Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань:         07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:       076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма: Економіка підприємства

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців,

11 класів – 1 рік 10 місяців.

Кваліфікація: молодший спеціаліст - економіст.

В сучасних ринкових умовах господарювання існує потреба у фахівцях, які займаються розробкою систем бюджетування, контролюють виконання бюджетів, здійснюють планування і ведуть періодичну, фінансову, бухгалтерську, статистичну і управлінську звітність. Цих фахівців поділяють на кілька категорій:

 • економіст-фінансист – займається всіма фінансовими операціями компанії;
 • бухгалтер-економіст – аналізує фінансово-господарську діяльність, а також веде бухгалтерський облік і облік грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на підприємстві;
 • економіст-аналітик – займається збором і аналізом важливою для компанії економічної інформації;
 • економіст з праці – виконує всю роботу, пов’язану з оплатою праці на підприємстві.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією економіст призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під час навчання ви освоїте економічне планування та економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію її діяльності, бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент і маркетинг. Випускники мають навички роботи з професійними програмами «1С: Підприємство», «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і склад», «1С:Зарплата і кадри», «Парус», «М.Е.Dоc».

Посади, які може займати молодший спеціаліст:

 • молодшого спеціаліста з праці;
 • економіста-аналітика;
 • фахівця в фіскальних органах;
 • бухгалтера, обліковця, касира;
 • молодшого спеціаліста з планування;
 • економіста (в тому числі в комерційних банках);
 • консультант з економічних питань.

Детальніше