Радіотехнічне відділення

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Кваліфікація

технік-конструктор

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов'язані саме з телекомунікаціями та мережевими технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проект або наукова конференція. За оцінками експертів впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій намічається на початок-середину 2030-х років. Вже зараз на підході до впровадження такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв'язок покоління 5G, тощо. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові ІТ-бренди в галузі телекомунікацій стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть.

На роботі, вдома, на вулиці, практично всюди, нас оточують різноманітні електронні помічники, яких іноді ми зовсім не помічаємо. Ми звикли, повертаючи додому, передивитися улюблений фільм або послухати музику, поблукати просторами Інтернету або просто приємно провести час за грою. Але якщо телефон або планшет, телевізор або комп’ютер виходить з ладу, світ стає маленьким, сірим і сумним. І тоді, ми, як правило, кидаємося до сервісного центру або викликаємо майстра і в цей момент майстер перетворюється для нас в лікаря реаніматолога, котрий повертає радість життя.

 

ЩО ТАКЕ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ І РАДІОТЕХНІКА?

Телекомунікації та радіотехніка - це комплексна індустрія, що надає клієнтам різні види послуг, розробляє і впроваджує нововведення, створює та використовує устаткування для передавання та/або приймання знаків, сигналів, зображень та звуків або повідомлень з використанням електронних, електромагнітних, мережевих комп’ютерних та інформаційних технологій.

Телекомунікації  та радіотехніка це те, що нас оточує, що нам цікаво і приносить користь кожний день і покращують якість життя людини.

 

ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ВІДНОСЯТЬСЯ:

Радіозв’язок

Телебачення

Мобільний зв’язок

Супутниковий зв’язок

Оптоволоконний зв’язок

Системи глобального позиціонування

Комп’ютерні мережі

Інтернет

Банкомати

Інтернет речей

Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва

Роботи

Системи радіоелектронної розвідки і радіопротидії

Вбудовані системи

Побутова  техніка

І БАГАТО ІНШОГО!

 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ — ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЛЮДСТВА

Створення можливості отримання та обміну інформацією в будь-який час доби і в будь-якій точці земної кулі, завдяки створенню високорозвиненої інфраструктури телекомунікаційних систем і мереж зв’язку на основі найвищої інтеграції телефонних і телеграфних ліній зв’язку, мобільного і супутникового радіозв’язку, комп’ютерних технологій, мереж і систем, включаючи глобальну мережу інтернет.

Технології телекомунікацій — це принципи організації сучасних аналогових і цифрових систем та мереж зв’язку, включаючи комп’ютерні і інтернет мережи.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА" ЗАБЕЗПЕЧУЄ

фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв'язку, пристроїв передачі інформації; програмування, комп'ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації слухачів в області телекомунікацій та радіотехніки. Тому студенти отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційних мереж, систем та радіотехнічних пристроїв широкого спектру.

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

-  Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки

-  Джерела живлення та засоби силової електроніки

-  Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки

-  Вимірювання в телекомунікаційних та  радіотехнічних системах

-  Основи автоматичного керування та робототехніка

-  Основи телебачення та телевізійні системи

-  Електроніка, мікро та наноелектроніка

-  Мікропроцесорні пристрої та системи

-  Схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем

-  Основи конструювання і технології виробництва радіоелектронної апаратури

-  Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації

-  Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

-  Телекомунікаційні та інформаційні мережі

-  Надійність, контроль та діагностика радіоелектронної апаратури

-  Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах

-  Основи регулювання і ремонту радіоелектронної апаратури

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:

 • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних та телекомунікаційних пристроїв, пристроїв і систем телебачення та зв’язку у тому числі і мобільного;
 • розробка, схемотехнічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
 • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок; маркетингові та консультаційні послуги.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, супутниковому зв'язку, а також теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної й аудіо, відеоінформації.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Більшість аналітиків вважають ринок праці у сфері телекомунікацій та Інтернет-технологій найбільш перспективним у ХХІ столітті, що підтверджується 30-50% динамікою попиту фахівців у цій сфері. Як наслідок, на фахівців зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" існує значний попит серед державних та комерційних установ як в Україні, так і в світі. Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп'ютерна техніка.

Первинні посади:

 • технік із конфігурованої комп’ютерної системи;
 • технік електрозв’язку;
 • технік з сигналізації;
 • технік із структурованої кабельної системи;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • технік з радіолокації;
 • технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);
 • диспетчер електрозв’язку;
 • інспектор електрозв’язку;
 • електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);
 • оператор радіочастотного контролю;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку;
 • звукооператор;
 • радіоелектронік;
 • телеоператор;
 • технік із звукозапису;
 • IT спеціаліст систем ІР-телефонії, відеоспостереження та контролю доступу;
 • IT спеціаліст мережних технологій і сервісів  і комбінованого центру телекомунікацій;
 • IT спеціаліст технічної підтримки

 

УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, СТАРТАПАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ФОРУМАХ

У 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 навчальних роках на базі Вінницького технічного коледжу були проведені Всеукраїнські олімпіади  з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. України.

Студенти радіотехнічного відділення приймали участь у семи Всеукраїнських олімпіадах  з радіоелектроніки, де тричі посідали перше місце (2012-2013 н.р.,2014-2015 н.р, 2015-2016 н.р.), двічі - друге місце, один раз – третє місце.

Студенти радіотехнічного відділення є постійними переможцями та призерами обласної виставки технічної творчості та виставок-конкурсів студентських радіоаматорських розробок Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки (ВСОРТ).

Студенти та викладачі  приймають участь в різних олімпіадах, стартапах, конференціях та форумах.

У 2014-2015 р. Кисляченко Максим, студент радіотехнічного відділення, посів І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі соціальної реклами «УКРАЇНА – ЄДИНА!» (Номінація «Відеоролик»)

У 2015-2016 році заступник директора з навчальної роботи Довгань Діана Юріївна, голова випускової циклової комісії «Радіотехніка» Цирульник Сергій Михайлович та Косніцький Сергій, студент 2 курсу комп’ютерного відділення взяли участь в  обласній Програмі розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області та виграли ГРАНТ в сумі 30000 тис. грн. за зайняте І місце з темою проекту: «Креативний простір Вінницького технічного коледжу «NEW GENERATION».

У 2016-2017 році голова випускової циклової комісії «Радіотехніка» Цирульник Сергій Михайлович та викладачі Трофімчук Олександр Анатолійович, Непийвода Максим Васильович взяли участь в  обласній Програмі розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області та виграли ГРАНТ в сумі 25000 тис. грн. за зайняте І місце з темою проекту: «Альтернативна електромережа  Вінницького технічного коледжу».

Людство переходить на новий рівень спілкування і передачі інформації, а це означає, що попереду у телекомунікацій та радіоелектроніки безліч змін. І найголовнішими реформаторами в цій справі стануть люди, які отримали освіту в галузі електроніки та телекомунікації!

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання з телекомунікації, радіотехніки, радіоелектроніки, навчитись конструювати, обслуговувати та ремонтувати сучасні засоби зв'язку, апаратуру теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, то це можна зробити у нас в ВТК.