Відділення

Комп’ютерне відділення

Комп'ютерне відділення

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізація

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

молодший спеціаліст технік з обчислювальної техніки

 

Діяльність молодшого спеціаліста пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем;

Освітня програма підготовки студентів повністю відповідає рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ - CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs - Computer Society) - світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі компютерної інженерії. Вона також погоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів України, що дає можливість випускникам отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за скороченим терміном(2 роки).

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики,  комп’ютерної інженерії і програмування.

IT-індустрія — сфера діяльності, яка найінтенсивніше розвивається в Україні останніми роками

На сьогодні більше 100 тисяч українських програмістів працюють у різних компаніях, при цьому, попит на IT-персонал продовжує зростати на світовому ринку. Про це пише профільне видання IT Outsoursing News(10). У матеріалі йдеться, що навіть попри політичну нестабільність українські послуги ІТ та програмного забезпечення для Research&Development з кожним роком набирають обертів.

Зараз Україна має найбільшу кількість IT-фахівців в Європі і це число продовжує зростати. Дослідження показують, що до кінця 2020 кількість фахівців з України перевищить 200 тисяч осіб.

Працюючи на експорт, наші спеціалісти видають якісний продукт і отримують за місяць оплату, яку середньостатистичний українець спроможний заробити лише за рік. Утім, і держбюджет від цієї галузі отримує чималі гроші. 2,5 мільярдів гривень заробила Україна на експорті IT-індустрії тільки у 2015 році. Щороку IT-сектор зростає на 25%.

За надходженнями до бюджету ІТ-індустрія посідає третю сходинку, поступаючись лише агросектору і металургії.

За конкурентоздатністю в IT Україна посідає 51-шу сходинку у світі. Середня зарплата працівника IT-сфери в Україні 2,5 тисяч доларів.

Завдання підготовки високопрофесійних кадрів, здатних розвивати IT-сферу є стратегічним для країни. Для вирішення цього завдання потрібно так організувати національну систему ІТ-освіти, щоб повністю  забезпечити постійно зростаючу потребу ІТ-індустрії в в якісних фахівцях.

Разом з тим дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні становить 30 %. Ці дані оприлюднив голова Держінформнауки Володимир Семиноженко. При цьому він зазначив, що, незважаючи на такий дефіцит, знайти роботу в ІТ-компаніях можуть лише 25 % випускників – інші не відповідають вимогам за рівнем своєї кваліфікації [2].Тобто  75% підготовлених фахівців, на навчання яких  на протязі 4-5 років тратяться кошти   в тому числі і з державного бюджету непридатні для роботи в ІТ сфері. Отже, дефіцит фахівців у сфері ІТ збільшуватиметься. Тому, підготовка ІТ-спеціалістів, кваліфікація та рівень компетенцій яких відповідають сучасним потребам ІТ-ринку та світовим вимогам, є насущною проблемою.

Залучення студентів до виконання проектів в процесі навчання

Викладачі випускової циклової комісії спеціальності «Комп’ютерна інженерія» спільно з керівниками ІТ- компаній постійно шукають шляхи підготовки фахівців, які зможуть відразу після закінчення коледжу стати ефективними учасниками в розробці  ІТ-проектів.

Один з таких шляхів – у роботі над проектами вже на початкових курсах визначиться професійна придатність студента та його спеціалізація в одному з напрямків ІТ -індустрії. Тому більшість викладачів комісії  в педагогічній діяльності ефективно застосовують метод проектів.

Застосування проектної технології в підготовці молодших спеціалістів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» дає можливість підготувати студента до виконання реальних ІТ-проектів за замовленнями роботодавців. Таке навчання, орієнтоване на студента, в основі якого є компетентнісна модель фахівця (профіль), створена за найактивнішої участі, поряд із викладачами, роботодавців ІТ-компаній, професійних організацій тощо. А це є основою студентоцентрованого навчання, в якому закладено ідею максимального забезпечення студентам шансів отримати перше місце роботи на ринку праці, підвищення їхньої «вартості» у роботодавців (придатності до працевлаштування), задоволення тим самим актуальних потреб останніх.

Важливим каталізатором цієї роботи є досить великий обсяг практик  в програмах підготовки молодшого спеціаліста. Ми готуємо практико - орієнтованих молодших спеціалістів . Наші навчальні програми (як і навчальні програми Fachhochschule (FH ) у Німеччині ) включають 6-7 семестрів теоретичної підготовки і відповідно 2-1 ( в сумі 8 семестрів) семестру практики . Побудовані вони таким чином , щоб випускники були максимально підготовлені через систему тісних зв'язків з промисловістю  для роботи за фахом на первинних інженерних посадах. Промисловість , а особливо ІТ -сфера дуже радо сприймають наших випускників, тому що вони вже готові до практичної діяльності. Велика складова практичного навчання дозволяє студентам виконувати реальні проекти під час практик , курсового та дипломного проектування, і таким чином готувати себе до реальної проектної діяльності в ІТ- фірмах.

