Освітньо-кваліфікаційна характеристика - Вінницький Технічний Коледж

   554
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду
Завдання та обов'язки:
 • Виконує електричне та механічне регулювання приймально-передавальних, телевізійних та звукозаписувальних радіопристроїв радіоелектронної апаратури, апаратури ЕОМ на всіх видах виробництв.
 • Регулює, випробовує та виконує електричну перевірку середньої складності та складних контрольно-вимірювальних приладів, радіо- і електровимірювальної апаратури.
 • Виконує повну перевірку працездатності, настроює, випробовує та тренує апаратуру та пристрої, які регулює, згідно з ТУ та спеціальними інструкціями.
 • Виявляє механічні та електричні неточності апаратів та приладів, які регулює, та усуває їх.
 • Регулює різні джерела живлення приладів середньої складності з підганянням та заміною деталей та вузлів.
 • Складає схеми з’єднань приладів, апаратури та систем, які регулює, з перевіркою електричних параметрів та режимів роботи.
Повинен знати:
 • Будову та призначення радіоелектронної апаратури, яку регулює, взаємодію блоків, складових одиниць та елементів, а також режими їх роботи;
 • Будову, кінематику та електричні схеми радіотехнічних, електромеханічних та інших приладів та систем середньої складності;
 • Методи та способи електричного та механічного регулювання, способи електричної перевірки та тренування;
 • Будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів та механізмів;
 • Способи проведення необхідних вимірювань, побудова графіків та знімання осцилограм на апаратуру, яку регулює;
 • Принцип генерування, підсилення приймання радіохвиль та настроювання станцій та приладів середньої складності;
 • Технічні умови на апаратуру, яку регулює, та правила здавання відрегульованих виробів; основи знань з електро- і радіотехніки.

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 3-го розряду
Завдання та обов'язки:
 • Складає та виконує механічне регулювання апаратури, приладів та механізмів середньої складності з підганянням та доведенням деталей за 11-12 квалітетами (4-5 класами точності)
 • Загартовує та відпускає деталі з наступним доведенням
 • Паяє вузли середньої складності
 • Випробовує виготовлені прилади, усуває механічні дефекти.
 • Установлює послідовність оброблення деталей середньої складності.
 • Виготовляє прості пристрої та різальний інструмент (кондуктори, шабери тощо).
Повинен знати:
 • Будову та способи налагодження устаткування, яке обслуговує, спеціальних та універсальних пристроїв контрольно-вимірювального та різального інструментів, приладів середньої складності
 • Принцип дії апаратури;
 • Складання та регулювання точних механізмів середньої складності;
 • Способи механічного та слюсарного оброблення;
 • Конструкцію різальних інструментів та правила їх заточування;
 • Виявлення вигідних режимів різання;
 • Загальні знання з електро- та радіотехніки, механіки, систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості.
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду
Завдання та обов'язки:
 • Монтує великі групи різних складних радіопристроїв, приладів радіоелектронної апаратури, апаратури ЕОМ, звукозаписувальної та відтворювальної апаратури.
 • Монтує станції та прилади, складні плати апаратури провідного зв’язку.
 • Монтує радіостанції та інші прилади на автомашинах, укладає кабелі, підключає їх та продзвонює.
 • Монтує та демонтує складні монтажні схеми за принциповими схемами.
 • Установлює, вмикає будь-який радіоапарат або прилад, перевіряє його дію та виконання робіт, які пов’язані з установленням та підведенням.
 • Знаходить та усуває несправності із заміною окремих елементів та вузлів.
 • Виготовляє складні шаблони за принциповими та монтажними схемами та в’яже складні схеми з складанням таблиць укладання проводів.
 • Керує роботою монтажників нижчої кваліфікації.
Повинен знати:
 • Будову, призначення, принцип дії та способи налагодження радіоелектронної апаратури, яку монтує;
 • Методи та способи монтажу складних пристроїв, блоків, механізмів та систем за монтажними та принциповими схемами, вимоги до монтажу;
 • Монтажну та електричну схеми електро- і радіопристроїв, приладів, блоків та вузлів;
 • Будову, кінематику різних приладів та апаратуру провідного зв’язку;
 • Особливості монтажу друкованих схем та напівпровідникових приладів;
 • Будову та принцип роботи електровакуумних та напівпровідникових приладів;
 • Будову, призначення, умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує, правила монтажу та екранування окремих ланок, радіопристроїв, які настроює;
 • Усі види несправностей та перешкод, які можливі в апаратах, що настроює, та способи їх усунення;
 • Методи вимірювання електричних величин та принцип побудови за ними графіків;
 • Методи випробування складних групових з’єднань, апаратів та приладів;
 • Основи знань з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.
Контролер радіоелектронної апаратури
та приладів 4-го розряду
Завдання та обов'язки:
 • Контролює, випробовує та приймає за кресленнями, схемами та технічними умовами складні блоки приймально-передавальних та звукозаписувальних пристроїв та приладів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв’язку та ЕОМ.
Повинен знати:
 • Будову та способи перевірки виробів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв’язку та ЕОМ, технічні умови та ДСТУ на приймання складних деталей та вузлів;
 • Класифікацію браку на дільниці, яку обслуговує, та профілактику його;
 • Методи перевірки складальних, монтажних, регулювальних та випробувальних робіт радіоелектронної апаратури, апаратури засобів зв’язку, електро-механічних приладів та апаратури ЕОМ;
 • Правила настроювання контрольно-вимірювальних приладів;
 • Основи знань з електро- і радіотехніки.