Голови циклових комісій

Брода Аліна Юріївна

Брода Аліна Юріївна

Голова ЦК соціальних дисциплін, викладач

Кандидат юридичних наук

Спеціаліст вищої категорії

Email: [email protected]

Освіта: 2012р., Вінницький торговельно-економічний інстиут Київського національного торговельно- економічного університету, Національна академія внутрішніх справ, 2015 р. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук, на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р.

Викладає: Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності, Основи митного законодавства, Правове регулювання діяльності підприємства, Правознавство, Фінансове право, Громадянська освіта

Коло професійних інтересів: Правове регулювання у сфері управління та адміністрування

Гринчук Олена Дмитрівна

Гринчук Олена Дмитрівна

Голова ЦК транспортних технологій, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1998 р., 2000 р., Вінницький державний технічний університет; 2018 р. Подільський державний аграрно-технічний університет

Викладає: Організація пасажирських автомобільних перевезень, Комерційна робота на транспорті, Взаємодія видів транспорту, Правила дорожнього руху

Коло професійних інтересів: Логістичні процеси в транспортних технологіях, декларування, організація дорожнього руху

Колесник Анатолій Іванович

Колесник Анатолій Іванович

Голова ЦК інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1971 р., ВТЕП; 1980р., Вінницький політехнічний інститут.

Викладає: Комп'ютерні мережі

Крисак Андрій Олексійович

Крисак Андрій Олексійович

Голова ЦК економіки і фінансів, викладач

Кандидат економічних наук

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1998 р., Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського; 2000р., Київський державний торговельно-економічний університет.

Викладає: Інформаційні системи і технології

Коло професійних інтересів: Автоматизація обліку та впровадження інформаційних технологій в фінансово-господарську діяльність підприємств. Перспективи функціонування малого бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Кучинська Олександра Григорівна

Кучинська Олександра Григорівна

Голова ЦК філологічних дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1984 р., Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського

Викладає: Українська мова, Українська література, Українська мова (за професійним спрямуванням)

Коло професійних інтересів: Патріотичне виховання на занятях української словесності.

Матвійчук Алла Віталіївна

Матвійчук Алла Віталіївна

Голова ЦК охорони праці, безпеки життєдіяльності та природничих дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач

Email: [email protected]

Освіта: 2001 р., Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського

Викладає: Географія, Біологія і екологія, Екологія

Коло професійних інтересів: Використання сучасних педагогiчних технологiй прни викладанні природничих дисциплін

Овчар Іван Миколайович

Овчар Іван Миколайович

Голова ЦК математики та основ інформатики, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач

Email: [email protected]

Освіта: 2003 р., Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського

Викладає: Математика, Вища математика, Інформатика

Коло професійних інтересів: Використання мейкерства на заняттях математики

Поліщук Людмила Іванівна

Поліщук Людмила Іванівна

Голова ЦК фізики та професійно-орієнтованих технічних дисциплін, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач

Email: [email protected]

Освіта: 1995 р., Вінницький державний педагогічний інститут

Викладає: Астрономія, Фізика, Фізика ІІ, Фізика спецкурс

Коло професійних інтересів: використання цифрових технологій в освітньому процесі

Ткач Жанна Миколаївна

Ткач Жанна Миколаївна

Голова ЦК електроенергетики та електромеханіки, викладач

Спеціаліст першої категорії

Email: [email protected]

Освіта: 2001 р. Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва. 2006 р. Харківська національна академія міськогог господарства. Спеціальність "Електротехнічні системи електроспоживання.

Викладає: Теоретичні основи електротехніки

Феліксов Юрій Леонтійович

Феліксов Юрій Леонтійович

Голова ЦК фізичного виховання та захисту України, керівник фізичного виховання, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1994 р., Вінницький державний педагогічний інститут

Викладає: Фізичне виховання, Фізична культура

Коло професійних інтересів: Ігровий і змагальний методи проведення занять з фізичного виховання.

Цирульник Сергій Михайлович

Цирульник Сергій Михайлович

Голова ЦК радіотехніки, викладач

Кандидат технічних наук

Спеціаліст вищої категорії (підтв.)

Викладач-методист (підтв.)

Сайт викладача

Освіта: Вінницький державний техніний університет, 1995р. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування" ДК №042311, 20.09.2007р.

Викладає: Електронно-обчислювальні машини та мікропроцесори, Контроль якості РЕА, Основи ремонту та регулювання РЕА