Спеціальності та освітні програми

Відновлювальна енергетика

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт установок відновлюваної енергетики

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Кваліфікація: технік-електрик

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 2 роки 10 місяців

Альтернативні джерела енергії - це напрямок майбутнього.

Спеціальність у сфері альтернативної енергетики - професія майбутнього, що набуває актуальності жвавими темпами. Ця освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців в галузі відновлювальної енергетики. Гостра нестача професіоналів у цій сфері гарантує швидке кар’єрне зростання і гідну заробітну плату тим, хто має необхідні професійні компетенції для впровадження нових технологій альтернативної енергетики.

Технік-електромеханік з монтажу, обслуговування та ремонту установок відновлювальної енергетики - це професія для людей, які характеризуються творчим, аналітичним і логічним складом розуму, швидкою орієнтацією, високою концентрацією, систематичністю, ясністю і точністю формулювання думок, просторовою уявою, інтересом до сучасних і перспективних технологій.

Детальніше

Транспортні технології

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 2 роки 10 місяців

Основними напрямками діяльності фахівця є організація автомобільних вантажних перевезень, організація автомобільних пасажирських перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень.

Ще більше про спеціальність очима спеціалістів 

Спеціальність «Транспортні технології» це:

 • організація автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
 • організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • комерційна робота на транспорті; 
 • організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства;
 • транспортно-експедиційна робота;
 • митне законодавство та митно-брокерська діяльність;
 • податкова система та страхова справа;
 • аналіз вантажопотоків;
 • організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • формування структури і раціональне використання рухомого складу;
 • розробка транспортно – технологічних схем доставки вантажів тощо.

Випускники можуть працювати в автотранспортних підприємствах, пасажирських та вантажних транспортних організаціях; автологістичних підприємствах; автотранспортних підрозділах підприємств; службах управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій; державних автомобільних інспекціях; дилерських мережах. 

Детальніше

Оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Оціночна діяльність

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Кваліфікація: молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 2 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 1 роки 10 місяців

На сучасному ринку нерухомості, який розвивається швидкими темпами і має стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського та промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі.

Робота таких спеціалістів пов’язана оцінкою рухомого та нерухомого мана в нотаріальних конторах, оціночних компаніях, агентствах нерухомості, ріелтерських та брокерсько-дилерських фірмах, лізингових, на біржах, факторингових та інвестиційних компаніях.

Під час навчання здобувачі освіти набувають навики роботи з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Детальніше

Комп’ютерна інженерія

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Кваліфікація: технік з обчислювальної техніки

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 2 роки 10 місяців

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам коледжу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики,  комп’ютерної інженерії і програмування.

Детальніше

Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Кваліфікація: технік - конструктор

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти ( 9 класів ) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти ( 11 класів ) – 2 роки 10 місяців

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного й супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

Детальніше