Продовження навчання в університетах

Високий рівень підготовки випускників спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» дозволяє їм продовжувати навчання у Вінницькому національному технічному університеті ( ВНТУ ) за фахом «Комп'ютерна інженерія» та у Донецькому національному університеті (ДНУ) за фахом «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на різних формах навчання: з відривом і без відриву від виробництва. Відповідно до розробленого в рамках «Положення про освітньо -кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту» , спільно з Інститутом інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії ВНТУ навчальним планом , вже протягом чотирьох років діє система підготовки бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за два роки. . Це дає можливість випускникам коледжу за три роки отримати повну вищу освіту, що в свою чергу дозволяє поповнювати вітчизняний ринок кваліфікованими ІТ- фахівцями швидше і з меншими витратами коштів , у тому числі й державних. Причому , це мотивовані молоді люди , які з 15 років (вік вступу до технікумів , коледжів) пройшли професійну орієнтацію та професійну підготовку на рівні молодшого спеціаліста, готові до проектної діяльності та усвідомленого, цілеспрямованого продовження навчання за обраною спеціальністю . Вони зацікавлені у підвищенні рівня знань і професійної майстерності в створенні продуктів ІТ- технологій , тому що багато хто вже працюють в ІТ -компаніях, де заробітна плата прямо залежить від здібностей і рівня кваліфікації. За чотири останніх роки продовжили навчання в ВНТУ та ДНУ за скороченим терміном навчання 152 наших випускники.

Індивідуальний підхід до навчання

У рамках проектної технології навчання  ефективно використовуємо індивідуальний підхід до підготовки студентів. Направляємо і даємо можливість розвиватися студентам в тому напрямку ІТ , який їм більше до душі , в якому вони показують кращі результати. Як говорив Стів Джобс: «Єдиний спосіб домогтися успіху - любити те , чим ви займаєтеся». Таким чином з багатьох напрямків ІТ маємо сильних студентів тому можемо виконувати ІТ- проекти різних напрямків.

Досягнення наших студентів

Успіхи в навчанні при використанні « методу проектів » демонструють вагомі досягнення наших студентів, які брали участь в олімпіадах з ІТ різних рівнів: обласних , всеукраїнських , міжнародних . За результатами щорічної обласної олімпіади з інформатики серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з 2007 по 2016 наші студенти є переможцями, а в 2008 -2011 та 2017 роках були переможцями та призерами Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів ВНЗ I - II рівнів акредитації. У 2012 році за результатами I Міжнародного бліц- конкурсу з веб- дизайну та комп'ютерної графіки наші студенти зайняли I і II місця, а 17 травня 2013 року 3 студенти коледжу стали призерами XI Міжнародного конкурсу з Web- дизайну та комп'ютерної графіки, на який було подано більше 1000 робіт з двадцяти країн світу.

Після закінчення конкурсу одному з наших переможців надійшло замовлення від громадської організації «Форум» на створення анімаційної роботи на тему гендерної рівності в політиці. Аналізуючи цей досвід можна також виходити на ринок аутсорсингу по створенню різнотипного анімаційного контенту

У листопаді 2013року  на базі Вінницького національного технічного університету проходив широкомасштабний конкурс з інформаційних технологій – REVOLUTION 2013.У конкурсі приймали участь студенти ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації  а також студенти нашого коледжу.У трьох  номінаціях з п’яти  наші студенти вибороли призові місця:третє місце в номінації програмування, перше місце в номінації Web, друге та третє місця в номінаціх 2D, уступивши у цих номінаціях тільки студентам університету.

15 березня 2015 року у  Вінницькому національному технічному університеті відбувся вже традиційний другий Міжнародний зимовий бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та студентів. На оцінювання було надіслано понад 250 робіт з різних країн світу. За результатами конкурсу наші студенти вибороли в номінаціях:"Краща 2D-растрова графіка" - 3 місце, "Краща 2D-растрова графіка (фотомонтаж)" - 2 місце, "Краща 3D-графіка" - 1 місце, "Краща Flash-анімація" - 1 місце;

Cтудент Буковський Микита  прийняв участь в міжнародній студентській олімпиаді IT-Universe-2014/15 і зайняв друге місце в конкурсі «3D-графіка на тему «Вместе создадим ИТ-вселенную»»

Cтуденти Ковалик Володимир, Буковський Микита, Загорський Максим   прийняли участь в міжнародній студентській олімпиаді IT-Universe-2015/16 і зайняли друге місце в конкурсі «3D-графіка на тему «Вместе создадим ИТ-вселенную»

Cтудент Петрук Вадим  прийняв участь в міжнародній студентській олімпиаді IT-Universe-2015/16 і зайняв перше місце в конкурсі «Цифрове відео на тему «Вместе создадим ИТ-вселенную»»

Cтудентка Махновецька Наталія зайняла ІІІ місце у ІІ зимовому Міжнародному  зимовому бліц-конкурсі з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів в номінації 2D-растрова графіка.

