Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань:         07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:       072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма: Фінанси і кредит

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців,

11 класів – 1 рік 10 місяців,

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 1 рік 10 місяців.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту.

Для подальшого розвитку ринкових відносин та створення високорозвиненої інфраструктури в нашій державі необхідні фахівці, які вміють оцінювати та аналізувати економічне, фінансове і інформаційне середовище функціонування підприємств, організацій та установ.

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів. У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування. У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах. У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С:Бухгалтерія», «Парус», «М.Е.Dоc».

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

  • спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу;
  • фахівець в фіскальних органах;
  • бухгалтер, касир (в тому числі в комерційних банках та бюджетних установах);
  • спеціаліст в органах державного казначейства;
  • консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах;
  • страховий агент, брокер, дилер, інспектор.

Детальніше