Підвищуємо якість самооцінкою

Підвищуємо якість самооцінкою
   51

Засідання ради з якості відбулось у нашому коледжі. Його присвятили перевірці стану готовності матеріалів самооцінювання освітньо-професійних програм, які реалізуються в коледж.

Рада з якості у ВТФК - орган колегіальний. Тому для проведення своєрідного внутрішнього аудиту освітнього процесу разом зібрались адміністрація коледжу, завідувачі відділень та лабораторій, голови випускових циклових комісій, керівники підрозділів і методисти.

Свою увагу зосередили на чотирьох напрямках: 

  • нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності в коледжі;
  • відповідність ліцензійним вимогам кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення;
  • прозорість закладу освіти (публікація відповідних документів та матеріалів на офіційному сайті коледжу);
  • ступінь залучення здобувачів освіти та роботодавців до процедур забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності тощо.

За результатами обговорення Рада, зокрема, вирішила додатково зустрітись з представниками закладів-партнерів, аби сформувати програми академічної мобільності учасників освітнього процесу.

Серед визначених завдань і створення веб-сайтів освітньо-професійних програм коледжу, вдосконалення процедур перевірки академічних текстів на дотримання засад доброчесності, формування структури профайлів викладачів та вдосконалення системи оцінювання знань студентів.

“Освіта є життєво важливим чинником розвитку особи, родини, громади та держави в цілому. Особливо важливим у воєнний час став фактор якості підготовки майбутніх спеціалістів. Це питання в нашому коледжі завжди було пріоритетним, а сьогодні йому приділяється максимальна увага” - Діана Довгань, заступниця директора з навчальної роботи, стратегічного розвитку та інновацій ВТФК.  

Підпишись на сторінку коледжу в facebook та instagram! Знай все про життя твого коледжу!