Команда у складі студентів: Брюханов Володимир, Василенко Микола, Черната Максим  зайняла ІІ місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

У 2015 році дипломний проект Коваля Михайла та Ващука Максима «Автоматизована система управління навчальним процесом у Вінницькому технічному коледжі» , зайняв перше місце у здобутті гранту Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної адміністрації. 

Складові успіху в підготовці фахівців на компютерному відділенні :

 • кваліфікований викладацький склад циклової комісії : 3 викладачі мають вчену ступінь кандидата технічних наук, 4 -  вищу категорію та звання викладач-методист, 4- першу кваліфікаційну категорію. 2 викладачі мають сертифікати CISCO;
 • постійний творчий пошук викладачів випускової циклової комісії Інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій;
 • Індивідуальний підхід до навчання, проведення індивідуальних занять з обдарованими студентами;
 • постійне оновлення варіативної частини підготовки спеціалістів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» з метою використання найновіших технологій створення ІТ проектів та задоволення потреб ІТ-компаній в сучасних ІТ-спеціалістах;
 • оперативність в виконанні проектів для замовників з використанням найсучасніших ІТ.( Ви не можете запитати споживачів, що вони хочуть, а потім дати їм це. Бо за той час, поки ви втілите в життя їхню забаганку, вони вже хотітимуть чогось іншого);
 • тісна співпраця з ІТ-кампаніями. Деякі студенти під час практики працюють над проектами в ІТ компаніях;
 • потужний комп’ютерний парк коледжу нараховує 164 одиниці сучасної комп’ютерної техніки. Всі комп’ютери коледжу об’єднані в єдину мережу і мають доступ до всесвітньої інформаційної мережі Internet. Під’єднання до мережі Internet здійснюється двома провайдерами через оптоволоконні лінії. У коледжі працює комп’ютерний видавничий центр;
 • використання при розробці проектів найсучасніших інформаційних технологій Microsoft , Adobe , Corel , National Instruments та інших . Вінницький технічний коледж є партнером Microsoft IT Academy , коледж інтегрує свої навчальні програми з програмами Microsoft IT Академії по комплексним технологіям , щоб допомогти студентам отримати необхідні ІТ - навички . Навчальна програма дає переваги E - Learning курсів, цифрових курсів грамотності, E - Reference бібліотеки , які в майбутньому необхідні ІТ-спеціалістам . Інтеграція навчальних програм дає можливість підготуватися до подальшої сертифікації студентів в області ІТ ;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах професійної майстерності.
 • проведення на базі коледжу щорічної обласної виставки творчих робіт викладачів та студентів технікумів та коледжів Вінницької області. Одним з напрямків є ІТ, де наша циклова комісія представляє щорічно більше 100 цікавих проектів і творчих робіт з різних напрямків ІТ: веб -сторінки, бази - даних, анімації та анімаційні фільми, презентації, програми, вироби на мікроконтролерах, відеофільми. Протягом останніх 10 років за результатами виставки викладачі та студенти комп'ютерного відділення займають призові місця.

Хроніка

Вінницький технічний коледж завжди готував спеціалістів для самих сучасних галузей виробництва. Ще у 70-х роках Вінницький технікум електронних приладів готував спеціалістів зі спеціальностей “Електронні обчислювальні машини”.

Масова інформатизація радянської освіти почалася в 1985 році, після державної реформи освіти 1984 року і введення в її рамках нового навчального предмета «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Навесні 1985 було прийнято постанову «Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів та широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес». З вересня 1985 року в навчальні плани усіх спеціальностей була введена дисципліна «Основи інформатики та обчислювальної техніки».

В 1985-86 роках викладачі комісії  Рибаченко В. Ю., Колесник А. І., Мірочник Я. Д. навчались в Московському інституті електронної техніки Міністерства електронної промисловості СРСР. З 1985 року циклова комісія отримала назву: комісія інформатики та обчислювальної техніки. Викладачі комісії забезпечували також викладання нової дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Комісія поповнилась молодими викладачами  Мудрою Л. А. та Колесник І. В. Також до викладання нового предмета «Основи інформатики та обчислювальної техніки» були залучені викладачі математики Томілова В. Є., Васєчкіна А. О., Ракіцька В. Д. Крім ДВК-1, ДВК-2М  для проведення лабораторних і практичних робіт використовувались програмовані мікрокалькулятори Б3-34, МК-52.

В 1986 році була створена науково-методична комісія з питань інформатизації середніх спеціальних навчальних закладів Міністерства  вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, до складу якої ввійшли науковці, директори та викладачі провідних навчальних закладів СРСР. До складу комісії увійшли директор технікуму Домінський О. С. та викладач Колесник А. І. Комісія проводила наукові конференції, виставки, семінари, олімпіади, надавала методичну допомогу  навчальним закладів різних регіонів СРСР з питань інформатизації освіти. В 1988 на базі технікуму була проведена Всесоюзна конференція з питань інформатизації освіти під егідою Міністерства  вищої та середньої спеціальної освіти СРСР.  В конференції прийняли участь представники навчальних закладів різних регіонів СРСР. У виступах прийняли участь  також викладачі технікуму Домінський О. С., Колесник А. І., Беренштейн Д. М.

