Тиждень фінансово-економічних дисциплін

   297

В 2011 навчальному році з 28 листопада по 3 грудня проходив тиждень фінансового відділення.

Ми хочемо познайомити вас з деяким заходами:

Було проведено олімпіаду з «Економіки підприємства»:

І місце      – Ігнатій В. 2Ф1

ІІ місце     – Розвора Б. 2Ф1

ІІІ місце    – Денисюк В. 2Ф2

та з «Менеджменту»:

І місце    - 2ЕП1, 2ЕП2

ІІ місце   - 2Ф1,  2Ф2, 2Ф4

ІІІ місце – 2Ф3

В рамках тижня фінансово-економічних дисциплін відбулося відкриття виставки грошей. На якій представлені зразки експонатів грошових знаків, що перебували та досі перебувають в обігу на території України, а також найгарніші та найнезвичайніші гроші світу.

В рамках тижня фінансово-економічного відділення, була проведена студентська конференція на актуальну у світлі реформування податкової системи держави тему:

«Податки як інструмент регулювання економічних відносин – погляд студента».

Дана тема вибрана невипадково, оскільки із набуттям чинності нового Податкового кодексу у підприємців та пересічних громадян закономірно виникає цілий ряд проблемних запитань щодо реформування податкової системи в контексті чинних норм згідно нового податкового законодавства.

Викладачі циклових комісій «Фінанси» і «Економіки та підприємництва» відмітили її актуальність та важливість для розвитку економіки держави в цілому та підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства» і 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Вінницькому технічному коледжі зокрема. Проведення даної конференції мало на меті розгляд важливих та проблемних сторін нового Податкового кодексу, а також їх поглиблений аналіз для кращого розуміння студентами і подальшого вивчення та пояснення в майбутньому на заняттях викладачами комісій.

На пленарному засіданні були розглянуті наступні питання: Податки – головна передумова виконання функцій державою.  Економічна сутність категорії податків  Необхідність та важливість класифікації податків. Основні принципи побудови системи оподаткування в Україні. Економічна природа та значення ПДВ. Акциз як форма специфічних податків. Податок на прибуток підприємств. Податок на доходи фізичних осіб. Мито як непрямий податок.  Збір за першу реєстрацію транспортних засобів. Єдиний соціальний внесок. Зміни у системі державного пенсійного та соціального страхування. Місцеві податки та збори суть, функції та значення.

З доповідями виступали студенти ІІ і ІІІ курсів фінансово-економічного відділення, перед якими були поставлені задачі із вказівками, щодо регламенту (5-7хв.), стислості та новизни викладення матеріалу і обов’язковим відео-супроводом у вигляді презентацій.

Творчий доробок конференції відображено, у підготовленій цикловими комісіями «Фінанси» і «Економіки та підприємництва», збірці матеріалів конференції.

Тематика конференції викликала величезну зацікавленість як студентства так і викладачів. Тому, було вирішено продовжити таку роботу із студентами в подальшому.

Економічні заморочки

В рамках тижня фінансово-економічних дисциплін було проведено гру-змагання між командою фінансового відділення «Капіталісти» і командою економічного – «EconomicStars», яка базувалася на знаннях, отриманих з предмету «Політична економія».

Перемогу здобула команда фінансового відділення «Капіталісти», з чим і вітаємо їх.

7 чудес Вінниччини

Між студентами 2-го курсу фінансового та економічного відділень був оголошений конкурс  на розробку маршруту по Вінницькій області, який дістав назву «7 чудес Вінниччини». Участь у конкурсі прийняли 6 команд.

Метою даного проекту є популяризація Вінницького регіону, як осередку культури та мистецтва, його історичних та релігійних пам’яток.

Переможцями цього конкурсу стали дві групи – 2ЕП1 та 2Ф3, з чим їх і вітаємо.

Групи  учасників

І місце :  команда гр. 2ЕП1 у склада: Вуглицька Л., Радченко В., Стась І., Кобець І., Любаренко А.

команда гр .2Ф3 у складі Біліченко М., Носов Є., Сарахман В., Трепак В., Тюхтій С.

ІІ місце   команда гр. 2Ф1  у складі Гаврилюк І., Докійчук В., Ігнатій В., Лижин І., Наумчук Д.

команда гр. 2ЕП2 у складі Олексієнко О., Прилуцький О, Панасюк Д., Федишина О.

ІІІ місце команда гр. 2Ф2 у складі Гнатюк М., Запорожець Л., Денисюк В., Скакун М., Свалявіна Т.

команда гр. 2Ф4 у складі Оріх І., Зозуля О., Будяк Д., Бомба А., Величко Д.