Відділення

IT-спеціаліст

Комп'ютерне відділення

Вінницький технічний коледж завжди готував спеціалістів для самих сучасних галузей виробництва. Ще у 70-х роках Вінницький технікум електронних приладів готував спеціалістів зі спеціальностей “Електронні обчислювальні машини”. Серед середніх спеціальних навчальних закладів Вінниці ВТЕП першим обладнав клас ДВК, клас БК 0010, клас “Корвет”, клас ІВМ-подібних комп'ютерів.

З методикою викладання комп'ютерних дисциплін рахувались не тільки в галузевому міністерстві, а і в міністерстві освіти СРСР: так викладачі Мірочник Я.Д. та Рибаченко В.Ю. були авторами програми з предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, з 1986 р. Домінський О.С. та Колесник А.І. були членами комісії з питань інформатизації середніх спеціальних навчальних закладів Міністерства освіти СРСР.

У 90-х роках виникла потреба у спеціалістах з питань інформаційних технологій і у 2002 р. після підготовки відповідних документів здійснено перший набір на спеціальність “Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж”. Два навчальні роки спеціальність входила до складу радіотехнічного відділення, а з 2004 р. почало існувати комп'ютерне відділення. Завідувачем відділенням призначено Колесник І.В.


6 червня 2006 р. на відділенні відбувся перший захист дипломних проектів. Найкращими дипломними проектами визнані дипломні проекти студентів: Бортніка В., Косаківського А., Затонського В., Колесникова О., Буняка О., Білоуса О., Савіної С., Томчука О.

Становлення комп'ютерних лабораторій розпочалося в 70-х роках. Рибаченко В.Ю. був першим головою циклової комісії та першим організатором “Навчального обчислювального центру”, як він тоді називався.

В 80-х роках при активній участі викладачів Мудрої Л.А., Мірочника Я.Д., Колесника А.І., Беренштейна Д.М. були створені клас ДВК, клас “Корвет”, клас БК 0010.

Вінницький технічний коледж перший серед навчальних закладів придбав ІВМ-подібні комп'ютери “Мазовія”.

На початку 90-х років лабораторії оновлювались відповідно з вимогами часу. Активну участь в цьому процесі беруть викладачі Колесник А.І., Колесник І.В., Халуп?як Т.І., Загоруйко Л.В. У 1999 р. всі комп'ютери були об'єднані у першу локальну мережу коледжу. Ці оновлення відбуваються до сьогоднішнього дня.

У 2001 р. викладач інформатики та комп'ютерної техніки Загоруйко Л.В. захистила кандидатську дисертацію “Розробка нейроподібної мережі і системи для обробки біомедичних зображень”. У 2006 р. Загоруйко Л.В. у співавторстві видала монографія “Паралельно-ієрархічне перетворення і Q-обробка інформації для систем реального часу”.

На сьогоднішній день ми пишаємось своїми здобутками:

В 2006 році студенти нашого відділення Білоус Олексій та Жарій Дмитро зайняли перше місце серед технікумів та коледжів і друге місце в загальному заліку на олімпіаді з мікропроцесорної техніки. В 2010 році їх успіх повторили студенти Коробейніков Борис та Коломійчук Максим.

В 2007 році студент нашого відділення Коробейніков Борис зайняв перше місце на всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки.

В 2011 році студент нашого відділення Рибаченко Віталій зайняв друге місце на всеукраїнській олімпіаді з інформатики та комп’ютерної техніки.

Неодноразовими переможцями з інших предметів ставали наші студенти.

Економіст

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Економічне відділення у Вінницькому технічному коледжі створено в 1995 році. З цього року здійснюється підготовка фахівців на базі 9-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Саме тоді на І курс спеціальність “Економіка підприємства” було зараховано 60 студентів (25 за бюджетною формою навчання, 35 – за контрактом) та 30 студентів за спеціальністю “Комерційна діяльність”. За час існування відділення, а це вже 15 років, підготовлено понад тисячу молодих спеціалістів з економіки підприємства і комерційної діяльності. В 2010 році відбувався 13-ий випуск економістів; останній випуск комерсантів відбувся в 2004 році. З дня заснування відділення його очолювала Яречук Ніна Федорівна.

З 2008 року відділення очолює Щегоцька Наталя Миколаївна.