В 1987 році створено  методичне об´єднання викладачів інформатики  середніх спеціальних навчальних закладів Вінницької області, головою призначений викладач Колесник А. І.

Силами викладачів Рибаченка В. Ю., Мірочника Я. Д., Колесника А. І. Мудрої Л. А., Колесник І. В. було розроблено методичне забезпечення для ефективного використання наявної обчислювальної техніки в підготовці кваліфікованих випускників. Випускники тих років з гордістю згадують, що безумовною їх перевагою при влаштуванні на роботу було відмінне володіння комп’ютером. Не випадково багато з них,незважаючи на те, що спеціальність за дипломом у них інша,  працюють в сфері інформаційних технологій на території України та за кордоном. Серед них   директори комп’ютерних фірм Шостацький А. А., Прокопчук О. В., Кордон В. А.,   програміст Шарабура Р. І. та інші.

Щорічно  в технікумі проводяться олімпіади з інформатики та обчислювальної техніки. Учні технікуму під керівництвом викладачів Колесника А. І., Мірочника Я. Д. стають неодноразовими переможцями та призерами Галузевих та Всесоюзних олімпіад з інформатики.

Викладачі комісії ефективно працюють над розробкою та створенням навчально-лабораторних стендів з обчислювальної та мікропроцесорної техніки. В 1989 році голова циклової комісії Рибаченко В. Ю. створив кооператив, який розробляв та виготовляв навчальні стенди за замовленнями навчальних закладів СРСР.

В 1993 році головою циклової комісії була призначена  Колесник І. В. Продовжилось поповнення лабораторій та кабінетів комісії обчислювальною технікою наступних поколінь. Викладачі комісії розробляють навчально- методичне та програмне забезпечення  для використання комп’ютерів у навчанні.

В 1995 році, після зміни практично всіх спеціальностей та напрямків підготовки в коледжі, комісія інформатики та обчислювальної техніки під керівництвом голови комісії Колесник І. В. продовжила активну роботу направлену на розвиток навчально-матеріальної бази, створення методичного та програмного забезпечення нових дисциплін «Інформатика та обчислювальна техніка», «Інформатика та комп’ютерна  техніка» які входили до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з нових спеціальностей. Були створені нові комп’ютерні лабораторії: 208, 14. В курсі «Основи інформатики та обчислювальної техніки» почали вивчати мову програмування Pascal. До складу комісії увійшли викладачі  Загоруйко Л. В., Довгань Д. Ю. Вернигора В. В.

 В 2001 році циклова комісія прийняла активну участь в підготовці  матеріалів до ліцензування спеціальності  «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». Після отримання ліцензії, у 2002 році, проведений перший набір студентів на навчання за новою спеціальністю. Розпочалась нова віха історії циклової комісії – вона стала випусковою цикловою комісією по забезпеченні підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». Головою комісії призначений викладач Колесник А. І. Циклова комісія розпочала роботу по створенні навчально - матеріальної бази, методичного та програмного забезпечення 19 нових дисциплін, які входили до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з нової спеціальності.  Проводилась активна кадрова робота  з метою поповнення комісії кваліфікованими викладачами. Членами комісії стали молоді викладачі Кисюк Д. В., Трояновська Т. І., Трофімчук О. А., Овчар І. М.

В 2006 році випускова циклова комісія підготувала матеріали  та успішно пройшла акредитацію спеціальності  «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». За результатом акредитації коледж  отримав  від Міністерства освіти і науки сертифікат про акредитацію.

З 2006 року  голова комісії Колесник А. І. є експертом МОН України за спеціальністю  «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

З 2007 по 2014 рік щорічно проводиться обласна та Всеукраїнська олімпіади з інформатики  серед студентів ВЗО 1-2 рівнів. Студенти комп’ютерного відділення під керівництвом  викладачів комісії Колесника А. І. , Овчара І. М. на протязі всіх років були переможцями обласних олімпіад, та 5 разів переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад.

З 2010 року введені нові стандарти підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж».

Викладачі комісії прийняли активну участь в розробці  нового навчального плану та навчально-методичного забезпечення дисциплін.

На основі галузевих стандартів вищої освіти спеціальності   5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» комісією розроблена варіативна компонента освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми (ОКХ і ОПП), структурно-логічна схема підготовки молодшого спеціаліста, концепція спеціальності, засоби діагностики якості освіти.

З 2010 року випусковій цикловій комісії дано назву «Інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій».

У 2010-11 навчальному році головою випускової циклової комісії Колесником А. І. та завідуючим комп’ютерним відділенням Колесник І.В. спільно з Вінницьким національним технічним університетом були розроблені інтегровані навчальні плани за якими наші випускники отримують у ВНТУ освітньо –кваліфікаційний рівень бакалавра за два роки. За три роки продовжили навчання у ВНТУ за скороченим терміном навчання  більше 100 наших випускників.

