Психологічна підтримка

Метою діяльності психологічної служби Вінницького технічногофахового коледжу є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

У своїй діяльності психологічна служба коледжу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,   «Про фахову передвищу освіту»», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

Також психологічна служба коледжу керується нижче зазначеними державними соціальними програмами, а саме:

- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» ;

- Державна цільова соціальнапрограма протидії торгівлі людьми;

- Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин;

- Комплекс освітніх програм «Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації» ГО « Ла Страда-України» (Впровадження альтернативного вирішення конфліктів);

- Державна соціальна  програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

- Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації”;

- Державна цільова соціальнапрограма протидії торгівлі людьми/ Державна соціальнапрограма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі ;

- НАКАЗ від 19.12.2017 №1044 Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. Правові лекторії з представниками ювенальної превенції щодо відповідальності за вчинення  адміністративних правопорушень та неправомірних дій.

Психологічна служба коледжу проводить та організовує для учасників освітнього процесу наступні:

Заходи

Діяльність психологічної служби  Вінницького технічного фахового коледжу  включає такі основні напрямки роботи:

 Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

 Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

 Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

 Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

 Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

 Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

 Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Соціальна підтримка

Корисна інформація

Телефони гарячих ліній