Радіотехніка у Вінницькому Тухнічному Коледжі

   338

Перші групи спеціальності “Виробництво радіодеталей і радіо компонентів” були набрані з 1 вересня 1966 р. на другий рік існування Вінницького технікуму електровакуумного приладобудування. Для перших груп електровакуумного напрямку читання предмету і лабораторний практикум з радіотехніки, а також радіомонтажна практика здійснювались з 1965р. З перших років завідувач практикою Волков Петро Павлович. Він започаткував створення лабораторії радіотехніки, підсилювальних, радіоприймальних і радіопередавальних пристроїв.

1 вересня 1965 р. створена лабораторія радіотехніки і електронних вимірювань. Завідувач лабораторією Хаїмзон Йосип Якович, лаборант Іщенко Володимир Тимофійович у грудні того ж року придбали посібники з радіотехніки у Києві.

2 вересня 1967 р. створена циклова предметна комісії електронних, напівпровідникових приладів та радіотехніки. Головою комісії призначений Хаїмзон Йосип Якович, з 1968 р. – Прокопенко Марина Миколаївна. У цей час закладається фундамент початкової лабораторної і методичної бази напрямку радіотехніки в навчальному закладі.
У червні 1970 р. перший випуск молодших спеціалістів з виробництва радіодеталей і радіо компонентів та набір спеціальності “Радіоапаратобудування”.

1 вересня 1971 р. створена лабораторія промислової електроніки і радіотехніки. Завідувачем лабораторією призначений Хенкін Михайло Нісонович. Електровакуумне відділення перейменоване у радіотехнічне. Завідувачем відділення призначена Васєчкіна Алла Олексіївна, а з 1974 р. - Рижій Валентина Василівна.

З вересня 1972 р. предметна комісія радіотехнічних дисциплін під головуванням Москвичова Бориса Єрмолайовича існує, як окремий підрозділ технікуму, випускна комісія і один з основних напрямків підготовки молодших спеціалістів. В цей час створені методична основа спеціальності.
З 1975 р. завідувачем всіх лабораторій радіотехнічного напрямку призначений Волков Петро Павлович. При участі викладачів Кошового Василя Афіногеновича, Дівєєвої Світлани Олександрівни, Козловського Валерія Геннадійовича лабораторії розділяються по напрямках промислової електроніки, радіовимірювань, антен і пристроїв надвисоких частот, технології виготовлення радіоелектронних пристроїв.

З 1980 року головою предметної комісії радіотехнічних дисциплін прийшов Петренко Тарас Антонович. З цього часу створюються лабораторії джерел живлення, радіоприймальних і радіо передавальних пристроїв, на вищий рівень піднімається курсове і дипломне проектування, пишуться і видаються власні підручники в напрямку радіотехніки. Наукову роботу і зв’язок з Вінницьким державним технічним університетом очолює Крушевський Юрій Володимирович.
З 1982 р. завідувачем радіотехнічного відділення працювала Ліннік Надія Вікторівна. Відділення стабільно готувало спеціалістів радіотехніків високої якості з фундаментальними знаннями. Після функціонування відділень по курсах з 1996 р. відділення радіотехніки очолювала Кревська Вікторія Дмитрівна. В цей час активно проводиться пошук в напрямку розвитку спеціалізації “Технічне обслуговування і ремонт побутової радіоелектронної техніки” в межах спеціальності “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв”. Загорським В’ячеславом Вітольдовичем створюється і використовується радіо та телестудія. При участі викладачів Цирульника Сергія Михайловича, Шарабури Романа Івановича створюються і розвиваються лабораторії технічного обслуговування і ремонту РЕА, мікропроцесорної техніки.
Під керівництвом викладачів Петренка Тараса Антоновича, Кошового Василя Афіногеновича, Сідлецького Віктора Івановича надається технічна допомога напрямку електромеханіки в створенні лабораторних макетів з радіоелектронних систем автомобілів і тракторів. В лабораторії технічного обслуговування РЕА Цирульником С.М. активно впроваджуються в навчальний процес сучасні комп’ютерні інформаційні технології.

1 вересня 2001 р. завідувачем відділення призначений Форманчук Микола Ілліч. З цього часу досвід комп’ютеризації навчального процесу вивчається і розширюється в систему по всіх групах, лабораторіях і кабінетах. Надається інформаційна допомога іншим відділенням. Починає створюватись комп’ютерна мережа відділення. З 1 січня 2002 року при безпосередній участі завідувача лабораторіями Трофимчука Олександра Анатолійовича система підключається до глобальної мережі Internet.
З 1 вересня 2002 року завідувач лабораторіями радіотехніки Волков Петро Павлович. Здійснюється модернізація лабораторії метрології і вимірювальної техніки, відтворюється функціонування лабораторії сигналів і процесів радіотехніки.
У 2004/2005 навчальному році головою випускної предметної комісії призначений Сергій Михайлович Цирульник. Тіснішими стають зв‘язки з Вінницьким національним технічним університетом, реалізуються комплексні курсові проекти. Налагоджується співпраця з Хмельницьким національним університетом з підготовки за скороченим терміном навчання.
З 1 вересня 2005 року в лабораторії №10 Волковим Петром Павловичем, Яричевським Володимиром Вікторовичем створюється цикл лабораторних робіт з „Основ автоматики” на прикладі автоматичних систем телефонії, електрозв‘язку і мобільних стільникових телекомунікацій. Починає діяти старостат відділення, вивчається досвід роботи студентських наукових товариств ВНЗ IV рівня і можливості інтеграції до Болонського процесу Європи.
З 1 вересня 2007 року завідувачем відділення призначена Валентина Володимирівна Вернигора. Розвивається робота активу і старостату. Впроваджується система нормування успішності. Викладачем Ткачуком Василем Миколайовичем освоюється лабораторний практикум з сигналів і процесів радіотехніки на базі лабораторії підсилювальних, радіоприймальних і радіо передавальних пристроїв.