Спеціальності та освітні програми

Відновлювальна енергетика

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт установок відновлюваної енергетики

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік-електрик

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців

Альтернативні джерела енергії - це напрямок майбутнього.

Спеціальність у сфері альтернативної енергетики - професія майбутнього, що набуває актуальності жвавими темпами. Ця освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців в галузі відновлювальної енергетики. Гостра нестача професіоналів у цій сфері гарантує швидке кар’єрне зростання і гідну заробітну плату тим, хто має необхідні професійні компетенції для впровадження нових технологій альтернативної енергетики.

Технік-електромеханік з монтажу, обслуговування та ремонту установок відновлювальної енергетики - це професія для людей, які характеризуються творчим, аналітичним і логічним складом розуму, швидкою орієнтацією, високою концентрацією, систематичністю, ясністю і точністю формулювання думок, просторовою уявою, інтересом до сучасних і перспективних технологій.

В результаті опанування освітньо-професійної програми здобувачі зможуть:

 • розрізняти види енергії і визначати її параметри;
 • характеризувати джерела сонячної енергії, геотермальної енергії, вітру, води, біопалива;
 • визначати ресурси відновлюваних джерел енергії в Україні, а також можливості їх використання;
 • пояснювати процеси, що відбуваються при виробництві енергії з відновлюваних джерел;
 • визначати умови розташування обладнання, що використовується для вироблення теплової, механічної та електричної енергії;
 • планувати роботи, пов'язані з оснащенням, установкою і монтажем обладнання для використання відновлюваних джерел енергії;
 • підбирати обладнання для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • організовувати і контролювати роботи, пов'язані з монтажем пристроїв, що використовуються в системах відновлюваної енергетики;
 • виконувати монтаж пристроїв, що використовуються для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • проводити оцінку якості монтажу обладнання і установок, використовуваних в системах відновлюваної енергетики;
 • контролювати роботу пристроїв і обладнання, а також функціонування систем відновлюваної енергетики;
 • виконувати технічні огляди для своєчасного технічного обслуговування та ремонту пристроїв і систем, що застосовуються у системах відновлюваної енергетики;
 • здійснювати монтаж обладнання та систем використання відновлюваних джерел енергії.

Сфера діяльності техніка-електромеханіка систем і установок відновлювальних джерел енергії  

Сфера організації та управління:

 • дистриб'юторські компанії і консультаційні центри пристроїв відновлюваних джерел енергії;
 • конструкторські бюро;
 • компанії, які здійснюють контроль роботи  та експлуатації пристроїв і обладнання, а також функціонування систем відновлюваної енергетики;
 • Сфера обслуговування:
 • компанії, що беруть участь в створенні і підтримці ефективності мережі відновлюваних енергетичних установок,;
 • компанії, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт пристроїв і систем, що застосовуються у системах відновлюваної енергетики;
 • компанії, які здійснюють монтаж пристроїв, що використовуються для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • підприємства і установи, що займаються відновлюваними джерелами енергії;
 • компанії, що беруть участь в проектуванні і монтажі вітрової енергетики;
 • підприємства та установи, що займаються питаннями використання відновлюваних джерел енергії;
 • підприємства і компанії, що беруть участь в монтажі і виробництві сонячних панелей, фотоелектричних панелей, теплових насосів, біомаси печі і обладнання відновлюваних джерел енергії;
 • електростанції

Можлива робота за кордоном.

Випускники цього напрямку набувають практичних навичок для започаткування власного бізнесу в галузі відновлюваних джерел енергії.

В  Україні та інших країнах зростає частка будівельних проектів, які використовують сонячні колектори, теплові насоси та інше обладнання поновлюваних джерел енергії, тому у найближчі роки попит на ринку праці для техніків з поновлюваних джерел енергії (проектувальників, монтажників, сервісних інженерів) буде одним з найвищих.