Щорічно на базі коледжу проводиться обласна виставка творчих робіт викладачів та студентів ВЗО I - II рівнів акредитації Вінницької області. Одним з напрямків є інформаційні технології (ІТ), де циклова комісія «Інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій» представляє щорічно більше 100 цікавих проектів і творчих робіт з різних напрямків ІТ: веб -сторінки, бази - даних, анімації та анімаційні фільми, презентації, програми, вироби на мікроконтролерах, відеофільми. Протягом 8 років за результатами виставки багаторазово відмічені  дипломами творчі проекти студентів  під керівництвом  викладачів комісії Колесника А.І.,  Бортніка В.М., Колесник І.В. Богомолова С.В.

Науково-дослідницька робота викладачів комісії є одним з найважливіших шляхів підвищення якості підготовки молодших спеціалістів.

Сферою наукових інтересів викладачів є дослідження у галузі комп’ютерних наук, зокрема: інтерактивні інформаційно-комунікаційні технології навчання, елекронні бази даних і знань, цифрові пристрої  на мікроконтролерах, розробка прикладних програм , розробка Веб-ресурсів, 2D та  3D графіка. Слід відмітити публікації  в наукових виданнях викладачів: Колесника А.І., Загоруйко Л. В., Трояновської Т.І., Богомолова С.В., Колесник І.В.

Детальніше

Відділення транспортного менеджменту та економіки

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Відділення транспортного менеджменту і економіки

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Освітня програма

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

технік-технолог (механіка)

 

Актуальність

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави. Тому через розвиток товарних відносин грамотні і досвідчені фахівці з організації перевезень завжди будуть необхідні на ринку праці.

 

Спеціальність "Транспортні технології " забезпечує

підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень  потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками. Він повинен вміти рахувати (базові знання бухгалтерії необхідні), вивчати структуру попиту і аналіз товарних запасів (тут необхідні знання про маркетинг), керувати командою (навички управління повинні бути на висоті).

 

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Автомобілі.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Комерційна робота на транспорті.
 • Організація та планування роботи підприємства.
 • Економіка підприємства.
 • Основи митного законодавства.
 • Транспортно-експедиційна робота та митно-брокерська діяльність.
 • Основи податкової системи та страхової справи.
 • Основи бухгалтерського обліку та фінансів.
 • Основи менеджменту.
 • Основи маркетингу.
 • Правила і безпека дорожнього руху.

Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автотранспортних підприємствах.

 

Працевлаштування

Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • автотранспортних підприємствах усіх форм власності;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма

Економіка підприємства

Термін навчання

9 класів - 3 роки 10 місяці

11 класів - 2 роки 10 місяці

Кваліфікація

молодший спеціаліст - економіст

Актуальність

В ринковому середовищі яке постійно розвивається та оновлюється комплекс економічних структур, підприємств та організацій постійно потребує кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері економіки, корпоративного управління, економічних розрахунків, менеджменту, маркетингу, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» готують у нашому коледжі.

Економіст - це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: планування та організація роботи на підприємстві, економічний аналіз діяльності підприємства, економічне планування господарської діяльності, облік кредиторської та дебіторської заборгованості, розрахунок і контроль собівартості товару, облік ТМЦ і залишків на складах, робота з договорами і первинною документацією, менеджмент та маркетинг на підприємстві, взаємодія з зовнішніми і внутрішніми аудиторами, розробка системи бюджетування в компанії, контроль виконання бюджету, ведення періодичної і управлінської звітності.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» забезпечує:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань підприємницької, торгівельної та біржової діяльності на різних підприємницьких та організаціях;

- планувати економічні стратегії розвитку підприємств, організації та установ на тривалу перспективу;

- удосконалювати економічний механізм у таких галузях діяльності як підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 

Освітня програма включає вивчення таких дисциплін:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки:

-         Вступ до спеціальності;

-         Основи економічної теорії;

-         Політична економія;

-         Фінанси;

-         Гроші і кредит;

-         Статистика;

-         Маркетинг;

-         Менеджмент;

-         Економіка підприємства

-         Оптимізаційні методи і моделі;

-         Податкова система;

-         Фінансовий облік

-         Економічний аналіз;

-         Інвестування;

-         Інфраструктура фінансового ринку;

-         Інформаційні системи і технології на підприємстві;

-         Планування та організація діяльності підприємства;

-         Планування та організація діяльності підприємства «Курсова робота»;

-         Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків;

-         Управління витратами;

-         Практика «Вступ до фаху»;

-         Практика «Виробнича».

 

Сфера діяльності випускника:

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з економічним плануванням на підприємствах, організаціях спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням на ринках та біржах.

У сфері підприємництва – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: економічне посередництво, менеджмент, планування та організація діяльності підприємства, управління та нагляд у сфері оподаткування.

У сфері торгівлі – здійснюють облік та аналіз торговельної діяльності, проводять розрахунки і складають звітність підприємств та організацій, слідкують за процесами ціноутворення та реалізують менеджмент.

У сфері біржової діяльності – проводять усі види біржових торгів, виконують роботу з укладення і обслуговування договорів, здійснюють аналіз показників діяльності компаній на біржових ринках.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: «1С: Підприємство», «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і склад», «1С:Зарплата і кадри», «Парус», «М.Е.Dоc».

