Доступ до публічної інформації

Основні положення

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

  • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
  • на інформаційних стендах;
  • будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Доступ до публічної інформації Вінницького технічного фахового коледжу, обмежується, якщо таку інформацію чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

 

Форма запиту на інформацію та порядок її надання

Запит на одержання публічної інформації Вінницького технічного фахового коледжу підлягає реєстрації в день надходження.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит може бути надіслано:

•        електронним листом на адресу: [email protected].

•        письмово за адресою: 21021, м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 91/2.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

  1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (телефону);
  2. загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо);
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Зразок ФОРМИ ЗАПИТУ

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.