Фінанси та оціночна діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма: Фінанси та оціночна діяльність

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання:

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Фінанси

Страхування

Оціночна діяльність

Методи і моделі оцінювання

Інформаційні системи і технології в фінансах та оціночній діяльності

Випускники володіють такими компетентностями:

- здатність до розуміння методики та специфіки продажу об’єктів житлової та комерційної нерухомості на первинному та вторинному ринку нерухомого майна;

- здатність проводити оцінку об’єктів майна (та прав власності на них) та можливість застосування різних методів та моделей оцінки в практичній діяльності;

- здатність до розуміння змісту різних видів підприємницької діяльності на ринку нерухомості (ріелторська діяльність, брокерська діяльність, оціночна діяльність, управлінська діяльність тощо);

- здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- здатність використання спеціалізованих комп’ютерних програм у сфері фінансів та оціночної діяльності.

Кар’єрні можливості випускників

- агент страховий;

- агент з торгівлі майном;

- агент з нерухомості;

- ріелтор;

- торговець (власність);

- торговець нерухомістю;

- оцінювач та аукціоніст;

- аукціоніст (ліцитатор);

- експерт-консультант із страхування;

- оцінювач;

- оцінювач-експерт;

- фахівець в галузі фінансів і торгівлі;

- інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;

- інспектор кредитний;

- інспектор обмінного пункту;

- бухгалтер;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер; 

- касир-експерт; 

- технічний фахівець в галузі управління;

- ревізор; 

- інспектор;

- ревізор-інспектор податковий.

Детальніше про освітньо-професійну програму

Фінанси та оціночна діяльність:

Метою освітньо-професійної програми Фінанси та оціночна діяльність є формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення користувачів фінансовою інформацією для прийняття стратегічних рішень; формування особистості фахового молодшого бакалавра з фінансів банківської справи, страхування та фондового ринку, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми у сфері фінансів та оціночної діяльності.

Особливості освітньо-професійної програми Фінанси та оціночна діяльність:

професійна підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички в сфері фінансів, банківської справи, страхування, оціночної діяльності з використанням сучасних цифрових технологій;

- розширення спектру форм здобуття та розвитку умінь і навичок, до складу яких включено:

1) освітні компоненти, вивчення яких передбачає набуття навичок використання сучасних цифрових технологій у сфері фінансів, банківської справи, страхування, оціночної діяльності;

2) проходження навчальної практики із використанням прикладного програмного забезпечення у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання та суб’єктів оціночної діяльності;

3) оволодіння навичками роботи із використанням спеціальних прикладних програм, призначених для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві, що підтверджується сертифікатом про проходження навчання.