ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція: Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи

ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція: Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи
   1183

На базі Вінницького технічного коледжу 22-23 квітня 2021 року відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція: Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. Для участі в Конференції було зареєстровано більше 300 учасників. Збірник матеріалів Конференції містить 177 науково-методичних праць. У роботі майстер-класів взяло участь 270 учасників Конференції.

Учасниками конференції стали науковці, викладачі закладів освіти Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської областей.

З вітальним словом до учасників Конференції звернувся Буняк Володимир Володимирович – заступник директора Департаменту гуманітарної політики − начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

У роботі пленарного засідання Конференції взяли участь:

Домінський Олег Станіславович  – кандидат педагогічних наук, доцент, голова Ради директорів коледжів і технікумів Вінницької області, директор Вінницького технічного коледжу;

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік АНВО України, директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Люльчак Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Жуковська Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувачка лабораторії Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;

Балуба Ігор Анатолійович – керівник експертної групи з питань фахової передвищої освіти МОН України;

Вітранюк Наталія Олександрівна – заступник директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих, начальник відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України;

Пиндус Василь Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, директор Іллінецького державного аграрного коледжу;

Довгань Діана Юріївна – заступник директора з навчальної роботи і розвитку Вінницького технічного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Конференція  працювала за такими напрямками:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у фахових коледжах.

2. Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства.

3. Особливості організації позааудиторної роботи зі студентами фахових коледжів.

У рамках роботи конференції відбулися майстер-класи:

1. Підвищення якості організації освітньої діяльності закладу освіти шляхом розгортання єдиного освітнього середовища Google Workspace For Education (G Suite For Education) та використання сервісів та цифрових технологій Google. Модератори: Довгань Діана Юріївна – заступник директора з навчальної роботи і розвитку Вінницького технічного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Нечипоренко Тетяна Дмитрівна – к. е. н., спеціаліст вищої категорії, завідувач навчально-методичної лабораторії Вінницького технічного коледжу; Масловата Дар’я Романівна – спеціаліст першої категорії.

2. Креолізовані матеріали як ефективні засоби активізації навчання англійської мови в закладах фахової передвищої освіти. Модератор: Крисак Лариса Василівна – к.п.н., спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

3. Організація дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти за допомогою віртуальної дошки (padlet, jamboard). Модератор: Матвійчук Алла Віталіївна – голова циклової комісії природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

4. Методика проведення віртуального соціально-правового квесту як інтерактивної форми позакласного заходу в умовах дистанційного навчання. Модератори: Брода Аліна Юріївна. – к. ю. н., спеціаліст першої категорії; Паламарчук Наталя  Миколаївна – практичний психолог, спеціаліст вищої категорії.

5. Інтерактивна презентація засобами Mentimeter. Модератор: Цирульник Сергій Михайлович – к.т.н., доцент, голова випускової циклової комісії радіотехніки Вінницького технічного коледжу, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист.

6. Інклюзивна складова в діяльності викладача закладу ФПО. Модератор: Ілініч Світлана Юріївна – к.філ.н., доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», заступник голови ради ГО «Соціальна перспектива», тренер, менеджер соціальних проєктів.

7. Організація онлайн-оцінювання здобувачів освіти за допомогою сервісу wordwall.net. Модератор: Герасименко Жанна Ігорівна – спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін: математика, інформатика.

 

Репортаж з місця події тут.