Денна форма навчання

   319

Навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.
На перший курс приймаються особи з базовою середньою освітою (9 кл.) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на всі спеціальності.
Абітурієнти складають іспити з профілюючого предмету – математики (усно) та української мови (диктант). При зарахуванні враховується середній бал документа про освіту.
На другий курс приймаються особи з загальною середньою освітою (11 кл.) за контрактом на всі спеціальності для поповнення груп другого курсу при наявності вільних місць.
Для вступу абітурієнти пред’являють сертифікати УЦОЯО з балами не нижче 124.
- на економічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або географія 
- на технічні спеціальності:
1. Українська мова та література 
2. Математика або фізика