фінанси, банківська справа та страхування

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

 

ІІ курс

 

ІІ курс (поповнення)

 

ІІІ курс

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Оціночна діяльність / Облік і оподаткування

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Економіка підприємства / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті / Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Рейтинги вступників для призначення академічної стипендії

Зимова сесія

І курс

 

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

ІV курс

 

Літня сесія

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Нормативно-правова база

Положення про порядок призначення та виплати стипендій у Вінницькому технічному коледжі

 

Зміни до положення про порядок призначення та виплати стипендій у Вінницькому технічному коледжі

 

Порядок формування рейтингу успішності студентів Вінницького технічного коледжу для призначення академічних стипендій

 

Зміни і доповнення до порядку формування рейтингу успішності студентів Вінницького технічного коледжу для призначення академічних стипендій

Зміни і доповнення до порядку формування рейтингу успішності студентів Вінницького технічного коледжу для призначення академічних стипендій на 2016-2017 навчальний рік

 

Зміни і доповнення до порядку формування рейтингу успішності студентів Вінницького технічного коледжу для призначення академічних стипендій на 2017-2018 навчальний рік

2016-2017 н.р.

Склад стипендіальної комісії

ПОВНОВАЖЕННЯ

ПОСАДА

ПІБ

1

Голова стипендіальної комісії

Директор коледжу

Домінський О.С.

2

Координація питань з призначення академічних стипендій

Заступник директора з навчальної роботи

Довгань Д.Ю.

ЧЛЕНИ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3

Координація питань з призначення соціальних стипендій, премій, матеріальної допомоги

Заступник директора з виховної роботи

Шевчук Н.І.

4

5

6

7

8

Формування рейтингів успішності студентів

Завідуючі відділеннями

Колесник І.В.

Вернигора В.В.

Попова О.О.

Щегоцька Н.М.

Фіголь С.І.

9

Фінансові питання стипендіального забезпечення

Головний бухгалтер

Мусятовська Л.Й.

10

Нарахування і виплата стипендій

Бухгалтер

Плетінка Г.І.

11

Консультування з питань стипендіального забезпечення

Юрисконсульт

Кичак А.В.

12

Уповноважена особа по формуванню особових справ студентів

Практичний психолог коледжу

Паламарчук Н.М.

13

Секретар стипендіальної комісії по формуванню реєстру студентів

Голова студентської профспілкової організації

Власюк І.І.

14

Секретар стипендіальної комісії по підготовці протоколів та наказів

Секретар навчальної частини, староста групи

Данилюк А.С.

15

Прес-служба

Голова виконавчого студентського комітету

Коляденко Наталія

16

Прес-служба

Кандидат у члени викон.  комітету

Моторна Ганна

17

Прес-служба

Староста групи, заступник голови студ. ради

Коломієць Оксана

18

 

Староста групи

Косніцький Сергій

19

 

Староста групи

Книш Олексій

20

 

Староста групи

Державець Олексій

21

 

Староста групи, член викон. комітету

Лабунець Юлія

22

 

Староста групи, член викон. комітету

Шидловська Юлія

23

 

Староста групи, член викон. комітету

Грабчак Назар

24

 

Староста групи, член викон. комітету

Каменюк Марія

25

 

Кандидат у члени викон. комітету

Шевченко Ярослав

26

 

Староста групи, член викон. комітету

Маніленко Олег

27

 

Кандидат у члени викон. комітету

Мазуровський Євгеній

Наказ про внесення змін до складу стипендіальної комісії коледжу