Голови циклових комісій

Гринчук Олена Дмитрівна

Гринчук Олена Дмитрівна

Голова ЦК транспортних технологій, викладач

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальностями "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади", 1998 р. та "Облік і аудит", 2000 р.; навчалась у Подільському державному аграрно-технічному університеті за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті". Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Організація пасажирських автомобільних перевезень, Організація міжнародних автомобільних перевезень, Комерційна робота на транспорті

Гуцаленко Олександр Володимирович

Гуцаленко Олександр Володимирович

Викладач, голова ЦК

Викладає: Автомобілі, Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху, Спеціалізований рухомий склад, Технічна експлуатація автомобілів

Колесник Анатолій Іванович

Колесник Анатолій Іванович

Голова ЦК інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій, викладач

Email: tech.college@vtc.vn.ua

Телефон: +380432561336

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1997 році. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю "Обладнання виробництва напівпровідникових приладів", 1971р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні обчислювальні машини", 1980р.Працює в коледжі з 1974 року.

Викладає: Організація баз даних, Сучасні технології проектування

Крисак Андрій Олексійович

Крисак Андрій Олексійович

Голова ЦК економіки і фінансів, викладач

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 2015 році. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Фізика та основи інформатики", 1998 р .; Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит", 2000 р. Працює в коледжі з 2000 року.

Викладає: Інформаційні системи та технології на підприємстві, Інформаційні системи та технології у фінансових установах, Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності, Інформаційні системи та технології в організації перевезень

Коло професійних інтересів: Автоматизація обліку та впровадження інформаційних технологій в фінансово-господарську діяльність підприємств. Перспективи функціонування малого бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Кучинська Олександра Григорівна

Кучинська Олександра Григорівна

Голова ЦК філологічних дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України" у 2000 році. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського за спеціальністю "Українська мова та література", 1984 р.; Костромський педагогічний інститут імені М.Некрасова за спеціальністю «Російська мова та література», 1999 р. працює в коледжі з 1995 року.

Викладає: Українська мова, Українська література, Українська мова (за професійним спрямуванням)

Коло професійних інтересів: Підвищення грамотності студентів, формування творчої, високоморальної особистості.

Марценюк Надія Миколаївна

Марценюк Надія Миколаївна

Голова ЦК соціальних дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України" у 2015 році. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія», 1979 р. Працює в коледжі з 1997 року.

Викладає: Культурологія, Всесвітня історія

Коло професійних інтересів: Пошукова робота за напрямками «Герої поруч з нами», «Культурна спадщина українського народу», краєзнавство, організація екскурсій по історичним місцям України та області.

Матвійчук Алла Віталіївна

Матвійчук Алла Віталіївна

Голова ЦК охорони праці, безпеки життєдіяльності та природничих дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач.. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю "Географія і біологія", 2001 р. Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Основи екології, Географія, Біологія

Овчар Іван Миколайович

Овчар Іван Миколайович

Голова ЦК математики та основ інформатики, викладач

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 2010 році. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика", 2003 р. Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Математика, Вища математика, Інформатика

Поліщук Людмила Іванівна

Поліщук Людмила Іванівна

Голова ЦК фізики та професійно-орієнтованих технічних дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії, Старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізика», 1995 р. Працює в коледжі з 2001 року.

Викладає: Астрономія, Фізика

Феліксов Юрій Леонтійович

Феліксов Юрій Леонтійович

Голова ЦК фізичного виховання та захисту вітчизни, керівник фізичного виховання, викладач

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 2015 році. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім М. Коцюбинського за спеціальністю "Допризовна і фізична підготовка", 1994 р. Працює в коледжі з 2004 року.

Викладає: Робота в секціях, Фізичне виховання, Фізична культура

Цирульник Сергій Михайлович

Цирульник Сергій Михайлович

Голова ЦК радіотехніки, викладач

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат технічних наук. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 2007 році. Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Радіотехніка", 1995 р. Працює в коледжі з 1995 року.

Викладає: Електронно-обчислювальні машини та мікропроцесори, Контроль якості РЕА, Основи ремонту та регулювання РЕА