Створення банку веб-ресурсів навчальних дисциплін Вінницького технічного коледжу 2011 р.

У 2011 році з проектом «Створення банку веб-ресурсів навчальних дисциплін Вінницького технічного коледжу» Довгань Діана Юріївна виграла Грант за зайняте 2-е місце.

Практична цінність запропонованого Вінницьким технічним коледжем проекту  полягає в розробці такого веб-сервісу, який надасть  змогу авторизованим користувачам коледжу в єдиному веб-середовищі розробляти, публікувати, зберігати у систематизованому вигляді, шукати і використовувати будь-які веб-ресурси  навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами відповідних спеціальностей. За кошти Гранту та коледжу була організована комп’ютеризована бібліотека.