Комп'ютерне відділення - Вінницький Технічний Коледж

   226

Кваліфікація: технік-електронік.

Комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого життя, комп'ютерні мережі - судини інформаційного простору. Сьогодні - це віртуальний світ, який існує паралельно реальному. Знаня архітектури ЕОМ, будови периферійних пристроїв, мов програмування, операційних систем, програмного забезпечення, вивчення та робота в середовищі локальних комп'ютерних мeреж та в мережі ІNТЕRNЕТ дозволить вам знайти роботу на будь-якому підприємстві, в банках, учбових закладах. У коледжі високоінтелектуальний колектив педагогів, серед яких Заслужені працівники освіти України, кандидати наук. Кожний – яскрава індивідуальність. У коледжі створені умови для професійного росту молодих викладачів, реалізації їх наукових інтересів. Завдяки високій культурі спілкування, професіоналізму здійснюється гармонійне поєднання навчання і виховання. Атмосфера духовності, відповідальності, товариські стосунки між викладачами та студентами дозволяє успішно формувати особистість кваліфікованого фахівця. Більшість викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, понад 30 – відмінники освіти.

Навчальний заклад цілком забезпечує духовний і фізичний розвиток молоді. Зберігаються і примножуються традиції і здобутки минулих поколінь педагогів і випускників. Діють музеї історії коледжу, етнографії, історії техніки.

В навчальному закладі функціонує система гуртків, клубів за інтересами, спортивних секцій. Захоплюють студентів тематичні вечори, українські вечорниці, наукові конференції, спортивні змагання.

Все життя коледжу підпорядковане єдиній меті: підготувати висококваліфікованого, чесного, сумлінного, творчого сучасного фахівця, створити найкращі умови для розвитку його особистісного потенціалу.