Педагогічна рада

Педагогічна рада є колегіальним органом управління Вінницького технічного фахового коледжу. Свою діяльність педагогічна рада здійснює відповідно до чинного законодавства України. Головою педагогічної ради є директор ВТФК, а за його відсутності – заступник директора з навчальної роботи. До складу педагогічної ради входять: директор коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, завідувачі лабораторій, голови циклових комісій, викладачі, головний бухгалтер,   представники органів студентського самоврядування коледжу.

Положення про педагогічну раду

Протоколи педагогічної ради