На відділенні навчається більше 150 студентів. Термін навчання на базі неповної середньої освіти 2 роки 9 місяців, на базі повної середньої освіти 1 рік 10 місяців, 28 студентів на фінансовому відділенні навчаються за державним замовленням. Навчання спрямовано на оволодіння сучасною економічною системою з досконалим знанням комп'ютера, в тому числі, комп'ютерної програми „1С:Бухгалтерія” та вмінням синтезувати знання і творчо застосовувати їх у вирішенні проблемних ситуацій, володіти практичними навичками і вміннями.

За час існування  відділення сформувались тісні відносини з підприємствами, організаціями та державними службами. Співпраця з Державною податковою адміністрацією розпочалась з 2000 року, що дозволяє студентам  відділення більш ретельно, досконало опанувати знаннями податкове законодавство. Працівники Державної податкової адміністрації разом з студентами та викладачами регулярно проводять спільні заходи: брейн-ринги, наукові конференції, лекції, конкурси газет та віршів на тему „Актуальності оподаткування”.

З 2008 року на відділенні проводяться конкурси на звання „Кращий економіст”. За результатами конкурсу кращі студенти запрошуються на виробничу практику на підприємства, керівники яких є головними суддями в даному конкурсі.

 

Ким можуть працювати випускники фінансового відділення?

Молодший спеціаліст за кваліфікацією економіст призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під  час навчання ви освоїте економічне планування та економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію його діяльності,  бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент  і маркетинг. Випускники мають навички роботи з професійними програмами «1С:Бухгалтерія» та «1С: Підприємство 7.7»

 

Можете займати посади:

  •  економіста (в тому числі в комерційних банках);
  •  молодшого спеціаліста з планування;
  •  бухгалтера;
  •  молодшого спеціаліста з фінансової роботи;
  •  молодшого спеціаліста з праці і кадрів;
  •  податкового інспектора та інших.

 

Укладено договори про співпрацю з подальшим навчанням за скороченим терміном з:

  •  Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ;
  •  Вінницьким інститутом економіки ТНЕУ;
  •  Хмельницьким національним університетом;
  •  Вінницьким державним аграрним університетом.

 

Здобутки відділення:

З 2002 року студенти відділення працюють волонтерами в Вінницькій державній податкові інспекції. Студенти допомагають інспекторам ДПІ сконцентрувати громадян при заповненні декларації про доходи населення.

Починаючи з 2000 року випускні курси відділення співпрацюють з різними банками міста Вінниці. Результатом співпраці банків і Вінницького технічного коледжу з даного напрямку є – те, що 30% випускників працюють на провідних та керівних посадах в різних банках України та Вінницької області.

В 2004 році була проведена науково-практична конференція на тему: „Сучасна система оподаткування в Україні: проблеми і перспективи”. В ній прийняли участь вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області. Конференція проводилась на базі Вінницького технічного коледжу за участі працівників Державної податкової служби. Студенти нашого відділення є постійними учасниками фахових науково-практичних конференцій, що проходять в різних навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації з тематики „Проблеми фінансової системи України та шляхи її вдосконалення”.

З 2007 року студенти економічного  відділення Вінницького технічного коледжу є учасниками Всеукраїнської олімпіади з теми „Використання інформаційних технологій в фінансах”. За час існування олімпіади наші студенти займають призові місця. В'ячеслав Горячук (керівник А.О. Крисак), в 2007 здобув II місце. В 2010 році  Онілов Денис зайняв перше місце в обласній олімпіаді. 

 

Здобутки випускників:

Коледж має гарні відгуки від випускників, а також від керівників організацій і установ, де працюють наші випускники

Гордістю відділення є випускниця 2007 року Верховод Ірина – переможниця Міжнародних конкурсів естрадної пісні, стипендіат Верховної Ради, відмінниця, староста групи, член виконавчого студентського комітету коледжу, а зараз студентка Київського національного економічного університету.

Повернулись в рідні стіни в якості викладачів після закінчення Магістратури в Тернопільській академії випускниці відділення Філіпова Н.М., Фіголь С.І. Одосій С.М..

