Соборність України: символ свободи та єдності

Соборність України: символ свободи та єдності
   265

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Акт Злуки став уособленням мрії українського народу про соборну національну державу та етнічної єдності.

Урочиста акція святкування й проголошення Акту Злуки відбулася 22 січня 1919 р. на Софіївській площі біля собору. На майдані зібралися тисячі мешканців столиці, військові частини та духовенство Української православної церкви.

22 січня 1919 року ідея соборності українських земель набула державного статусу. Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, сприяв подоланню залишків ідей федералізму в ментальності національної політичної еліти.

Сьогодні, після початку неоголошеної війни Росії проти України, проблема соборності України, на жаль, є не менш актуальною. Тож 22 січня в День Соборності України буде доречно згадати, як було досягнуто єдності у 1919 році.

З нагоди свята, згідно з Указом Президента України Про День Соборності України бібліотека підготувала бібліографічний огляд літератури «Соборність України: символ свободи та єдності».

В експозиції представлені видання бібліотеки, які висвітлюють сторінки української історії, національно-визвольних процесів початку ХХ століття, видання про відомих громадських, політичних і військових діячів, а також складні політичні процеси, які відбувалися на теренах нашої держави під час боротьби українського народу за єдність і незалежність.

Бойко О. Д. Історія України: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Видавничий центр «Академія», 1999. – 568 с.

Гісем О. В. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / О. В. Гісем. – Харків: Ранок, 2018. – 240 с.

Тубарев В. К. Історія України: довідник школяра і студента В. К. Губарев. – Донецьк: БАО, 2004. – 624 с.

Гуржій О. Іван Скоропадський / О. Гуржій. – Київ: Альтернативи, 2004. – 312 с.

Історія України: від давнини до сучасності / відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. – 520 с.

Кульчицький С. В. Історія України: підручник для 10 кл. / С. В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288 с.

Кульчицький С. В. Історія України: довідник / С. В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В. С. Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2015. – 544 с.

Новий довідник: Історія України / упоряд.: С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – Київ : КАЗКА, 2005. – 736 с.

Павленко С. Іван Мазепа / С. Павленко. – Київ: Альтернативи, 2003. – 416 с. – (Особистість і доба).

Сергійчук В. І. Симон Петлюра. / В. І. Сергійчук. – Київ: Україна, 2004. – 448 с. – (Українські державники).

Струкевич О. К. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загальн. середи, освіти / О. К. Струкевич. – Київ : Грамота, 2018.

Україна: енциклопедія / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк, В. І. Лепко та ін. – Харків: Торсінг плюс, 2012. – 256 с.

Україна у XX столітті (1900-2000): збірник документів і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – Київ : Вища шк., 2000. – с. 134.

Хрестоматія з історії України: посібн. для 10 кл. серед. шк. / упорядники. С. В.Кульчицький, О. І. Ганжа. – Київ : Освіта, 1998. – 176 с.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.