Соціальна підтримка

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ ЗГІДНО

ПОСТАНОВ №1045  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-п/print

ПОСТАНОВ №975  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-п#Text

 

ДЛЯ ОПТИРМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТ МАЄ :

 1. НАВЧАТИ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
 2. ТА ПОДАТИ ЗАЯВУ З ВІДПОВІДНИМ КОМПЛЕКТОМ ДОКУМЕНТОМ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

соціальну стипендію, як дитині з інвалідністю та особі з інвалідністю І –ІІІ групи.

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію медичного висновку про дитину – інваліда до 18 років або довідки медико – соціальної експертизи.

як особі, яка має право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 - 22 і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

або

7) копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорї 1,2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

як дитині, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; - -

- -довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

 

як дитині, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, (АТО) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; - -

 - -довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

 

дитині, зареєстрованій як внутрішньо - переміщена особа.

До заяви додаються копії таких документів:

-паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка з навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

як дитині – сироті, позбавленої батьківського піклування, та особі з їх числа.

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

7) свідоцтво про смерть батьків

 

соціальну стипендію, як дитині, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

 

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника;

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

- свідоцтва про смерть батька (матері);

 - копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

 - довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 

як особі з інвалідністю внаслідок війни на підставі п. 19 статті 6 та п. 28 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і стаття 44 Закону України «Про вищу освіту»,  батько якої є інвалід ІІ групи внаслідок війни, що передбачено п.п. 12 п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти затвердженого Постановою КМУ №1045 від 28.12.16 (осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

як дитині, чий(чия) батько(мати) є учасником бойових дій.

До заяви додаю завірені в установленому порядку:

 • копію паспорта громадянина України
 • копію свідоцтва про народження;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію студентського квитка;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання
 • копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 •  
 • довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

або

 • довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення.

 

як студенту із сім’ї, яка отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

До заяви додаються:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. копію довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копію студентського квитка;

6) довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомого відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

дитині, яка проживає на лінії зіткнення відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» .

До заяви додаються копії таких документів:

-паспорта громадянина України;

- довідки про місце реєстрації, або витягу з єдиного демографічного реєстру;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка з навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);

-довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення.

 

ДЛЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

Пільгове проживання в гуртожитку

Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти у формі безоплатного проживання у студентському гуртожитку надається студентам з числа:

 

 1. особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 1. дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 1. дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 1. дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

 

Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти у формі проживання у студентському гуртожитку з пільговою оплатою (50% від встановленої вартості) надається студентам, які належать до таких категорій(при умові наявності довідки, що внутрішньо переміщена особа не отримує допомоги на проживання):

 

 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

 

Порядок надання пільги в оплаті/безоплатного проживання в гуртожитку:

 • Студенти звертаються до соціального педагога (кабінет в читальній залі) із заявою та необхідними документами, що підтверджують приналежність до відповідної соціальної категорії,
 • Пільга в оплаті за проживання або безоплатне проживання у студентському гуртожитку надається наказом на підставі поданої заяви з місяця звернення до завершення навчання (або досягнення студентом 23-х років).

Перелік документів для оформлення пільгового проживання:

 1. копію паспорта громадянина України  (+витяг про реєстрація місця проживання);
 2. копію свідоцтва про народження;
 3.  копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
 4. копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);
 5. копії документів, які підтверджують категорію, за якою буде оформлена пільга (копію посвідчення учасника бойових дій та (для учасників АТО) копію довідки про безпосередню участь в АТО або довідку з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб / копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності / посвідчення члена сім’ї загиблого / копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та копію свідоцтва про смерть батьків / копію медичного висновку про дитину-інваліда до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи)

Для подачі заяви на пільгове проживання у гуртожитку Вам необхідно звернутися до соціального педагога і надати необхідний пакет документів.