Спеціальності та освітньо-професійні програми

Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Фінансовий облік та звітність

ІТ в обліку і оподаткуванні

Оподаткування

Аудит

Фінансова аналітика

Випускники володіють такими компетентностями:

- ведення фінансового та управлінського обліку на підприємствах різних галузей економіки із використанням цифрових технологій в обліку і оподаткуванні;

- формування фінансової, податкової та управлінської звітності;

- організація ефективної системи контролю бізнес-процесів на підприємстві;

- аналіз і оцінка результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

- проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання;

- використання спеціалізованих комп’ютерних програм у сфері обліку, аналізу, оподаткування та аудиту фінансової звітності: BAS Бухгалтерія, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc

Детальніше

Оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

  • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 1 роки 10 місяців

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Детальніше

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма:  Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Термін навчання:

Для подальшого розвитку ринкових відносин та створення високорозвиненої інфраструктури в нашій державі необхідні фахівці, які вміють оцінювати та аналізувати економічне, фінансове і інформаційне середовище функціонування підприємств, організацій та установ.

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів. У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування. У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах. У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Детальніше

Фінанси та оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма: Фінанси та оціночна діяльність

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Фінанси

Страхування

Оціночна діяльність

Методи і моделі оцінювання

Інформаційні системи і технології в фінансах та оціночній діяльності

Випускники володіють такими компетентностями:

- здатність до розуміння методики та специфіки продажу об’єктів житлової та комерційної нерухомості на первинному та вторинному ринку нерухомого майна;

- здатність проводити оцінку об’єктів майна (та прав власності на них) та можливість застосування різних методів та моделей оцінки в практичній діяльності;

- здатність до розуміння змісту різних видів підприємницької діяльності на ринку нерухомості (ріелторська діяльність, брокерська діяльність, оціночна діяльність, управлінська діяльність тощо);

- здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- здатність використання спеціалізованих комп’ютерних програм у сфері фінансів та оціночної діяльності.

Детальніше

Підприємництво та торгівля

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства та електронна комерція 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі 

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Економіка підприємства

ІТ у підприємницькій та торгівельній діяльності

Електронна комерція

Бізнес-планування

Інтернет маркетинг

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності Підприємництво та торгівля призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під час навчання здобувачі освіти опановують економічне планування, економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію її діяльності, бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент та маркетинг, інформаційні системи і технології на підприємстві та в торгівлі, інтернет маркетинг, електронну комерцію. Навчаються аналізувати і оцінювати результати діяльності підприємства та формувати звітність із використанням сучасних цифрових технологій, застосовувати інноваційні підходи та моделі електронної комерції у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Випускники мають навички роботи з професійними програмами: BAS Бухгалтерія, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Детальніше