 

За час існування відділення наші випускними стали:

- приватними підприємцями;

- викладачами вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації;

- головними та провідними економістами таких відомих фірм, як ТОВ «Панна», ТОВ „Рідон”, ТОВ „Алсу-Пак”, ПП „Виоил”, ПП „Торгтехніка - Пак”, „Іллінецький цукровий завод” та інші;

- провідними спеціалістами та начальниками відділів Вінницької філії «Приват банк», банку «Надра», Вінницької міської ради, Державної податкової інспекції м. Вінниці.

Радіотехнік

Професія пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.

Підготовка молодших спеціалістів кваліфікації радіотехнік  за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» за ІІ ступенем вищої освіти  здійснюється з числа випускників .за терміном навчання – 4 роки.

Рівень розвитку приладобудування держави визначає її економічну та оборонну могутність, а фахівці цієї спеціальності є базовою серед інженерних спеціальностей напрямку «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка», «Електронні пристрої та системи», «Оптотехніка» . Радіотехніка, або більш узагальнено-радіоелектроніка, складна, але дуже захоплююча область науки і техніки. Без радіотехніки неможливі навігація, радіоастрономія, спостереження і вивчення космічного простору. Надійно служать людям лінії радіозв’язку через штучні супутники Землі. На сьогоднішній день ні одна експериментальна наука не обходиться без використання спеціальних, часто досить складних радіоелектронних пристроїв. Достатньо вказати на такі, як прискорювачі елементарних частинок, електронні мікроскопи, еталони частоти і часу, надчутливі індикатори електромагнітного випромінювання.

Навчальний процес

Радіотехніка – найдинамічніша галузь економіки в світі і для більшості країн є стратегічною галуззю. Середньорічні темпи зростання складають більше 7 відсотків в рік. Галузі промисловості, пов'язані з електронікою, галузі промисловості, які використовують електронні вироби, виробляють продукції на 15 трильйонів доларів.

Що дають вкладення в електроніку? 1 долар дає 100 доларів в кінцевому продукті. Рівень рентабельності електронної промисловості – 40 відсотків. Середньосвітовий термін окупності вкладень в електроніку – 2-3 роки. Темпи зростання в три рази вище за темпи росту ВВП. Одне робоче місце в електроніці дає чотири в інших галузях. Один кілограм виробів мікроелектроніки за вартістю еквівалентний вартості 110 тонн нафти.

На сьогоднішній день розробка і виробництво радіоелектронних пристроїв є однією з самих динамічно розвиваючих і перспективних напрямків. На роботі, вдома, на вулиці, практично всюди, нас оточують різноманітні електронні помічники, яких іноді ми зовсім не помічаємо. Ми звикли, повертаючи додому, передивитися улюблений фільм або послухати музику, поблукати просторами Інтернету або просто приємно провести час за грою. Але якщо телевізор, комп’ютер, музичний центр, виходить з ладу, світ стає маленьким сірим і сумним. І тоді, ми, як правило, кидаємося до сервісного центру або викликаємо майстра і в цей момент майстер перетворюється для нас в лікаря реаніматолога, котрий повертає радість життя.

Це одна з самих інтелектуальних робітничих професій. Займається обслуговуванням та ремонтом радіотелевізійної апаратури. Найбільш складний етап роботи – технічна діагностика апарату, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки від персонального комп'ютера і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до системи штучного інтелекту.

Молодщий спеціаліст - радіотехнік завдяки фундаментальній підготовці з математики, фізики, обчислювальної техніки, програмування, дисциплін радіотехнічного спрямування може:

- проектувати та впроваджувати у виробництво радіоелектронні апарати і прилади;

- керувати виробничими ділянками;

- керувати ділянками розробки та удосконалення конструкції, технології виробництва радіоелектронних приладів;

- керувати ділянками стандартизації та нормалізації виробів і технологічних процесів;

- здійснювати контроль за якістю монтажу та регулювання радіоприладів.

 

Сучасний радіотехнік - це фахівець, якому притаманні якості:

- вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;

- знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;

- володіння комп'ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп'ютерної техніки в інженерній діяльності;

- знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;

- володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;

- здатність працювати у різних галузях народного господарства.

 

Можливі місця роботи:

- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури;

- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту мобільних телефонів;

- в органах служби безпеки (охоронна сигналізація та відео спостереження);

- на підприємствах «Укртелеком»;

- консультантами з продажу радіоелектронної техніки;

- рекламні агентства по виготовленню світлової реклами;

- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту медичної техніки.

