Відділення електроенергетики та електромеханіки

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Спеціальність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

електромеханік

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

З 1995 року у Вінницькому технічному коледжі вперше в Україні розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю “Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”.  Кваліфікація - молодший спеціаліст електромеханік.

Електромеханік виконує ремонт і технічне обслуговування електроустаткування автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки, а також здійснює контроль над технічним станом за допомогою діагностичного обладнання і приладів.

У міру розвитку автомобільного транспорту посилювалася потреба в людях, здатних підтримувати автомобілі в справному стані. Різке збільшення кількості автомобілів в 30-і роки XX століття в зв'язку з винаходом конвеєра Генрі Фордом зумовило попит на фахівців з їх ремонту та обслуговуванню.

Професія електромеханіка була і залишається актуальною. Різноманітних рухомих технічних засобів стає все більше, а їх обслуговування ускладнюється і вдосконалюється з кожним днем. Будь-якому механізму завжди потрібен належний догляд. А це можуть здійснити добре навчені і кваліфіковані спеціалісти.

Якісно виконана робота електромеханіка може значно знизити ризик виникнення аварійних ситуацій, тим самим дозволяючи гарантувати безпеку водія і його пасажирів. А для того, щоб стати фахівцем у цій сфері, необхідно придбати певні професійні навички, знання.

Електромеханіки усувають неполадки в електроустаткуванні автомобілів які все більше обладнанні бортовими комп'ютерами, тобто розумітись на механіці, електриці, радіотехніці та володіти комп’ютерними технологіями.

В механіці легко встановити причину поломки але важко фізично її усунути, електромеханіку важко встановити причину але  відносно легко її усунути, для цього електромеханік повинен знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком

 

Від  уважності  електромеханіка часом залежить життя людей. Йому потрібно вміти знаходити спільну мову з керівництвом, колегами і клієнтами.

Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста це:фізична витривалість, хороший зір, координованість і точність рухів, тонка м'язова і слухова чутливість,  хороша пам'ять, технічний інтелект, увага, спостережливість, терпіння, дисциплінованість і відповідальність, швидка реакція на аварійні сигнали.

Електромеханік повинен знати: правила техніки безпеки під час виконання обслуговування та ремонту, знати будову і принципи дії вузлів і агрегатів, ознаки, причини та методи усунення неполадок які виникають в процесі експлуатації автомобілів і тракторів, технологічні карти  технічного обслуговування, вміти використовувати сучасне високотехнологічне діагностичне обладнання вартість якого становить десятки, а подекуди і сотні тисяч доларів, вміти ремонтувати електроустаткування, регулювати та випробовувати  його після ремонту. Необхідні ґрунтовні знання з  спеціальних дисциплін, крім цього математики, фізики, іноземної мови, та багатьох інших.

На сьогодні головний критерій для відбору роботодавцями  фахівців – крім документа про освіту та  досвіду роботи, є фактичні вміння, що дозволяють виконувати ремонт  і обслуговування автомобілів. 

Що потрібно вміти

·      вміти виявляти причину будь-якого дефекту і несправності;

·      орієнтуватися у всіх видах систем електроустаткування автомобілів і тракторів;

·      вміти управлятися з різними видами ручних інструментів, діагностичним і ремонтним обладнанням;

·      володіти знаннями в принципах і пристроях роботи автотранспортних засобів всіляких марок і моделей тощо;

·      вміти розробляти технологічні карти технічного обслуговування  та ремонту електроустаткування ;

·      вміти читати та проектувати електричні схеми електроустаткування.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ " ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕЛТРОМЕХАНІКА " ЗАБЕЗПЕЧУЄ

фундаментальну підготовку в галузі електроустаткування автомобілів і тракторів його елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва приладів електроустаткування; програмування, комп'ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації майбутніх фахівців. Тому студенти отримують практичні навички з технічного обслуговування та ремонту електроустаткування

Провідні дисципліни фахової підготовки

 • Вступ до спеціальності.
 • Двигуни автомобілів і тракторів.
 • Будова і експлуатація автомобілів і тракторів.
 • Автоматика.
 • Схемотехніка.
 • Електричні машини.
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів.
 • Мікропроцесорна техніка.
 • Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів.
 • Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.
 • Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху.
 • Правила дорожнього руху.
 • Економіка підприємства.

