Обласна програма розвитку інформаційних технологій

На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є національним пріоритетом.

У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення та акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального використання у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіті.

У коледжі проводиться масштабна робота щодо інформатизації навчальної, організаційної, методичної, профорієнтаційної, виховної діяльності тощо. Створені та постійно оновлюються: сайт Вінницького технічного коледжу та матеріали, розмішені на ньому, веб-ресурси викладачів з навчально-методичними матеріалами дисциплін, веб-ресурс Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області, веб-ресурси  обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області, веб-ресурс  Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. України, веб-ресурс  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. України.

Розпочата робота над створенням електронної бібліотеки з авторизованим доступом студентів та викладачів до електронних версій підручників та навчальних посібників, веб-ресурсів «Студентської служби сприяння працевлаштуванню випускників Вінницького технічного коледжу», «Центру підтримки та розвитку обдарованої студентської молоді», Вінницького центру краєзнавчих досліджень «Моя Україна» та  Всеукраїнської олімпіади з української мови.

У 2012, 2013 роках коледж посів перші місця відповідно у II-му та ІІІ-му Всеукраїнських конкурсах «Веб-сайт – обличчя успіху» в рамках XV та XVІ Міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні».

З 2010 року колектив коледжу бере участь в обласній Програмі розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти. На кошти Грантів із загальною сумою 145 тис. грн. за проекти, представлені на розгляд експертної комісії, та коледжу за останні три роки були створені, кабінет інформаційних систем в економіці та комерційній діяльності, комп’ютеризована бібліотека.