 

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання в області радіотехніки і радіоелектроніки, навчитись конструювати, обслуговувати та ремонтувати сучасну побутову та промислову електрорадіоапаратуру, то це можна зробити у нас в ВТК.

Автомобіліст

З 1995 року у Вінницькому технічному коледжі вперше в Україні розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”.  Кваліфікація - молодший спеціаліст електромеханік.

Термін навчання –3 роки 10 місяців.

Щорічно здійснюється підготовка спеціалістів відповідно до ліцензованого обсягу(60 осіб), переважна більшість  яких (80%) навчаються за державним замовленням.

Студенти автомобільного відділення біля стенду

Для якісної підготовки молодшого спеціаліста створені та оснащенні сучасним обладнанням кабінети і лабораторії, постійно оновлюється  матеріально-технічна база відділення.

 

Викладацький склад:

Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні вміння, які забезпечують кандидат технічних наук,  викладач методист, п’ять викладачів вищої категорії.

Викладачі автомобільного відділення

 

Практичні вміння:

Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні вміння, які забезпечують кандидат технічних наук,  викладач методист, п’ять викладачів вищої категорії.

навчальний процес

В процесі навчання студенти мають можливість здобути робітничі професії та пройти виробничі практики на сучасних сервісних центрах та станціях технічного обслуговування державної та приватної форми власності. Таких як СТО АТЛ, Вінниччина Авто, Беркут –транс, сервісні центри Mazda, Skoda і т.д.

Навчальний процес

Студенти електромеханічного відділення отримують робітничі професії – слюсар електрик та водій автотранспортних засобів категорії  „ВС”.

 

Де продовжити навчання:

Випускники можуть продовжити навчання за скороченим терміном у  вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації: Вінницькому національному технічному університеті, Вінницькому національному аграрному університеті, Харківському автомобіледорожному університеті.

 

Ким можуть працювати наші випускники:

По закінченню коледжу  наші випускники можуть обслуговувати, діагностувати, ремонтувати електричне та електронне устаткування, бортові комп'ютерні системи управління автомобілем, працюючи  на держаних та приватних підприємствах, виконуючи професійні обов'язки:

- Комп’ютерна діагностика та ремонт систем керування двигуном, трансмісії, ходової частини, органів керування автомобілем та додаткового електроустаткування.

- Діагностування та ремонт акумуляторних батарей.

- Автоелектрик.

- Майстер дільниці.

- Завідувач зони технічного обcлуговування та ремонту.

- Технік з експлуатації автотранспортних засобів.

- Технік з ремонту автотранcпортних засобів.

- Менеджер сервісного обслуговування.

 

Наші здобутки:

У 2009 – 2010  навчальному році студенти електромеханічного відділення перемогли в обласному конкурсі «Кращий за професією» (з транспортних дисциплін).

Щорічно на базі Вінницького технічного коледжу проводиться обласна виставка технічної творчості в якій протягом тривалого часу наші студенти виборюють перше місце.

Студенти електромеханічного відділення беруть активну участь в обласних та міських спартакіаді. На нашому відділенні навчаються чемпіон області з настільного тенісу та майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби.

 

Наше дозвілля:

Із задоволенням наші студенти беруть участь в гуртках художньої самодіяльності, полюбляють екскурсії та подорожі.

дозвілля

Шановні абітурієнти! Чекаємо вас на навчання у стінах ВТК.

Фінанcист

Якщо ви бажаєте стати успішним фінансистом, бухгалтером, аудитором і податківцем, то перший крок необхідно зробити, вступивши на фінансове відділення Вінницького технічного коледжу.

У 1998 р. у Вінницькому технічному коледжі розпочато підготовку молодших спеціалістів із фаху фінанси. У 2001 році було створено відділення фінансів. В той же час на базі відділення фінансів була сформована циклова комісії фінансових та економічних дисциплін.

Матеріально-технічна база налічує 10 професійно-орієнтованих кабінетів та 4 комп’ютерних класи.

 

На відділенні навчається більше 300 студентів. Термін навчання на базі неповної середньої освіти 2 роки 9 місяців, на базі повної середньої освітив 1 рік 10 місяців, 56 студентів на фінансовому відділенні навчаються безкоштовно. Навчання спрямовано на оволодіння сучасною фінансовою системою з досконалим знанням комп’ютера, в тому числі, комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерія» та вмінням синтезувати знання і творчо застосовувати їх у вирішенні проблемних ситуацій, володіти практичними навичками і вміннями. Головне з них - вміння обґрунтувати прийняте фінансове рішення.

