Положення про Всеукраїнську олімпіаду з радіоелектроніки

   347

скачати положення (pdf)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Спілки голів обласних Рад
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України
___________А. К. Похресник

Положення про Всеукраїнську олімпіаду з радіоелектроніки
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

1. Загальні положення
2. Організація проведення олімпіади
3. Оргкомітет олімпіади та його функції
4. Журі олімпіади
5. Функції апеляційної комісії
6. Порядок нагородження учасників та організаторів олімпіади
7. Фінансування олімпіади

1.Загальні положення

Положення розроблено на базі рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.1999 р. №444.

Олімпіада – система масових очних змагань студентів навчальних закладів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок.

Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та педагогічних працівників, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і навчально-виховної роботи викладачів випускних комісій, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада проводиться з дисциплін, що входять до циклу професійної та практичної підготовки, для студентів вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 3-4 курсу очної форми навчання.

2. Організація проведення олімпіади

Підготовку проведення олімпіади здійснює організаційний комітет, персональний склад якого затверджується Головою спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, до складу оргкомітету Всеукраїнської олімпіади входять досвідчені викладачі-фахівці ВНЗ І-ІІ р. а. з різних регіонів України.

В олімпіаді приймає участь команда від ВНЗ І-ІІ р.а. з двох учасників, що представляють відповідний регіон України. Олімпіада складається з трьох конкурсів:

 • радіомонтажний конкурс, у якому приймає участь один з членів команди. Кожна команда отримує схему електричну принципову, монтажну плату, комплект радіоелементів, монтажне обладнання. Необхідно виконати вірно монтаж схеми та продемонструвати її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки;

 • конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР, у якому приймає участь другий учасник команди. Кожна команда отримує персональний комп’ютер з встановленим прикладним програмним забезпеченням (LayOut), комплект конструкторської документації. Необхідно виконати вірно трасування електричних з’єднань. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки;

 • конкурс з технічної творчості, у якому приймає участь обидва учасника команди. Кожна команда-учасник презентує практичну роботу, яка виконана у навчальному закладі ВНЗ І-ІІ р.а протягом 2010/2011 н.р. учасниками команди. Оцінка конкурсу здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки.

3. Оргкомітет олімпіади та його функції

Оргкомітет олімпіади у кількості 5 постійно діючих членів та його голова призначаються Спілкою голів обласних Рад ВНЗ I – II рівнів акредитації України.

Оргкомітет:

 • розробляє та удосконалює положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення олімпіади, програму заходів, інформаційні листи, бланки протоколів;

 • забезпечує навчальні заклади необхідними інформаційними матеріалами. Здійснює підготовку проведення всеукраїнської олімпіади;

 • формує банк типових завдань на основі надісланих базовими ВНЗ І-ІІ р.а. та шкалу їх оцінювання;

 • розробляє критерії оцінювання конкурсних завдань;

 • розробляє і затверджує процедуру вибору складу журі олімпіади та апеляційної комісій) (склад формується за годину до початку олімпіади методом жеребкування серед викладачів-фахівців з навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади);

 • затверджує перелік номінацій щодо заохочення учасників олімпіади;

 • оголошує попередні результати олімпіади;

 • розглядає та затверджує результати роботи апеляційної комісії;

 • затверджує та оголошує кінцеві результати І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки;

 • підводить підсумки проведення І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки;

 • складає звіт про результати проведення олімпіади за поданням голови журі;

 • аналізує результати проведення олімпіади з метою їх використання для вдосконалення навчального процесу;

 • сприяє висвітленню результатів олімпіади у засобах масової інформації та у періодичні й пресі.

4. Журі олімпіади

Журі олімпіади складається з голови та дев’яти членів (по три члена журі для незалежного оцінювання кожного конкурсного завдання).

Головою журі може бути видатний фахівець з радіотехніки та радіоелектроніки, який працює в одному з навчальних закладів області (регіону), в якій проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади.

Функції журі та його голови

Журі:

 • вносить доповнення та уточнення до критеріїв оцінювання завдань олімпіади;

 • перевіряє роботи учасників олімпіади за встановленими критеріями їх оцінювання;

 • аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки;

 • визначає рейтинг учасників олімпіади по кожному конкурсу та загальний рейтинг кожної команди.

Голова журі:

 • координує роботу членів журі;

 • затверджує критерії оцінювання завдань олімпіади;

 • передає попередні результати олімпіади до оргкомітету;

 • готує подання оргкомітету про визначення номінантів та переможців.

5. Функції апеляційної комісії

Розглядає апеляції учасників олімпіади, які були подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів. До складу апеляційної комісії входить по одному члену журі, що оцінювали кожне конкурсне завдання та представник оргкомітету.

6. Визначення переможців учасників олімпіади

Переможці Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки визначаються за результатами виступів команди учасників від областей (м. Києва та м. Севастополя) в радіомонтажному конкурсі (1), конкурсі з проектування друкованого вузла (2) та в конкурсі з технічної творчості (3).

У перших двох конкурсах досягнення учасників олімпіади оцінюється за 150 бальною шкалою, в третьому – за 50 бальною шкалою.

Переможцем олімпіади вважаються студенти (1 та 2 конкурс) та команди (3 конкурс), які зайняли 1– 3 місця. Загальнокомандна першість визначається за сумою балів, які набрали учасники в усіх трьох конкурсах.

Наступна олімпіада проводиться у навчальному закладі області (міста), команда якої зайняла перше місце. У випадку, якщо студенти команди навчаються в різних навчальних закладах даної області (міста) олімпіада проводиться в навчальному закладі, студент якого набрав більшу кількість балів у особистому заліку.

Переможці нагороджуються грамотами, дипломами та цінними призами.

Всі учасники І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки нагороджуються дипломами. Навчальні заклади, студенти яких є учасниками І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки можуть звільняти їх від складання іспиту чи заліку з дисциплін професійно-практичної підготовки і матеріально заохочувати.

7. Фінансування олімпіади

Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих їх осіб з числа викладачів для участі у І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки здійснюються їхніми навчальними закладами.

Матеріально-технічне забезпечення І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки здійснюється навчальним закладом, де вона проводиться.

Нагородження подарунками переможців І Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки здійснюється за рахунок навчального закладу, де вона проводиться.

Розроблено оргкомітетом
Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки
Протокол №1 від 15 лютого 2011 року
Голова оргкомітету
_____ С. М. Цирульник