Зміна вартості навчання студентів, які були зараховані до навчального закладу в 2015-2016 та 2016-2017 навчальних роках

Зміна вартості навчання студентів, які були зараховані до навчального закладу в 2015-2016 та 2016-2017 навчальних роках

Відповідно до наказу по коледжу №165 від 24 липня  2017 року "Про встановлення вартості посвітніх послуг" встановлено вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб  на 2017-2018 навчальний рік студентам, які були зараховані до навчального закладу в 2015-2016 навчальному році в таких  розмірах:

- за спеціальностями 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» на денну форму навчання – 8800 грн., на заочну форму навчання – 4000 грн.;

- за спеціальностями 5.05090101 «Конструювання виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», 5.07010102 «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03050801 «Фінанси і кредит» на денну форму навчання   – 8100 грн., на заочну форму навчання – 3650 грн.

Встановлено вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб  на 2017-2018 навчальний рік студентам, які були зараховані до навчального закладу в 2016-2017 навчальному році в таких  розмірах:

- за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на денну форму навчання – 8800 грн., на заочну форму навчання – 4000 грн.;

- за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денну форму навчання   – 8100 грн., на заочну форму навчання – 3650 грн.