Наукова діяльність

Науково-дослідна робота є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців, сприяє розширенню загального та професійного світогляду, є продовженням і поглибленням освітнього процесу.  

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів в коледжі є:

-         залучення студентів до науково-пошукової діяльності на різних етапах освітнього процесу;

-         мотивування науково-дослідної роботи студентів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;

-         пропаганда серед студентів різних форм творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до опанування новими знаннями;

-         залучення обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в проектних групах;

-         організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в коледжі;

-         організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи студентів (наукових семінарів і конференцій, Малої академії наук, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, дискусійних клубів тощо).

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в коледжі є: студентські науково-дослідні гуртки, мала академія наук ВТФК, творчі проблемні групи, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня.

Усім студентам коледжу  надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації.

          Вінницький технічний фаховий коледж є базовим у проведенні обласних турів та Всеукраїнських студентських олімпіад з багатьох навчальних дисциплін і спеціальностей.

          Щороку проводяться конкурси студентських наукових робіт, Дні студентської науки, студентські наукові конференції, видаються збірники студентських наукових статей. Найкращі студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, виставках і конференціях.

          За останні 5 років на різних наукових конференціях зроблено близько 1000 доповідей, видано понад 1500 наукових статей та тез.

Мала академія наук ВТФК

Конференції