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:

По закінченню коледжу  наші випускники можуть обслуговувати, діагностувати, ремонтувати електричне та електронне устаткування автомобілів і тракторів, бортові комп'ютерні системи управління автомобілем, працюючи  на держаних та приватних підприємствах, виконуючи професійні обов'язки.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Фахівця електромеханіка чекає широкий спектр вибору місця роботи. Це і автомобільний сервіс, дилерські центри, автомобільні салони,  промислові та сільськогосподарські підприємства, таксопарки, автобази, автобусні парки, підприємства автоперевезень тощо.

У будь-якому випадку, професія автомеханіка забезпечить людину робочим місцем та гідною заробітком на все життя. Оплата праці  спеціалістів відносно висока,  вона перевищує середню зарплату в промисловості на 10-30%.

Під час навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні вміння, які забезпечують кандидат технічних наук,  викладач методист, п’ять викладачів вищої категорії. Детальна інформація про викладачів циклова комісія Електромеханіки

Первинні посади:

 • діагност з комп’ютерного діагностування систем керування двигуном, трансмісії, ходової частини, органів керування автомобілем та додаткового електроустаткування.
 • продавець консультант автомобілів та запасних частин.
 • автоелектрик.
 • майстер дільниці.
 • завідувач зони технічного обcлуговування та ремонту.
 • технік з експлуатації автотранспортних засобів.
 • технік з ремонту автотранcпортних засобів.
 • менеджер сервісного обслуговування.
 • майстер приймальник автомобілів

 

ДЕ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ:

Високий рівень підготовки випускників  дозволяє продовжити навчання за скороченим терміном у  вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації: Вінницькому національному технічному університеті, Вінницькому національному аграрному університеті, Харківському автомобіледорожному університеті. Хмельницькому національному університеті.

 

ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ:

Для якісної підготовки молодшого спеціаліста створені та оснащенні сучасним обладнанням кабінети і лабораторії, постійно оновлюється  матеріально-технічна база відділення.

Під час навчання студенти отримують грунтовні теоретичні знання та практичні вміння.

Студенти електромеханічного відділення отримують робітничі професії – слюсар електрик та водій автотранспортних засобів категорії  „ВС”.

 

В процесі навчання студенти мають можливість здобути робітничі професії та пройти виробничі практики на сучасних сервісних центрах та станціях технічного обслуговування державної та приватної форми власності. Таких як СТО АТЛ, Вінничина Авто, Вінничина –Авто, Беркут –транс, сервісні центри Mazda, Skoda і т.д.

 

НАШІ ЗДОБУТКИ:

У 2016 – 2017  навчальному році студенти електромеханічного відділення зайняли І місце в обласному конкурсі «Кращий за професією» (з транспортних дисциплін). Який проходив в Барському коледжі транспорту та будівництва.

 

Щорічно на базі Вінницького технічного коледжу проводиться обласна виставка технічної творчості в якій протягом тривалого часу наші студенти виборюють перше місце.

Студенти електромеханічного відділення беруть активну участь в обласних та міських спартакіадах. 

Студенти електромеханічного відділення проходять виробничі практики та працевлаштовуються на сучасних станціях технічного обслуговування та сервісних центрах

 

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ:

Із задоволенням наші студенти беруть участь в гуртках художньої самодіяльності, полюбляють екскурсії та подорожі.

Шановні абітурієнти! Чекаємо вас на навчання у стінах ВТК.

 

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання з будови та принципу дії електроустаткування автомобілів і тракторів, навчитись обслуговувати та ремонтувати системи електроустаткування сучасних автомобілів і тракторів при цьому вміти використовувати  високотехнологічне комп’ютерне обладнання, то це можна зробити у на електромеханічному відділенні ВТК.