ОПП Оціночна діяльність / Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра

2022 рік

2021 рік

Освітня програма профільної середньої освіти за спеціальністю

2022 рік