Відновлювальна енергетика

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт установок відновлюваної енергетики

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, електромеханік 

Термін навчання:

Альтернативні джерела енергії - це напрямок майбутнього.

Спеціальність у сфері альтернативної енергетики - професія майбутнього, що набуває актуальності жвавими темпами. Ця освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців в галузі відновлювальної енергетики. Гостра нестача професіоналів у цій сфері гарантує швидке кар’єрне зростання і гідну заробітну плату тим, хто має необхідні професійні компетенції для впровадження нових технологій альтернативної енергетики.

Технік-електромеханік з монтажу, обслуговування та ремонту установок відновлювальної енергетики - це професія для людей, які характеризуються творчим, аналітичним і логічним складом розуму, швидкою орієнтацією, високою концентрацією, систематичністю, ясністю і точністю формулювання думок, просторовою уявою, інтересом до сучасних і перспективних технологій.

В результаті опанування освітньо-професійної програми здобувачі зможуть:

 • розрізняти види енергії і визначати її параметри;
 • характеризувати джерела сонячної енергії, геотермальної енергії, вітру, води, біопалива;
 • визначати ресурси відновлюваних джерел енергії в Україні, а також можливості їх використання;
 • пояснювати процеси, що відбуваються при виробництві енергії з відновлюваних джерел;
 • визначати умови розташування обладнання, що використовується для вироблення теплової, механічної та електричної енергії;
 • планувати роботи, пов'язані з оснащенням, установкою і монтажем обладнання для використання відновлюваних джерел енергії;
 • підбирати обладнання для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • організовувати і контролювати роботи, пов'язані з монтажем пристроїв, що використовуються в системах відновлюваної енергетики;
 • виконувати монтаж пристроїв, що використовуються для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • проводити оцінку якості монтажу обладнання і установок, використовуваних в системах відновлюваної енергетики;
 • контролювати роботу пристроїв і обладнання, а також функціонування систем відновлюваної енергетики;
 • виконувати технічні огляди для своєчасного технічного обслуговування та ремонту пристроїв і систем, що застосовуються у системах відновлюваної енергетики;
 • здійснювати монтаж обладнання та систем використання відновлюваних джерел енергії.

Сфера діяльності техніка-електромеханіка систем і установок відновлювальних джерел енергії  

Сфера організації та управління:

 • дистриб'юторські компанії і консультаційні центри пристроїв відновлюваних джерел енергії;
 • конструкторські бюро;
 • компанії, які здійснюють контроль роботи  та експлуатації пристроїв і обладнання, а також функціонування систем відновлюваної енергетики;
 • Сфера обслуговування:
 • компанії, що беруть участь в створенні і підтримці ефективності мережі відновлюваних енергетичних установок,;
 • компанії, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт пристроїв і систем, що застосовуються у системах відновлюваної енергетики;
 • компанії, які здійснюють монтаж пристроїв, що використовуються для отримання енергії з відновлюваних джерел;
 • підприємства і установи, що займаються відновлюваними джерелами енергії;
 • компанії, що беруть участь в проектуванні і монтажі вітрової енергетики;
 • підприємства та установи, що займаються питаннями використання відновлюваних джерел енергії;
 • підприємства і компанії, що беруть участь в монтажі і виробництві сонячних панелей, фотоелектричних панелей, теплових насосів, біомаси печі і обладнання відновлюваних джерел енергії;
 • електростанції

Можлива робота за кордоном.

Випускники цього напрямку набувають практичних навичок для започаткування власного бізнесу в галузі відновлюваних джерел енергії.

В  Україні та інших країнах зростає частка будівельних проектів, які використовують сонячні колектори, теплові насоси та інше обладнання поновлюваних джерел енергії, тому у найближчі роки попит на ринку праці для техніків з поновлюваних джерел енергії (проектувальників, монтажників, сервісних інженерів) буде одним з найвищих.