Радіотехнічне відділення

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

технік-конструктор

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов'язані саме з телекомунікаціями та мережевими технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проект або наукова конференція. За оцінками експертів впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій намічається на початок-середину 2030-х років. Вже зараз на підході до впровадження такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв'язок покоління 5G, тощо. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові ІТ-бренди в галузі телекомунікацій стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть.

На роботі, вдома, на вулиці, практично всюди, нас оточують різноманітні електронні помічники, яких іноді ми зовсім не помічаємо. Ми звикли, повертаючи додому, передивитися улюблений фільм або послухати музику, поблукати просторами Інтернету або просто приємно провести час за грою. Але якщо телефон або планшет, телевізор або комп’ютер виходить з ладу, світ стає маленьким, сірим і сумним. І тоді, ми, як правило, кидаємося до сервісного центру або викликаємо майстра і в цей момент майстер перетворюється для нас в лікаря реаніматолога, котрий повертає радість життя.

 

ЩО ТАКЕ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ І РАДІОТЕХНІКА?

Телекомунікації та радіотехніка - це комплексна індустрія, що надає клієнтам різні види послуг, розробляє і впроваджує нововведення, створює та використовує устаткування для передавання та/або приймання знаків, сигналів, зображень та звуків або повідомлень з використанням електронних, електромагнітних, мережевих комп’ютерних та інформаційних технологій.

Телекомунікації  та радіотехніка це те, що нас оточує, що нам цікаво і приносить користь кожний день і покращують якість життя людини.

 

ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ВІДНОСЯТЬСЯ:

Радіозв’язок

Телебачення

Мобільний зв’язок

Супутниковий зв’язок

Оптоволоконний зв’язок

Системи глобального позиціонування

Комп’ютерні мережі

Інтернет

Банкомати

Інтернет речей

Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва

Роботи

Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії

Вбудовані системи

Побутова  техніка

І БАГАТО ІНШОГО!

 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ — ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЛЮДСТВА

Створення можливості отримання та обміну інформацією в будь-який час доби і в будь-якій точці земної кулі, завдяки створенню високорозвиненої інфраструктури телекомунікаційних систем і мереж зв’язку на основі найвищої інтеграції телефонних і телеграфних ліній зв’язку, мобільного і супутникового радіозв’язку, комп’ютерних технологій, мереж і систем, включаючи глобальну мережу інтернет.

Технології телекомунікацій — це принципи організації сучасних аналогових і цифрових систем та мереж зв’язку, включаючи комп’ютерні і інтернет мережи.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА" ЗАБЕЗПЕЧУЄ

фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв'язку, пристроїв передачі інформації; програмування, комп'ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації слухачів в області телекомунікацій та радіотехніки. Тому студенти отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційних мереж, систем та радіотехнічних пристроїв широкого спектру.

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

-  Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки

-  Джерела живлення та засоби силової електроніки

-  Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки

-  Вимірювання в телекомунікаційних та  радіотехнічних системах

-  Основи автоматичного керування та робототехніка

-  Основи телебачення та телевізійні системи

-  Електроніка, мікро та наноелектроніка

-  Мікропроцесорні пристрої та системи

-  Схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем

-  Основи конструювання і технології виробництва радіоелектронної апаратури

-  Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації

-  Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

-  Телекомунікаційні та інформаційні мережі

-  Надійність, контроль та діагностика радіоелектронної апаратури

-  Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах

-  Основи регулювання і ремонту радіоелектронної апаратури

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:

 • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних та телекомунікаційних пристроїв, пристроїв і систем телебачення та зв’язку у тому числі і мобільного;
 • розробка, схемотехнічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
 • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок; маркетингові та консультаційні послуги.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Більшість аналітиків вважають ринок праці у сфері телекомунікацій та Інтернет-технологій найбільш перспективним у ХХІ столітті, що підтверджується 30-50% динамікою попиту фахівців у цій сфері. Як наслідок, на фахівців зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" існує значний попит серед державних та комерційних установ як в Україні, так і в світі. Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Первинні посади:

 • технік із конфігурованої комп’ютерної системи;
 • технік електрозв’язку;
 • технік з сигналізації;
 • технік із структурованої кабельної системи;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • технік з радіолокації;
 • технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);
 • диспетчер електрозв’язку;
 • інспектор електрозв’язку;
 • електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);
 • оператор радіочастотного контролю;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку;
 • звукооператор;
 • радіоелектронік;
 • телеоператор;
 • технік із звукозапису;
 • IT спеціаліст систем ІР-телефонії, відеоспостереження та контролю доступу;
 • IT спеціаліст мережних технологій і сервісів  і комбінованого центру телекомунікацій;
 • IT спеціаліст технічної підтримки

 

УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, СТАРТАПАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ФОРУМАХ

У 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 навчальних роках на базі Вінницького технічного коледжу були проведені Всеукраїнські олімпіади  з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. України.

