Коледж виграв грант

   302

Щороку Вінницька обласна рада разом з Вінницькою ОДА проводить конкурс на надання грантів. (Грант – це фінансова підтримка навчальних закладів області, що надається з метою реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформативних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів енергозбереження.)

В цьому році від ВТК був представлений один проект на розгляд експертної комісії співавторами проекту, заступником директора з навчальної роботи, Довгань Діаною Юріївною та лаборантом ВТК, випускником ВТК Коробейніковим Борисом Миколайовичем.

Метою проекту є створення у Вінницькому технічному коледжі лабораторії новітніх інформаційних технологій комп’ютерної підтримки навчального процесу, робота якої забезпечить становлення, функціонування та розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища базового навчального закладу ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області. Створення такого середовища є забезпечення учасникам навчально-виховного процесу, батькам та громадськості рівного доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж та створення умов для реалізації громадянами свого права на освіту.

Діяльність такої лабораторії повинна забезпечити умови для творчої співпраці студентів і викладачів по створенню методичних матеріалів засобами інформаційних технологій: комп’ютерних демонстрацій, презентацій, предметних сайтів, тощо.

За висновком експертної ради Управління освіти і науки Вінницької обласної ради та ОДА проект «Створення єдиного освітньо-інформаційного середовища базового навчального закладу ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області» Вінницький технічний коледж виграв грант на облаштування лабораторії новітніх інформаційних технологій комп’ютерної підтримки навчального процесу, та зайняв переше місце у конкурсі грантів від вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.