Соціальні стипендії

Шановні студенти! Згідно чинного законодавства, коледж до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення списки та особові справи студентів, які мають право на отримання  соціальної стипендії. Але, у зв’язку з тим, що подана справа має бути розглянута та затверджена на засіданні стипендіальної комісії, повинна пройти ряд додаткових процедур, просимо Вас подавати завірені документи у двох екземплярах до останнього дня місяця, який передує звітному. Наприклад, якщо Ви подаєте документи до 30 квітня, то з травня місяця Ви маєте право на отримання соціальної стипендії.

Правом на отримання соціальної стипендії користуються студенти денної форми, які навчаються за державним замовленням при умові успішної здачі екзаменаційної сесії та наявності в рейтингових списках.

 

Перелік документів, які необхідні для оформлення соціальної стипендії для категорії осіб:

 

ДЛЯ ОПТИРМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТ МАЄ :

 1. НАВЧАТИ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
 2. ТА ПОДАТИ ЗАЯВУ З ВІДПОВІДНИМ КОМПЛЕКТОМ ДОКУМЕНТОМ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

соціальну стипендію, як дитині з інвалідністю та особі з інвалідністю І –ІІІ групи.

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію медичного висновку про дитину – інваліда до 18 років або довідки медико – соціальної експертизи.

як особі, яка має право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 - 22 і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

або

7) копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорї 1,2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

як дитині, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; - -

- -довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

 

як дитині, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, (АТО) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; - -

 - -довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

 

дитині, зареєстрованій як внутрішньо - переміщена особа.

До заяви додаються копії таких документів:

-паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка з навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

як дитині – сироті, позбавленої батьківського піклування, та особі з їх числа.

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

7) свідоцтво про смерть батьків

 

соціальну стипендію, як дитині, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

 

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

 - копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

 - довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 

як особі з інвалідністю внаслідок війни на підставі п. 19 статті 6 та п. 28 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і стаття 44 Закону України «Про вищу освіту»,  батько якої є інвалід ІІ групи внаслідок війни, що передбачено п.п. 12 п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти затвердженого Постановою КМУ №1045 від 28.12.16 (осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

як дитині, чий(чия) батько(мати) є учасником бойових дій.

До заяви додаю завірені в установленому порядку:

 • копію паспорта громадянина України
 • копію свідоцтва про народження;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію студентського квитка;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання
 • копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 •  
 • довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

або

 • довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення.

 

як студенту із сім’ї, яка отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомого відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

дитині, яка проживає на лінії зіткнення відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» .

До заяви додаються копії таких документів:

-паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка з навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

-довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення.