ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНУ ОЛІМПІАДУ З ІНФОРМАТИКИ

   385

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНУ ОЛІМПІАДУ З ІНФОРМАТИКИ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Мета і завдання олімпіади
Олімпіада з інформатики проводиться з метою виявлення рівня підготовки студентів, їх уміння ефективно застосовувати інформаційні технології у навчанні та професійній діяльності, підвищення рівня підготовки студентів з інформатики, покращення якості викладання, підвищення інтересу до вивчення комп'ютерних технологій, поширення передового педагогічного досвіду викладачів інформатики.

2. Керівництво проведенням олімпіади
Безпосереднє керівництво проведенням олімпіади здійснюється оргкомітетом, обраним відкритим голосуванням на засіданні обласного методичного об'єднання.

Склад оргкомітету:
Голова - Колесник Анатолій Іванович – Вінницький технічний коледж
Галуша Алла Вікторівна – Вінницький будівельний технікум
Замільська Світлана Сергіївна – Вінницький коледж НУХТ
Заячковська Леся Миколаївна – Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж
Кузьменко Юрій Володимирович – Барський автомобільно-дорожній технікум НТУ
Родюк Тамара Леонідівна – Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К. Заболотного
Самборська Олена Дмитрівна – Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського
Шилов Андрій Вікторович – Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Організаційний комітет здійснює загальне керівництво олімпіадою, визначає завдання для олімпіади з банку завдань, формує склад журі шляхом жеребкування в день проведення олімпіади для оцінки якості виконаних робіт та визначення переможців.

Попереднє засідання оргкомітету відбудеться 14.03.2012 року о 11.00 у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені М.Грушевського.

3.Порядок проведення олімпіади:
3.1. Для участі в обласній олімпіаді відбираються найбільш підготовлені студенти І-ІІІ курсів, переможці внутрішніх олімпіад у кількості однієї особи. Право на два учасники мають навчальні заклади, студенти яких посіли І та ІІ місця у в обласній олімпіаді з основ інформатики у 2011 р.
3.2. Обласна олімпіада буде проведена 15.03.2012р. об 11.00 год. у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені М.Грушевського, за адресою: майдан М. Грушевського, 1, м. Бар.
3.3. Представник навчального закладу подає в оргкомітет залікову книжку, студентський квиток та заявку на участь в олімпіаді. Попередню заявку необхідно подати на електронну адресу anatoliy.kolesnyk@vtc.vn.ua .
3.4. У відповідності з рішенням, прийнятим на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів інформатики, кожен навчальний заклад надсилає на електронну пошту anatoliy.kolesnyk@vtc.vn.ua завдання для олімпіади: MS Word, MS Excel, MS Access – по 3 завдання. В день проведення олімпіади потрібно подати ці завдання в друкованому вигляді до оргкомітету.
3.5. Учасникам олімпіади буде надана можливість використовувати Microsoft Office 2007.
3.6. Всі новини, які стосуються проведення олімпіади будуть на сайті Вінницького технічного коледжу.

4. Витрати на проїзд учасників в обидва кінці і на харчування компенсуються кожним навчальним закладом.

Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області
к.п.н. О. С. Домінський