Підготовка до ДПА

1. Державна підсумкова атестація проводиться з трьох дисциплін у письмовій
формі. Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у
форматі зовнішнього незалежного оцінювання 24 травня 2018 року для
студентів другого курсу спеціальностей :
      072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
      076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
      071 «Облік і оподаткування»
      141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,
      172 «Телекомунікації та радіотехніка»
      123 «Комп`ютерна інженерія»,
       275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

2. Для підготовки до ДПА пропонуємо використовувати:
       1. Літературу та Інтернет-джерела (рекомендації до підготовки до ДПА);
       2. Он-лайн курси;
       3. Курси поглибленого вивчення дисциплін у коледжі.

Законодавство

Нормативно-правове забезпечення ДПА в коледжі

Дисципліни