Завідувачі відділень

Алексєєнко Олександра Анатоліївна

Алексєєнко Олександра Анатоліївна

Завідувач відділення транспортних технологій, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Старший викладач

Email: [email protected]

Освіта: 2004 р., Тернопільська академія народного господарства. Аспірантура Вінницького національного аграрного університету без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємством. Наказ № 75а від 10 грудня 2014 року "Про зарахування до аспірантури" №12-14-80 з 30.12. 2014 р. ; Витяг з Наказу від 03.12.2018 р. №59а " Про відрахування з аспірантури" від 11.03.2019 р.

Викладає: Економіка і планування виробництва та менеджмент, Менеджмент, Економіка підприємства

Коло професійних інтересів: Кадровий менеджмент, управління персоналом, проєктний менеджмент, напрями підвищення ефективності виробництва, мотивація персоналу.

Вернигора Валентина Володимирівна

Вернигора Валентина Володимирівна

Завідувач радіотехнічного відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1987 р., ВТЕП;диплом 1992р., Вінницький політехнічний інститут; диплом спеціаліста УВ №942275 30.06.1992 р., 2002р., Тернопільська академія народного господарства диплом про перепідготовку ДСК №009605 від 20.05.2002 р.

Викладає: Інформатика ІІ, Інформатика та комп’ютерна техніка

Коло професійних інтересів: Використання інтерактивних технологій під час проведення занять

Попова Олена Олександрівна

Попова Олена Олександрівна

Завідувач фінансового відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Email: [email protected]

Освіта: 1993 р., ВТЕП; 1998 р., Вінницький державний технічний університет,2021 Національний унівеситет біоресурсів і природокористування України здобувач доктра філсофіїї зі спеціальності Облік і оподаткувння. Наказ № 1472С 15.09 2021

Викладає: Економічний аналіз, Фінансово-економічний аналіз, Організація і планування роботи на підприємстві

Коло професійних інтересів: Формування управлінської звітності економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу

Фіголь Світлана Іванівна

Фіголь Світлана Іванівна

Завідувач електромеханічного відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: 2002, ВТК; 2007 р., Тернопільський державний економічний університет; 2018 р. Подільський державний аграрно-технічний університет

Викладає: Організація автомобільних вантажних перевезень, Вступ до спеціальності (ОП)

Коло професійних інтересів: Логістичні процеси в транспортних технологіях, декларування, організація вантажних перевезень

Щегоцька Наталя Миколаївна

Щегоцька Наталя Миколаївна

Завідувач комп'ютерного відділення, викладач

Спеціаліст вищої категорії

Email: [email protected]

Освіта: 2002р., ВТК; 2006р., Тернопільський державний економічний університет; 2022 р., Західноукраїнський національний університет

Викладає: Основи податкової системи та страхової справи, Основи бухгалтерського обліку та фінансів, Економічні зв'язки та ЗЕД

Коло професійних інтересів: Застосування сучасних інформаційних технологій в фінансово-господарській діяльності підприємств