Студенти радіотехнічного відділення приймали участь у семи Всеукраїнських олімпіадах  з радіоелектроніки, де тричі посідали перше місце (2012-2013 н.р.,2014-2015 н.р, 2015-2016 н.р.), двічі - друге місце, один раз – третє місце.

Студенти радіотехнічного відділення є постійними переможцями та призерами обласної виставки технічної творчості та виставок-конкурсів студентських радіоаматорських розробок Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки (ВСОРТ).

Студенти та викладачі  приймають участь в різних олімпіадах, стартапах, конференціях та форумах.

У 2014-2015 р. Кисляченко Максим, студент радіотехнічного відділення, посів І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі соціальної реклами «УКРАЇНА – ЄДИНА!» (Номінація «Відеоролик»)

У 2015-2016 році заступник директора з навчальної роботи Довгань Діана Юріївна, голова випускової циклової комісії «Радіотехніка» Цирульник Сергій Михайлович та Косніцький Сергій, студент 2 курсу комп’ютерного відділення взяли участь в  обласній Програмі розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області та виграли ГРАНТ в сумі 30000 тис. грн. за зайняте І місце з темою проекту: «Креативний простір Вінницького технічного коледжу «NEW GENERATION».

У 2016-2017 році голова випускової циклової комісії «Радіотехніка» Цирульник Сергій Михайлович та викладачі Трофімчук Олександр Анатолійович, Непийвода Максим Васильович взяли участь в  обласній Програмі розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області та виграли ГРАНТ в сумі 25000 тис. грн. за зайняте І місце з темою проекту: «Альтернативна електромережа  Вінницького технічного коледжу».

Людство переходить на новий рівень спілкування і передачі інформації, а це означає, що попереду у телекомунікацій та радіоелектроніки безліч змін. І найголовнішими реформаторами в цій справі стануть люди, які отримали освіту в галузі електроніки та телекомунікації!

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання з телекомунікації, радіотехніки, радіоелектроніки, навчитись конструювати, обслуговувати та ремонтувати сучасні засоби зв'язку, апаратуру теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, то це можна зробити у нас в ВТК.

Автомобільне відділення

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Спеціальність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

електромеханік

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

З 1995 року у Вінницькому технічному коледжі вперше в Україні розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю “Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”.  Кваліфікація - молодший спеціаліст електромеханік.

Електромеханік виконує ремонт і технічне обслуговування електроустаткування автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки, а також здійснює контроль над технічним станом за допомогою діагностичного обладнання і приладів.

У міру розвитку автомобільного транспорту посилювалася потреба в людях, здатних підтримувати автомобілі в справному стані. Різке збільшення кількості автомобілів в 30-і роки XX століття в зв'язку з винаходом конвеєра Генрі Фордом зумовило попит на фахівців з їх ремонту та обслуговуванню.

Професія електромеханіка була і залишається актуальною. Різноманітних рухомих технічних засобів стає все більше, а їх обслуговування ускладнюється і вдосконалюється з кожним днем. Будь-якому механізму завжди потрібен належний догляд. А це можуть здійснити добре навчені і кваліфіковані спеціалісти.

Якісно виконана робота електромеханіка може значно знизити ризик виникнення аварійних ситуацій, тим самим дозволяючи гарантувати безпеку водія і його пасажирів. А для того, щоб стати фахівцем у цій сфері, необхідно придбати певні професійні навички, знання.

Електромеханіки усувають неполадки в електроустаткуванні автомобілів які все більше обладнанні бортовими комп'ютерами, тобто розумітись на механіці, електриці, радіотехніці та володіти комп’ютерними технологіями.

В механіці легко встановити причину поломки але важко фізично її усунути, електромеханіку важко встановити причину але  відносно легко її усунути, для цього електромеханік повинен знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком

 

Від  уважності  електромеханіка часом залежить життя людей. Йому потрібно вміти знаходити спільну мову з керівництвом, колегами і клієнтами.

Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста це:фізична витривалість, хороший зір, координованість і точність рухів, тонка м'язова і слухова чутливість,  хороша пам'ять, технічний інтелект, увага, спостережливість, терпіння, дисциплінованість і відповідальність, швидка реакція на аварійні сигнали.

Електромеханік повинен знати: правила техніки безпеки під час виконання обслуговування та ремонту, знати будову і принципи дії вузлів і агрегатів, ознаки, причини та методи усунення неполадок які виникають в процесі експлуатації автомобілів і тракторів, технологічні карти  технічного обслуговування, вміти використовувати сучасне високотехнологічне діагностичне обладнання вартість якого становить десятки, а подекуди і сотні тисяч доларів, вміти ремонтувати електроустаткування, регулювати та випробовувати  його після ремонту. Необхідні ґрунтовні знання з  спеціальних дисциплін, крім цього математики, фізики, іноземної мови, та багатьох інших.

На сьогодні головний критерій для відбору роботодавцями  фахівців – крім документа про освіту та  досвіду роботи, є фактичні вміння, що дозволяють виконувати ремонт  і обслуговування автомобілів. 

