Відділення транспортних технологій

 

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

275 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітня програма

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) 

 

Актуальність

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави. Тому через розвиток товарних відносин грамотні і досвідчені фахівці з організації перевезень завжди будуть необхідні на ринку праці.

 

Спеціальність "Транспортні технології " забезпечує

підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень  потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками. Він повинен вміти рахувати (базові знання бухгалтерії необхідні), вивчати структуру попиту і аналіз товарних запасів (тут необхідні знання про маркетинг), керувати командою (навички управління повинні бути на висоті).

 

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Автомобілі.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Комерційна робота на транспорті.
 • Організація та планування роботи підприємства.
 • Економіка підприємства.
 • Основи митного законодавства.
 • Транспортно-експедиційна робота та митно-брокерська діяльність.
 • Основи податкової системи та страхової справи.
 • Основи бухгалтерського обліку та фінансів.
 • Основи менеджменту.
 • Основи маркетингу.
 • Правила і безпека дорожнього руху.

Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автотранспортних підприємствах.

 

Працевлаштування

Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • автотранспортних підприємствах усіх форм власності;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.