Транспортні технології

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • організація автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
 • організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • комерційна робота на транспорті; 
 • організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства;
 • транспортно-експедиційна робота;
 • митне законодавство та митно-брокерська діяльність;
 • податкова система та страхова справа;
 • аналіз вантажопотоків;
 • організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • формування структури і раціональне використання рухомого складу;
 • розробка транспортно – технологічних схем доставки вантажів тощо.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; автологістичних підприємствах; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій; державних автомобільних інспекціях; дилерських мережах. 

Детальніше

Оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • агент з нерухомості;
 • аукціоніст;
 • експерт-консультант із страхування;
 • брокер та дилер з цінних паперів;
 • торговець нерухомістю;
 • ріелтор;
 • біржовий маклер;
 • торговий агент;
 • бухгалтер,
 • обліковець,
 • касир;
 • торговельний брокер (маклер);
 • оцінювач рухомого і нерухомого майна;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • оцінювач;
 • оцінювач експерт.

 

Комп’ютерна інженерія

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік з обчислювальної техніки

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам коледжу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики,  комп’ютерної інженерії і програмування.

Посади, які може займати молодший  спеціаліст з комп’ютерної інженерії:

 • фахівець з інформаційних технологій;
 • технік-програміст;
 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • фахівець інфокомунікацій;
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • технік із системного адміністрування.

IT -індустрія — сфера діяльності, яка найінтенсивніше розвивається в Україні останніми роками

На сьогодні більше 100 тисяч українських програмістів працюють у різних компаніях, при цьому, попит на IT-персонал продовжує зростати на світовому ринку. Про це пише профільне видання IT Outsoursing News(10). У матеріалі йдеться, що навіть попри політичну нестабільність українські послуги ІТ та програмного забезпечення для Research&Development з кожним роком набирають обертів.

Зараз Україна має найбільшу кількість IT-фахівців в Європі і це число продовжує зростати. Дослідження показують, що до кінця 2020 кількість фахівців з України перевищить 200 тисяч осіб.

Працюючи на експорт, наші спеціалісти видають якісний продукт і отримують за місяць оплату, яку середньостатистичний українець спроможний заробити лише за рік. Утім, і держбюджет від цієї галузі отримує чималі гроші. 2,5 мільярдів гривень заробила Україна на експорті IT-індустрії тільки у 2015 році. Щороку IT-сектор зростає на 25%.

За надходженнями до бюджету ІТ-індустрія посідає третю сходинку, поступаючись лише агросектору і металургії.

За конкурентоздатністю в IT Україна посідає 51-шу сходинку у світі. Середня зарплата працівника IT-сфери в Україні 2,5 тисяч доларів.

Завдання підготовки високопрофесійних кадрів, здатних розвивати IT-сферу є стратегічним для країни та дуже важливим для особистості, яка хоче стати успішною.

Детальніше

Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік - конструктор

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» це:

 • системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
 • вкустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • квантова електроніка;
 • методи дослідження геокосмосу;
 • оптичний запис та обробки інформації;
 • автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.sp;
 • управління в телекомунікаційних системах;
 • електромагнітна сумісність;
 • мобільні та бездротові технології;
 • технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • захист інформації в інфокомунікаціях;
 • засоби вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • інформаційно-вимірювальні технології;
 • smart Sensors and Actuators as MEMS;
 • robotics;
 • drones;
 • 3D-Printing;
 • smart Brain-User Interfaces;
 • системи на кристалах;
 • методи і засоби верифікації й тестування.
 • електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • наноелектроніка та нанотехнології;
 • електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі;
 • пристрої мікрохвильового діапазону;
 • приймально-передавальні пристрої;
 • вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • засоби бездротового радіозв'язку;
 • радіолокація, радіонавігація, радіобачення і радіокерування;
 • системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • телевізійні системи, телебачення;
 • мікро- та наноелектромеханічні системи;
 • акустичні радіоелектронні системи;
 • космічні радіоелектронні системи;
 • програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • радіолокаційні системи безпеки;
 • технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • програмно-апаратні платформи вбудованих систем; 
 • технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • мобільні радіоелектронні пристрої;
 • сенсори та сенсорні мережі, Інтернет речей (IoT);
 • цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси; 
 • мікросистемна техніка і технології;
 • технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів 
 • програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Детальніше