Що потрібно вміти

·      вміти виявляти причину будь-якого дефекту і несправності;

·      орієнтуватися у всіх видах систем електроустаткування автомобілів і тракторів;

·      вміти управлятися з різними видами ручних інструментів, діагностичним і ремонтним обладнанням;

·      володіти знаннями в принципах і пристроях роботи автотранспортних засобів всіляких марок і моделей тощо;

·      вміти розробляти технологічні карти технічного обслуговування  та ремонту електроустаткування ;

·      вміти читати та проектувати електричні схеми електроустаткування.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ " ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕЛТРОМЕХАНІКА " ЗАБЕЗПЕЧУЄ

фундаментальну підготовку в галузі електроустаткування автомобілів і тракторів його елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва приладів електроустаткування; програмування, комп'ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації майбутніх фахівців. Тому студенти отримують практичні навички з технічного обслуговування та ремонту електроустаткування

Провідні дисципліни фахової підготовки

 • Вступ до спеціальності.
 • Двигуни автомобілів і тракторів.
 • Будова і експлуатація автомобілів і тракторів.
 • Автоматика.
 • Схемотехніка.
 • Електричні машини.
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів.
 • Мікропроцесорна техніка.
 • Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів.
 • Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.
 • Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху.
 • Правила дорожнього руху.
 • Економіка підприємства.

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:

По закінченню коледжу  наші випускники можуть обслуговувати, діагностувати, ремонтувати електричне та електронне устаткування автомобілів і тракторів, бортові комп'ютерні системи управління автомобілем, працюючи  на держаних та приватних підприємствах, виконуючи професійні обов'язки.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Фахівця електромеханіка чекає широкий спектр вибору місця роботи. Це і автомобільний сервіс, дилерські центри, автомобільні салони,  промислові та сільськогосподарські підприємства, таксопарки, автобази, автобусні парки, підприємства автоперевезень тощо.

У будь-якому випадку, професія автомеханіка забезпечить людину робочим місцем та гідною заробітком на все життя. Оплата праці  спеціалістів відносно висока,  вона перевищує середню зарплату в промисловості на 10-30%.

Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні вміння, які забезпечують кандидат технічних наук,  викладач методист, п’ять викладачів вищої категорії. Детальна інформація про викладачів циклова комісія Електромеханіки

Первинні посади:

 • діагност з комп’ютерного діагностування систем керування двигуном, трансмісії, ходової частини, органів керування автомобілем та додаткового електроустаткування.
 • продавець консультант автомобілів та запасних частин.
 • автоелектрик.
 • майстер дільниці.
 • завідувач зони технічного обcлуговування та ремонту.
 • технік з експлуатації автотранспортних засобів.
 • технік з ремонту автотранcпортних засобів.
 • менеджер сервісного обслуговування.
 • майстер приймальник автомобілів

 

ДЕ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ:

Високий рівень підготовки випускників  дозволяє продовжити навчання за скороченим терміном у  вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації: Вінницькому національному технічному університеті, Вінницькому національному аграрному університеті, Харківському автомобіледорожному університеті. Хмельницькому національному університеті.

 

ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ:

Для якісної підготовки молодшого спеціаліста створені та оснащенні сучасним обладнанням кабінети і лабораторії, постійно оновлюється  матеріально-технічна база відділення.

Під час навчання студенти отримують грунтовні теоретичні знання та практичні вміння.

Студенти електромеханічного відділення отримують робітничі професії – слюсар електрик та водій автотранспортних засобів категорії  „ВС”.

 

В процесі навчання студенти мають можливість здобути робітничі професії та пройти виробничі практики на сучасних сервісних центрах та станціях технічного обслуговування державної та приватної форми власності. Таких як СТО АТЛ, Вінничина Авто, Вінничина –Авто, Беркут –транс, сервісні центри Mazda, Skoda і т.д.

 

НАШІ ЗДОБУТКИ:

У 2016 – 2017  навчальному році студенти електромеханічного відділення зайняли І місце в обласному конкурсі «Кращий за професією» (з транспортних дисциплін). Який проходив в Барському коледжі транспорту та будівництва.

 

Щорічно на базі Вінницького технічного коледжу проводиться обласна виставка технічної творчості в якій протягом тривалого часу наші студенти виборюють перше місце.

Студенти електромеханічного відділення беруть активну участь в обласних та міських спартакіадах. 

Студенти електромеханічного відділення проходять виробничі практики та працевлаштовуються на сучасних станціях технічного обслуговування та сервісних центрах

 

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ:

Із задоволенням наші студенти беруть участь в гуртках художньої самодіяльності, полюбляють екскурсії та подорожі.

Шановні абітурієнти! Чекаємо вас на навчання у стінах ВТК.

 

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання з будови та принципу дії електроустаткування автомобілів і тракторів, навчитись обслуговувати та ремонтувати системи електроустаткування сучасних автомобілів і тракторів при цьому вміти використовувати  високотехнологічне комп’ютерне обладнання, то це можна зробити у на електромеханічному відділенні ВТК.