Спеціальності та освітні програми

Транспортні технології

Галузь знань:         27 “Транспорт”

Спеціальність:       275 “Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітня програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • Організація автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • Комерційна робота на транспорті; 
 • Організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства;
 • Транспортно-експедиційна робота;
 • Митне законодавство та митно-брокерська діяльність;
 • Податкова система та страхова справа;
 • Аналіз вантажопотоків;
 • Організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • Формування структури і раціональне використання рухомого складу;
 • Розробка транспортно – технологічних схем доставки вантажів тощо.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; автологістичних підприємствах; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій; державних автомобільних інспекціях; дилерських мережах. 

Детальніше

Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Термін навчання після:

9 класів - 2 роки 10 місяців

11 класів - 1 рік 10 місяців

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітній рівень Молодший спеціаліст

Кваліфікація Молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

спеціалізація Облік і оподаткування

 

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • агент з нерухомості;
 • аукціоніст;
 • експерт-консультант із страхування;
 • брокер та дилер з цінних паперів;
 • торговець нерухомістю;
 • ріелтор;
 • біржовий маклер;
 • торговий агент;
 • бухгалтер,
 • обліковець,
 • касир;
 • торговельний брокер (маклер);
 • оцінювач рухомого і нерухомого майна;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • оцінювач;
 • оцінювач експерт.

 

Комп’ютерна інженерія

Галузь знань:         12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність:       123  «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма: Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік з обчислювальної техніки

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам коледжу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики,  комп’ютерної інженерії і програмування.

Посади, які може займати молодший  спеціаліст з комп’ютерної інженерії:

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Технік-програміст
 • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • Фахівець інфокомунікацій
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • Технік із системного адміністрування

IT -індустрія — сфера діяльності, яка найінтенсивніше розвивається в Україні останніми роками

На сьогодні більше 100 тисяч українських програмістів працюють у різних компаніях, при цьому, попит на IT-персонал продовжує зростати на світовому ринку. Про це пише профільне видання IT Outsoursing News(10). У матеріалі йдеться, що навіть попри політичну нестабільність українські послуги ІТ та програмного забезпечення для Research&Development з кожним роком набирають обертів.

Зараз Україна має найбільшу кількість IT-фахівців в Європі і це число продовжує зростати. Дослідження показують, що до кінця 2020 кількість фахівців з України перевищить 200 тисяч осіб.

Працюючи на експорт, наші спеціалісти видають якісний продукт і отримують за місяць оплату, яку середньостатистичний українець спроможний заробити лише за рік. Утім, і держбюджет від цієї галузі отримує чималі гроші. 2,5 мільярдів гривень заробила Україна на експорті IT-індустрії тільки у 2015 році. Щороку IT-сектор зростає на 25%.

За надходженнями до бюджету ІТ-індустрія посідає третю сходинку, поступаючись лише агросектору і металургії.

За конкурентоздатністю в IT Україна посідає 51-шу сходинку у світі. Середня зарплата працівника IT-сфери в Україні 2,5 тисяч доларів.

Завдання підготовки високопрофесійних кадрів, здатних розвивати IT-сферу є стратегічним для країни та дуже важливим для особистості, яка хоче стати успішною.

Детальніше

Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань:         17 “Електроніка та телекомунікації”

Спеціальність:       172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Освітня програма: Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: технік - конструктор.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» це:

 • Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • Електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
 • Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
 • Квантова електроніка;
 • Методи дослідження геокосмосу;
 • Оптичний запис та обробки інформації;
 • Автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.sp;
 • Управління в телекомунікаційних системах;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Мобільні та бездротові технології;
 • Технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • Апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • Обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • Захист інформації в інфокомунікаціях;
 • Засоби вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • Інформаційно-вимірювальні технології;
 • Smart Sensors and Actuators as MEMS;
 • Robotics;
 • Drones;
 • 3D-Printing;
 • Smart Brain-User Interfaces;
 • Системи на кристалах;
 • Методи і засоби верифікації й тестування.
 • Електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • Наноелектроніка та нанотехнології;
 • Електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • Електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі;
 • Пристрої мікрохвильового діапазону;
 • Приймально-передавальні пристрої;
 • Вимірювання і контроль параметрів сигналів і кіл;
 • Методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • Засоби бездротового радіозв'язку;
 • Радіолокація, радіонавігація, радіобачення і радіокерування;
 • Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії;
 • Дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • Телевізійні системи, телебачення;
 • Мікро- та наноелектромеханічні системи;
 • Акустичні радіоелектронні системи;
 • Космічні радіоелектронні системи;
 • Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • Радіолокаційні системи безпеки;
 • Технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • Програмно-апаратні платформи вбудованих систем; 
 • Технології та засоби розробки вбудованих систем на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях;
 • Мобільні радіоелектронні пристрої;
 • Сенсори та сенсорні мережі, Інтернет речей (IoT);
 • Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • Радіоелектронні пристрої медичної інформатики;
 • Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси; 
 • Мікросистемна техніка і технології;
 • Технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • Автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів 
 • Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • Побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Детальніше

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань:         14 Електрична інженерія

Спеціальність:       141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік.

Професія потрібна Вам і людям. Автомобілі ВАЗ і ГАЗ, Мазда і Опель, Вольво і Форд, Нісан і Фольксваген будуть покірними у Ваших руках, якщо Ви пройдете курс навчання за цією  спеціальністю. Тут Ви отримаєте не тільки відмінні знання, а й підготовку до складання іспитів в ДАЇ на право водіння автомобіля.

Ви зможете обслуговувати, діагностувати, ремонтувати  електричне  та електронне устаткування, бортові комп’ютерні системи, брати участь у проектуванні електронних та мікропроцесорних систем автоматики для автомобілів, працюючи на державних підприємствах та у приватних фірмах.

Детальніше