Для набуття практичних навичок студенти проходять практику у фінансових відділах області та районів, відділеннях державного казначейства, державної податкової служби, інших бюджетних установах, фірмах та підприємствах різних форм власності. Нерідко результатом практики є запрошення перерахованих організацій випускників Вінницького технічного коледжу за спеціальністю «Фінанси» на постійну роботу і це є високою оцінкою здобутих у коледжі знань, навиків і вмінь. Після закінчення відділення фінансів Вінницького технічного коледжу випускники працюють на посадах економіста, бухгалтера, оператора-касира, інспектора державної податкової служби та державного казначейства, на різних посадах ринку нерухомості та страхових компаній.

Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «молодший спеціаліст з фінансів». Випускники мають право продовжити навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання згідно домовленості з Вінницьким інститутом економіки ТАНГ та Вінницьким торгово-економічним інститутом КНТЕУ про прийом випускників на 3 курс інституту.

За 12 років існування фінансового відділення сформувались тісні відносини з підприємствами, організаціями та державними службами. Співпраця з Державною податковою адміністрацією, яка розпочалась із 2000 року дозволяє студентам фінансового відділення більш глибоко і досконало опанувати знаннями податкового законодавства України. Працівники Державної податкової адміністрації разом з студентами та викладачами регулярно проводять спільні заходи: брейн-ринги, наукові конференції, лекції, конкурси газет.

В 2004 році була проведена науково-практична конференція на тему: «Сучасна система оподаткування в Україні: проблеми і перспективи». В ній прийняли участь вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області. Конференція проводилась на базі Вінницького технічного коледжу за участі працівників Державної податкової служби.

З 2002 року студенти фінансового відділення працюють волонтерами в Вінницькій державній податкові інспекції. Вони допомагають інспекторам ДПІ в роботі з громадянами при заповненні декларації про доходи населення.

Починаючи з 2000 року випускні курси фінансового відділення співпрацюють з різними банками міста Вінниці. Співпраця банків і нашого відділення полягає в тому, що викладачі проводять екскурсії для студентів 1-2 курсів. Таким чином, починаючи з першого курсу студенти мають чітке уявлення про обрану професію - фінансиста.

Викладачі відділення на заняттях використовують виробничі ситуації, тестовий контроль знань, ділові ігри, ерудит-шоу, брейн-ринги, широко використовують автоматизований контроль знань.

Викладачами розроблено сценарії позакласних заходів: «Інтелект-шоу», «Кращий фінансист коледжу», «Неділя фінансиста», провели брейн-ринги разом з представниками Державної податкової інспекції «Оподаткування підприємств і підприємців, їх практичні аспекти».

Досягнення відділення

Сокіл Любов – група 2Ф1 – перше місце в обласній олімпіаді з математики, друге місце в олімпіаді коледжу з математики, третє місце в олімпіаді коледжу з іноземної мови, друге місце в конкурсі рефератів та тему “Моя родина в роки великої Вітчизняної війни”. Окрім навчання Люба встигає займатись у театральній студії нашого коледжу під керівництвом народної артистки України Клавдії Федорівни Барил, де встигла зіграти провідну роль у виставі “Голка”
Муляр Вікторія (група 3Ф1) друге місце в обласному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Вікторія є членом студентського комітету і приймає активну участь в громадському житті коледжу.

Викладачі віділення постійно підвищують свій фаховий рівень, приймаючи активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Фінансове відділення тісно співпрацює з Державною податковою службою м. Вінниці, Управлінням статистики Вінницької області, Управлінням Пенсійного фонду м. Вінниці а також з банківськими установами м. Вінниці. У вище згаданих установах та організаціях найкращі випускники нашого відділення проходять виробничу практику з подальшим працевлаштуванням. 

Випускники віділення продовжують навчання в вищих навчальних заклада ІІІ-ІV р.а. за скороченим терміном навчання. Згідно укладеної угоди з Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного університету та Вінницьким торговельно-економічним університетом випускники нашого віділення вступають за співбесідою на третій курс для продовження навчання.