Циклова комісія електромеханіки

Гуцаленко Олександр Володимирович

Гуцаленко Олександр Володимирович

Викладач

Викладає: Автомобілі, Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху, Спеціалізований рухомий склад, Технічна експлуатація автомобілів

Рихлюк Віктор Петрович

Рихлюк Віктор Петрович

Заступник директора з виробничої роботи, викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1995 році. Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електроенергетика", 1985 р. Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Електричні машини та основи електроприводу

Антоненко Дмитро Сергійович

Антоненко Дмитро Сергійович

Викладач

Спеціаліст. Закінчив Донецький національний технічний університет за спеціальністю "Органiзацiя перевезень i управління на транспортi", 2005 р. Працює у коледжі з 2015 року.

Викладає: Спеціалізований рухомий склад

Гуменюк Сергій Антонович

Гуменюк Сергій Антонович

Завідувач майстерень, викладач

Сайт викладача

Викладач вищої категорії.Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", 1989 р. Працює в коледжі з 2008 року.

Викладає: Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Захарченко Михайло Григорович

Захарченко Михайло Григорович

Викладач

Сайт викладача
Сайт викладача
Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні прилади", 1966 р. Працює в коледжі з 2007 року.

Викладає: Електроні і мікропроцесорні системи автотранспортних засобів, Електронні і мікропроцесорні системи автотранспортних засобів

Костюк Микола Олександрович

Костюк Микола Олександрович

Завідувач лабораторій, викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1999 році. Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства", 1992 р. Працює в коледжі з 1985 року.

Викладає: Основи електроенергетики і електропостачання автомобілів і тракторів

Ситніков Олександр Олексійович

Ситніков Олександр Олексійович

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», 1989 р. Працює в коледжі з 1997 року.

Викладає: Будова та експлуатація автомобілів і тракторів, Двигуни автомобілів і тракторів, Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

Скерський Олексій Євгенович

Скерський Олексій Євгенович

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Виробництво електронних засобів", 2001 р.; Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Електромеханіка", 2015 р. Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Вступ до спеціальності (ЕА), Мікропроцесорна техніка, Електроустаткування автомобілів і тракторів, Електронні і мікропроцесорні системи автотранспортних засобів

Форманчук Микола Ілліч

Форманчук Микола Ілліч

Викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1999 році. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю "Виробництво напівпровідникових приладів", 1972 р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Радіотехніка", 1980 р. Працює в коледжі з 1977 року.

Викладає: Основи автоматики (ЕА), Метрологія та вимірювальна техніка (ЕА)

 • Автомобілі
 • Автомобілі та технічна експлуатація автомобілів
 • Альтернативні енергетичні установки автомобілів
 • Будова та експлуатація автомобілів і тракторів
 • Будова та експлуатація автомобілів
 • Будова та експлуатація тракторів та самохідних машин
 • Вступ до спеціальності (ЕА)
 • Вступ до спеціальності (ЕА) (проект)
 • Вступ до спеціальності (ЕА) (ПСО Технології 1 модуль)
 • Двигуни автомобілів і тракторів
 • Дипломне проектування (ЕА)
 • Діагностика та ремонт установок відновлювальної енергетики
 • Електричні вимірювання і контрольно-вимірювальні прилади
 • Електричні машини
 • Електричні машини та основи електроприводу
 • Електробезпека
 • Електромонтажна практика
 • Електроні і мікропроцесорні системи автотранспортних засобів
 • Електронні засоби управління системами автомобілів і тракторів
 • Електронні і мікропроцесорні системи автотранспортних засобів
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів
 • Електроустаткування та мікропроцесорне керування автомобілів і тракторів
 • Метрологія та вимірювальна техніка (ЕА)
 • Мікропроцесорна техніка
 • Монтаж електронного обладнання і систем керування
 • Основи автоматики (ЕА)
 • Основи електроенергетики і електропостачання автомобілів і тракторів
 • Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху
 • Основи технології ремонту автомобілів і тракторів
 • Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
 • Переддипломна практика (ЕА)
 • Практика для отримання робітничої професії (ЕА)
 • Практика на засобах вимірювальної техніки
 • Рецензування ДП ЕА
 • Робота в ДКК ЕА
 • Спеціалізований рухомий склад
 • Схемотехніка
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
 • Технологічна практика (ЕА)