Створення інформаційного центру студентської служби сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Вінницького технічного коледжу 2012 р.

У 2012 році з проектом «Створення інформаційного центру студентської служби сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Вінницького технічного коледжу» Масловата Дар’я Романівна та Бортнік Віталій Миколайович виграли Грант за зайняте 2-е місце. Практична цінність даного проекту  полягає в розробці такого інформаційного центру, досвід якого можна буде запровадити в інших навчальних закладах. Це сприятиме  полегшенню адаптації молодих людей на сучасному ринку праці, росту їх конкурентноздатності та підвищенню рівня зайнятості молодих фахівців. Зміна соціально-економічного середовища в Україні протягом останніх десятків років докорінно змінила перспективу працевлаштування молодих фахівців – випускників вищих навчальних закладів та набула проблемного характеру. Працевлаштуванню студентів і випускників перешкоджає відсутність досвіду практичної діяльності, навиків пошуку роботи, спілкування з роботодавцями, а також недостатня інформованість про ринок праці.

У процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається із певними психологічними труднощами. Їхньою причиною є відсутність в особи внутрішньої готовності до активних дій, невміння змінити попередні установки, мотивація поведінки в нових ринкових умовах. .  Створення інформаційного центру студентської служби сприяння працевлаштуванню студентів та випускників на сьогоднішній день є актуальним, так як дозволить вирішити низку проблем та  сприятиме:

  • проведенню студентами коледжу під керівництвом викладачів постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких  здійснює вищий навчальний заклад;
  • налагодженню співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,  які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
  • забезпеченню координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального  узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
  • інформуванню випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
  • здійсненню спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників; 
  • проводенню  в коледжі ярмарок кар’єри,  профорієнтаційних семінарів з техніки пошуку роботи, а  також зустрічей з успішними випускниками коледжу та екскурсій на найкращі підприємства Вінниччини.
  •