Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма:  Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Термін навчання:

Для подальшого розвитку ринкових відносин та створення високорозвиненої інфраструктури в нашій державі необхідні фахівці, які вміють оцінювати та аналізувати економічне, фінансове і інформаційне середовище функціонування підприємств, організацій та установ.

Діяльність таких спеціалістів пов’язана з фінансовим плануванням на підприємствах, комерційних банках спеціалізованих брокерсько-дилерських, факторингових, лізингових та інвестиційних компаніях, управлінням ринком цінних паперів. У сфері фінансів – це фахівці, які здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування. У сфері банківської діяльності – здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших фінансових установах. У галузях страхування – проводять усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснюють аналіз показників діяльності страхових компаній.

Під час навчання ви освоїте роботу з професійними програмами: 1С:Бухгалтерія 8.3, Парус-Бухгалтерія, MASTER-Бухгалтерія, М.Е.Dоc.

Посади, які може займати фаховий молодший бакалавр:

 • спеціаліст з фінансової роботи, валютних операцій, грошового обігу;
 • фахівець в фіскальних органах;
 • бухгалтер, касир (в тому числі в комерційних банках та бюджетних установах);
 • спеціаліст в органах Державної казначейської служби України;
 • консультант з фінансових питань у фінансово-кредитних та страхових установах;
 • страховий агент, брокер, дилер, інспектор;
 • аналітик з оцінки вартості майна та бізнесу;
 • менеджер (управитель) із: грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування, фінансового посередництва;
 • фахівець біржових операцій;
 • фахівець з депозитарної діяльності;
 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • агент страховий;
 • страхувальник;
 • експерт-консультант із страхування;
 • інспектор кредитний;
 • інспектор обмінного пункту;
 • торговельний брокер (маклер, дилер).