Анонси проблемних груп

2018-2019 н.р.

Циклові комісії

Економіки і фінансів

«Інтеграція освітнього процесу з практичною діяльністю при підготовці оцінювачів»

«Основи наукового економічного дослідження»

«Реалії та прагматика фінансів і права»

Інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій

«Розробка навчальних засобів з алгоритмізації та програмування»

Соціальних дисциплін

«Відходи в доходи»

Транспортних технологій

«Oснови наукового дослідження транспортної системи України»

«Cучасні питання організації перевезень та безпеки дорожнього руху»

Фізики і професійно-орієнтованих технічних дисциплін

«Цифрові технології в освіті: теоретичні аспекти»

«STEM-освіта: реалії та перспективи»

«Перспективи застосування цифрових технологій в освіті»

«Навчання за допомогою технологій майбутнього»

Філологічних дисциплін

«Зарубіжна література через призму творчості здобувачів освіти»

Навчально-методична лабораторія

«Основи наукового фінансового дослідження»

«Безпечне довкілля»

2019-2020 н.р.

Циклові комісії

Економіки і фінансів

«Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»

«Самомаркетинг. Шляхи формування успішного фахівця»

«Реалії та прагматика страхового ринку»

«Управління персоналом в системі менеджменту організації»

«Відходи в доходи»

Електромеханіки

«Автомобільний транспорт з електроприводом»

«Стендове обладнання електронних блоків автотранспортних засобів»

Інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій

«Розробка баз даних та інформаційних систем»

«Реалізація навчальних засобів для дослідження логічних схем»

«Реалізація навчальних засобів з програмування та розробки програмного забезпечення»

Радіотехніки

«Джерела живлення»

Соціальних дисциплін

«Відходи в доходи»

Транспортних технологій

«Oснови наукового дослідження транспортної системи України»

Фізики і професійно-орієнтованих технічних дисциплін

«Цифрові технології в освіті: теоретичні аспекти»

«Перспективи застосування цифрових технологій в освіті»

«Сучасні матеріали для автомобілів»

«STEM-освіта: реалії та перспективи»

«3-D моделювання»

«3-D моделювання»

Філологічних дисциплін

«Зарубіжна література через призму творчості здобувачів освіти»

«Методи використання медіа для поглибленого вивчення іноземних мов»

«Розвиток комунікативної компетентності першокурсників у  соціокомунікативниму просторі»

Навчально-методична лабораторія

«Основи наукового фінансового дослідження»